Fundacja rodzinna (F.R.) to nowy instrument prawny w polskim systemie prawnym, wprowadzony ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r., obowiązującą od 22 maja 2023 r.

Ma na celu ułatwienie przekazania majątku rodzinnego przyszłym pokoleniom oraz realizację określonego celu na podstawie tego majątku.

Zakładanie fundacji rodzinnej jest procesem wymagającym przestrzegania określonych kroków i spełnienia wymagań prawnych.

Poniżej przedstawiamy jak założyć fundację rodzinną w Polsce.

Jak założyć fundację rodzinną

Forma założenia fundacji rodzinnej

F.R. może być ustanowiona na dwa sposoby:

 • W akcie założycielskim – w takim przypadku fundację może założyć jeden lub kilku fundatorów.
 • W testamencie – w ten sposób fundacja może być ustanowiona wyłącznie przez jednego fundatora.

Statut fundacji rodzinnej

Po złożeniu oświadczenia o ustanowieniu fundacji fundator musi sporządzić statut w formie aktu notarialnego.

Statut jest kluczowym dokumentem, który powinien zawierać następujące informacje:

 • Nazwę fundacji rodzinnej.
 • Siedzibę fundacji.
 • Szczegółowy cel fundacji.
 • Beneficjenta lub sposób jego określenia oraz zakres przysługujących mu uprawnień.
 • Zasady prowadzenia listy beneficjentów.
 • Zasady zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta.
 • Czas trwania fundacji, jeśli jest oznaczony.
 • Wartość funduszu założycielskiego.
 • Zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji.
 • Zasady reprezentacji fundacji przez zarząd lub inne organy w określonych przypadkach.
 • Podmiot uprawniony do zatwierdzania czynności zarządu.
 • Co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów.
 • Zasady zmiany statutu.
 • Przeznaczenie mienia fundacji po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia.

Spis mienia

Kolejnym krokiem jest sporządzenie spisu mienia, który jest obowiązkowym dokumentem prowadzonym przez zarząd fundacji w formie pisemnej.

Spis mienia powinien zawierać:

 • Spis praw majątkowych wniesionych przez fundatora lub inne osoby.
 • Informacje o rodzaju i wartości mienia według stanu i cen w chwili wniesienia oraz ich wartości podatkowej.
 • Aktualizacje spisu mienia po każdym wniesieniu nowych praw majątkowych.

Wniesienie funduszu założycielskiego

Fundator musi wnieść fundusz założycielski, którego minimalna wysokość wynosi 100 000 zł.

Wartość mienia innego niż środki pieniężne wnoszonego do fundacji ustalana jest na dzień jego wniesienia.

Ustanowienie organów fundacji

Fundacja rodzinna musi posiadać określone organy, do których należą:

 • Zarząd – prowadzi sprawy fundacji, reprezentuje ją, realizuje cele statutowe, zapewnia płynność finansową i spełnia świadczenia dla beneficjentów.
 • Zgromadzenie beneficjentów – podejmuje decyzje w formie uchwał dotyczących m.in. zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu.
 • Rada nadzorcza (opcjonalna) – sprawuje nadzór nad zarządem.

Wpisanie fundacji do rejestru

Ostatnim krokiem jest wpisanie fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych.

Wpisu dokonuje fundator poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Jeśli fundacja została ustanowiona w testamencie, wniosek składa zarząd fundacji.

Rejestr fundacji rodzinnych jest jawny, a fundacja może działać jako fundacja rodzinna w organizacji od momentu złożenia oświadczenia o jej powołaniu lub od chwili ogłoszenia testamentu.

Jak założyć fundację rodzinną – podsumowanie

Założenie fundacji rodzinnej wymaga dokładnego przestrzegania procedur prawnych, w tym sporządzenia aktu notarialnego, statutu, spisu mienia, wniesienia funduszu założycielskiego, ustanowienia organów fundacji oraz wpisania fundacji do rejestru.

Każdy z tych kroków jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania fundacji rodzinnej i zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, w jaki sposób założyć fundację rodzinną, to zachęcamy do przeczytania artykułu: Fundacja rodzinna – kluczowe informacje.

Znajdziesz go na stronie Kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis.

Tekst stworzony na podstawie artykułu ze strony kancelarii Prawno-Podatkowej Capital Legis. / Zdjęcie: Mikhail Nilov

***

Pełnomocnik na zgromadzeniu w spółce kapitałowej

Nie każdy akcjonariusz czy wspólnik wie, że nie musi zawsze uczestniczyć osobiście w każdym zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Czasem wręcz nie może być na zgromadzeniu.

Czy traci wtedy szansę oddania swojego głosu i – jednocześnie – wpływ na sprawy spółki, której jest wspólnikiem lub akcjonariuszem? [Czytaj dalej…]

Jak rozliczyć roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym?

