Ucieczka z miejsca wypadku – czy każde opuszczenie miejsca wypadku będzie zbiegnięciem

Ucieczką z miejsca wypadku możemy nazwać złamanie nakazu pozostania na miejscu incydentu. Artykuł 178 Kodeksu karnego mówi o zbiegnięciu z miejsca zdarzenia.

Czy każde opuszczenie miejsca wypadku będzie zbiegnięciem

O tym, czy opuszczenie miejsca wypadku będzie uznane przez Sąd za zbiegniecie zadecyduje intencja osoby, która oddaliła się od terenu zdarzenia.

Ucieczka z miejsca wypadku – intencja

O intencji umyślnej mówimy w sytuacji, gdy osoba uciekając chce uniknąć odpowiedzialności za przestępstwo lub zataić np. to, że była nietrzeźwa. Chce utrudnić ustalenie okoliczności zdarzenia lub tożsamość sprawcy/sprawców/współsprawców.

Aby ustalić motywy podejrzanego Sąd bada okoliczności towarzyszące zdarzeniu. Dla przykładu czy sprawca zacierał swoje ślady?

Bardzo istotna będzie opinia biegłych psychologów lub psychiatrów.

Czego nie zaliczmy do zbiegnięcia

Ucieczką z miejsca wypadku NIE jest odejście w celu uzyskania pomocy lub oddalenie się w szoku.

 

***

Zastanawia Cię kwestia jakie konsekwencje karne niesie za sobą ucieczka z miejsca wypadku? O jakich konsekwencjach cywilnych mówimy podczas zbiegnięcia z miejsca zdarzenia?

Koniecznie odwiedź blog Jestem podejrzany i przeczytaj artykuł Ucieczka z miejsca wypadku.

 

📌

Po przeczytaniu o tym, czy każde opuszczenie miejsca wypadku będzie zbiegnięciem, zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Jak przebiega rozprawa o odszkodowanie i jak się do niej przygotować

Jakie przesłanki należy spełnić, aby można było stwierdzić wypadek przy pracy zdalnej

Photo by lucas Favre on Unsplash

Mobbing a zespół stresu pourazowego

Psychiatrzy lub psychologowie sprawdzają czy u ofiary mobbingu w pracy wystąpił zespół stresu pourazowego. Zespół stresu pourazowego to post traumatyczne stany lękowe – post traumatic stress disorder –PTSD. Post traumatyczne stany lękowe dotykają ofiar przestępstw, wypadków, przemocy domowej, klęsk żywiołowych oraz wojny. Osoby, które cierpiały z powodu mobbingu w pracy również zaliczane są do pacjentów […]

więcej

Molestowanie seksualne – gdzie najczęściej do niego dochodzi

Na łamach naszego portalu mogłaś już przeczytać o tym co to jest molestowanie seksualne. Dziś zarysujemy kiedy i gdzie dochodzi do niego najczęściej. Molestowanie seksualne – dorośli Prawdopodobnie słyszałaś o tym nie raz – w przypadku dorosłych do molestowania dochodzi najczęściej w środowisku rodzinnym oraz w związkach partnerskich. Często związane jest to z używaniem alkoholu. […]

więcej

Czym jest zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to podstawowe roszczenie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, które można skierować do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Czym dokładniej jest zadośćuczynienie – zapraszamy do lektury poniższego wpisu Zadośćuczynienie Art. 445 par. 1 k.c. mówi o tym, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać dla poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. […]

więcej

Na czym polega ścisły monitoring dobrostanu płodu

Lekarze zalecają ścisły monitoring dobrostanu płodu, gdy zapisy KTG budzą ich wątpliwości. Oczywiście jest on również zalecany w przypadku odpłynięcia zielonego płynu owodniowego – ta patologia świadczy o przebytym lub trwającym niedotlenieniu. Warto wiedzieć na czym on polega, aby w razie zaistnienia niepokojących sytuacji wymienionych powyżej wiedzieć, czego oczekiwać od położników i lekarzy. Ścisły monitoring […]

więcej

Wady oświadczenia woli – błąd i podstęp

  Błąd i podstęp to wady oświadczenia woli, które dają możliwość uchylenia się od negatywnych konsekwencji dokonanej czynności prawnej, np. zawartej umowy. Czym zatem jest błąd i podstęp? Błąd Kodeks cywilny wskazuje, że błąd to niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie odnoszące się do faktycznego stanu rzeczy. Oczywiście błąd musi dotyczyć treści czynności prawnej. Jak wykazano w […]

więcej

Czym jest odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Wśród zawodów zaufania publicznego, które posiadają swoje organizacje samorządowe i wewnętrzne zasady dotyczące działania w zawodzie występuje odpowiedzialność dyscyplinarna. Poniżej przeczytasz czym jest odpowiedzialność zawodowa lekarzy. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy – zakres Wewnętrzne zasady dotyczące działania lekarzy znajdziesz w: Kodeksie Etyki Lekarskiej – w tym dokumencie zebrane są zasady etyki lekarskiej, czyli standardy według których powinni […]

więcej

Kasy zapomogowo-pożyczkowe po ustawie z 2021 roku

Idea Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, czyli PKZP, sięga około 100 lat wstecz. PKZP udzielają zapomóg i pożyczek pracownikom i ich rodzinom. Do zeszłego roku działanie kas określał jedynie krótki przepis Ustawy o związkach zawodowych oraz Rozporządzenie z 1992 roku. W 2021 ustawodawca przewidział dla kas nową Ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Kasy zapomogowo-pożyczkowe Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych […]

więcej

Terapia dziecka – kto powinien udzielić na nią zgodę

Zasady na jakich odbywają się konsultacje psychologiczne lub udział dziecka w terapii, są odmienne niż w przypadku dorosłych. Wiąże się to z wątpliwościami dotyczącymi zakresu kręgu osób, które mogą być uprawnione do otrzymywania informacji o przebiegu takich spotkań. Kto powinien udzielić zgodę na terapię dziecka? Terapia dziecka – kto udziela zgody Zgodę na terapię dziecka […]

więcej

Zachowek od darowizny dla wnuczka – przypadek pewnej klientki

Zachowek od darowizny dla wnuczka to temat bardzo często poruszany w sytuacji, gdy wnuczek/wnuczka otrzymali spadek od dziadków przed ich śmiercią. Dziś prześledzimy konkretny przykład klientki Pani Mecenas Katarzyny Pluty Zachowek od darowizny dla wnuczki – rozterki klientki Rodzice mieli dwójkę dzieci – syna i córkę (klientkę). W 2000 roku przekazali własność swojego mieszkania w […]

więcej

Tłumacz przysięgły podczas wizyty uchodźcy z Ukrainy u psychologa – czy tłumacza obowiązuje tajemnica zawodowa

W obecnej sytuacji wielu polskich psychologów przyjmuje na wizyty uchodźców z Ukrainy. Najczęściej bariera językowa stanowi problem i niezbędna jest obecność tłumacza. Czy tłumacza obowiązuje tajemnica zawodowa? Tłumacz przysięgły a tajemnica zawodowa Tłumacz przysięgły, tak jak psycholog, zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej. Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego określona jest w: Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, […]

więcej