Program reform „Nowoczesne więziennictwo”

Program reform „Nowoczesne więziennictwo” ma w założeniu ukrócić przywileje osób skazanych.

W niniejszym wpisie zakreślimy kilka ze zmian. A mianowicie: nakaz doprowadzenia wydany przez sąd, dozór elektroniczny oraz świadczenia zdrowotne.

„Nowoczesne więziennictwo” – nakaz doprowadzenia

Jedną z większych zmian ma być ta mówiąca o obowiązywaniu nakazu doprowadzenia.

Nakaz ten ma być wprowadzony, aby przeciwdziałać ucieczkom po wyroku.

Sąd każdorazowo po wyroku ma wystawiać nakaz doprowadzenia, czyli więzień prosto z sali rozpraw trafi do więzienia.

Nie musisz obawiać się wyroku wydanego przez sąd I instancji – działać będzie jeszcze zasada domniemania niewinności.

Nakaz doprowadzenia będzie dotyczył wyroków sądów odwoławczych.

Oczywiście pomysł ten budzi wiele wątpliwości. Sąd odwoławczy wydaje od kilku do kilkudziesięciu wyroków dziennie – jak rozwiązać kwestie ilości radiowozów potrzebnych, aby więźniów dostarczać bezpośrednio do więzienia. Istnieje również obawa, że skazani będą po prostu unikać rozpraw odwoławczych.

Dozór elektroniczny więźnia

Obecnie odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego (SDE) przewidziane jest dla osób, o wyroku nie większym niż jeden rok i sześć miesięcy.

Projekt wprowadzi dodatkową możliwość odbycia dozoru dla skazanych o wyroku nie większym niż 3 lata. Ostatnie sześć miesięcy odbycia kary tacy więźniowie mogli by zamienić na dozór elektroniczny.

I kolejna zmiana wprowadzona przez projekt: o dozorze elektronicznym dla osób o karach nie większych niż cztery miesiące mają decydować komisje penitencjarne w zakładach karnych.

Patrząc przez pryzmat sprawności postępowania jest to słuszna idea. Jednakże może rodzić zagrożenia gwarancji konstytucyjnych. To sąd powinien decydować o wyroku i jego realizacji.

Świadczenia zdrowotne dla więźniów

Aktualnie więźniowie są kierowani do lekarzy specjalistów poza kolejnością i systemem świadczeń zdrowotnych.

„Nowoczesne więziennictwo” ma to zmienić – skazani będą czekać na swoja kolej jak inni pacjenci.

Dodatkowo, jeżeli podczas badania u więźnia zostanie wykryte używanie substancji psychoaktywnych, to będzie musiał sam zapłacić za to badanie.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej o rozpatrywaniu skarg, wniosków i próśb skazanych? A może interesuje Cię temat młodocianych, którzy prawdopodobnie będą odbywać swoje kary w więzieniu zamiast w poprawczaku?

Przeczytaj artykuł Nowoczesne więziennictwo. Znajdziesz go na blogu Europejski Nakaz Aresztowania.

 

📌

Po przeczytaniu o niektórych zmianach, które mogą zostać wprowadzone przez program „Nowoczesne więziennictwo”  zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Czy potrzebuję obrońcy w sprawie karnej?

Fałszywe oskarżenie a zniesławienie – czym się od siebie różnią

 

Photo by Hasan Almasi on Unsplash

CFC – podatek od zagranicznej jednostki kontrolowanej

Polski Ład wprowadził zmianę, która dotyczy zagranicznych jednostek kontrolowanych. Ci, którzy „posiadają” spółki zagraniczne odczuwają to najbardziej. Bowiem niewielka zmiana w brzmieniu przepisów, spowodowała, że CFC, czyli podatek od zagranicznej jednostki kontrolowanej, musi płacić o wiele więcej spółek, niż przed 2022 rokiem. Jak było przed 2022 rokiem Tak jak i teraz, to przesłanka kontroli nad […]

więcej

Tłumaczenie dokumentów w zamówieniach publicznych – o czym powinieneś pamiętać

W dzisiejszym wpisie zarysujemy obowiązek dołączenia tłumaczenia do dokumentów w zamówieniach publicznych. Czy zawsze składa się oryginalny dokument plus jego tłumaczenie. Oraz czy tłumaczenia musi dokonać tłumacz przysięgły. Tłumaczenie dokumentów w zamówieniach publicznych Zasady tłumaczenia dokumentów w zamówieniach publicznych znajdziesz w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu […]

więcej

Praca zdalna w Twoim zakładzie pracy – regulacje wewnętrzne, które będziesz mógł wykorzystać