Jeżeli zastanawiasz się, jak rozliczyć roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym, to ten artykuł jest dla Ciebie. Przepisy nie definiują robót dodatkowych. Niemniej jednak, sądy stoją na stanowisku, że co do zasady nie ma przeszkód do skutecznego domagania się przez wykonawcę (podwykonawcę), wynagrodzenia za roboty nieprzewidziane w umowie. Powyższa zasada obowiązuje nawet w umowach o roboty […]

więcej

Jak skutecznie odstąpić od umowy o roboty budowlane?

W dzisiejszym wpisie dowiesz się, jak skutecznie odstąpić od umowy o roboty budowlane. I to bez względu na fakt, czy jesteś inwestorem, generalnym wykonawcą czy może podwykonawcą. W sytuacji, gdy pojawia się problem na budowie, oczywiście najbardziej pożądanym sposobem zakończenia współpracy byłoby porozumienie stron. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że w spornych sytuacjach najczęściej do […]

więcej

Przekształcenie. Trzy podstawowe błędy

Przekształcenie w spółkę z o.o. – na jakie trzy podstawowe błędy musisz uważać jako przedsiębiorca? Są to: Zbyt późno przygotowany plan przekształcenia Przeoczenie terminu przekształcenia Błędna nazwa spółki Poniżej zajmę się po krótce omówieniem tych błędów oraz wskażę, jak uniknąć błędów przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o. o.  Zbyt późno przygotowany plan przekształcenia […]

więcej

Co powinna zawierać umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane?

Z niniejszego wpisu dowiesz się co powinna zawierać umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane. Podwykonawcy stanowią bardzo ważny filar na budowie. Nie tylko wielkość i stopień skomplikowania inwestycji budowlanej powoduje konieczność podjęcia współpracy z podwykonawcami. Czasami obiekt, który jest przedmiotem umowy o generalne wykonawstwo zawiera szczególny standard wykończenia. Wtedy doświadczony podwykonawca, który specjalizuje się w […]

więcej

DSA – prowadzisz serwis, sklep internetowy lub konto w mediach społecznościowych? Sprawdź o czym pamiętać?

Czy DSA to drugi OMNIBUS w świecie cyfrowym? Rok 2024 to zmiany dla serwisów, właścicieli stron internetowych, sklepów i właścicieli kont w social mediach. Dyrektywa o Usługach Cyfrowych, czyli DSA to nowe regulacje, które mają wprowadzić porządek i zwiększyć bezpieczeństwo w świecie internetowych usług. DSA dotyczy różnych platform cyfrowych, takich jak dostawcy usług hostingowych, internetowe […]

więcej

Czy mogę skopiować cudzy Regulamin sklepu internetowego?

Czy mogę skopiować cudzy Regulamin sklepu internetowego? Kopiując cudzy regulamin narażasz się na posądzenie o naruszenie praw autorskich. Regulamin sprzedaży, tak jak każde inne stworzone przez danego autora dzieło, może podlegać ochronie prawnej. W związku z tym, Twoje działania mogą zostać uznane za plagiat. Pomyśl tylko: jeżeli nad regulaminem, który kopiujesz siedział zespół prawników, ich […]

więcej

Czy warto złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej?

Przegrałeś walkę o przetarg? Uważasz, że zamawiający postąpił niesłusznie odrzucając Twoją ofertę? A może postąpił niesprawiedliwie, bo powinien odrzucić ofertę Twojego konkurenta, a tego nie zrobił? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jakie przysługują Ci prawa. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej – kiedy przysługuje? Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje, jeżeli zamawiający naruszy przepisy ustawy […]

więcej

E-book mec. Anety Kułakowskiej: Zebrane wpisy z bloga Zarząd w spółce z o.o. lata 2018-2023

Niedawno miał premierę e-book mec. Anety Kułakowskiej Zebrane wpisy z bloga Zarząd w spółce z o.o. lata 2018-2023. Mec. Kułakowska jest także autorka dwóch innych blogów: Zarząd w spółce akcyjnej oraz Likwidacja spółki z o.o., ale to Zarząd w spółce z o.o. odniósł niebywały sukces – jest jednym z najpopularniejszych blogów w Polsce poświęconych takiej […]

więcej

Co to są kadawery

Dokładna wiedza anatomiczna jest niezbędna lekarzom, aby mogli wykonywać bezpieczne zabiegi. Swoja wiedzę i doświadczenie mogą zdobywać z wykorzystaniem kadawerów. Co to są kadawery Kadawery to anatomiczne preparaty nieutrwalone przeznaczone do celów naukowych i dydaktycznych. Narządy po pobraniu po dobrowolnej i świadomej donacji zostają poddane głębokiemu mrożeniu po śmierci. I w takim zamrożeniu są przechowywane. […]

więcej

Nie musisz się rozwodzić, aby pozwać męża o alimenty

Wielu ludzi, gdy mowa o rozwodzie i alimentach, powiela nie mające za dużo wspólnego z rzeczywistością opinie. Dziś na tapet weźmiemy kwestię alimentów. A dokładniej zarysujemy fakt, że wbrew opinii wielu, nie musisz się rozwodzić, by pozwać męża lub żonę o alimenty. Nie musisz się rozwodzić, aby pozwać męża o alimenty Ustawa o pomocy osobom […]

więcej