W Sejmie znajduje się projekt dotyczący pracy zdalnej. Jeżeli zostanie zatwierdzony, to po raz pierwszy praca zdalna będzie miała swoje uregulowanie w Kodeksie pracy. Jakie rozwiązania w kwestii pracy zdalnej będą przewidziane dla Twojego zakładu pracy? Praca zdalna w Twoim zakładzie pracy – porozumienie ze związkami zawodowymi Jeśli w Twoim zakładzie pracy działają związki zawodowe, […]

więcej

Owoce zatrutego drzewa czyli nielegalnie pozyskane dowody

Owoce zatrutego drzewa to nazwa wywodząca się z amerykańskiej teorii prawa. Jej mianem określa się dowody, które są pozyskane z naruszeniem przepisów prawa. W polskich realiach prawnych ta doktryna działa w odniesieniu do funkcjonariuszy publicznych. Owoce zatrutego drzewa – naruszenie przepisów postępowania Owoce zatrutego drzewa najczęściej dotyczą postępowania Policji, CBA, ABW i są związane z […]

więcej

Prawo odmowy zeznań psychologa w postępowaniu karnym

W niniejszym wpisie zarysujemy na czym polega prawo odmowy zeznań psychologa w postępowaniu karnym. Wykonujesz zawód psychologa i w związku z wykonywaniem zawodu zostałeś wezwany jako świadek w postępowaniu karnym? Podpowiemy kiedy masz prawo powołać się na tajemnicę zawodową psychologa. A także kto może zwolnic Cię z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Prawo odmowy zeznań psychologa […]

więcej

RODO w przedszkolu – zwróć uwagę na te obszary i sprawdź, czy chronisz dane osobowe

RODO w przedszkolu to oczywiście podstawa. W końcu odpowiadasz za dane osobowe dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników. Jednak na jakie zdarzenia podczas których musi być zapewniona ochrona danych osobowych powinnaś zwrócić baczniejszą uwagę? Zwróć uwagę na te zdarzenia i sprawdź, czy chronisz dane osobowe Chroniąc dane osobowe zachowaj szczególną czujność podczas: Rekrutacji do przedszkola. W zgłoszeniu […]

więcej

Opieka naprzemienna – problemy z przyznawaniem świadczeń 500+

W prawie rodzinnym brakuje definicji opieki naprzemiennej. Jak można się domyślić powoduje to wiele problemów. M.in. trudności z przyznawaniem prawa do świadczenia 500+. Opieka naprzemienna – brak definicji w prawie rodzinnym Brak definicji plus to, że sądy powszechne orzekają o władzy rodzicielskiej, a o przyznaniu świadczenia 500+ organy i sądy administracyjne, powoduje nieliche problemy z […]

więcej

Jakie czynniki obniżają zdolność kredytową

Bardzo trudno jest wypracować taką zdolność kredytową, aby bez problemu otrzymać kredyt. A wymagania banków co to warunków, jakie musisz spełnić starając się o kredyt, ciągle rosną. Jakie czynniki obniżają zdolność kredytową? Co pogorszy Twoja zdolność kredytową Jest dużo czynników, które wpływają negatywnie na Twoja zdolność kredytową, m.in.: Posiadasz już kredyty lub pożyczki Twoją zdolność […]

więcej

Przyczynienie poszkodowanego do kolizji drogowej

W sytuacji gdy winę ponosi jedna osoba to osoba lub osoby poszkodowane mają prawo do pełnego odszkodowania. Jednak zdarzają się bardziej skomplikowane przypadki. Niekiedy każdy z uczestników kolizji drogowej swoim zachowaniem przyczynił się do powstania szkody. Przyczynienie poszkodowanego może zmniejszyć jego odszkodowanie. Przyczynienie poszkodowanego a odszkodowanie Poszkodowany również przyczynił się do zwiększenia lub nawet powstania […]

więcej

Fałszywe oskarżenie a zniesławienie – czym się od siebie różnią

Czym jest zniesławienie możesz dowiedzieć się po lekturze art. 212 kodeksu karnego. Fałszywe oskarżenie opisane jest zaś w art. 234 Kodeksu karnego. W jakich sytuacjach mamy do czynienia z fałszywym oskarżeniem, a w jakich ze zniesławieniem? Zniesławienie Zniesławienia dopuści się osoba, która pomawia daną osobę przed osobami trzecimi. Sytuacja może mieć miejsce w środowisku zawodowym, […]

więcej