Obowiązek zarejestrowania umowy o dzieło. Od 1 stycznia 2021 r.Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek  zarejestrowania umowy o dzieło.

Co to oznacza w praktyce?

Od 1 stycznia 2021 r. każda osoba zamawiająca dzieło będzie musiała poinformować ZUS, jeśli osoba wykonująca dzieło nie pozostaje w stosunku pracy z zamawiającym.

Obowiązek taki musi spełnić również pracodawca, który zamawia dzieło od osoby, która nie jest u tego pracodawcy zatrudniona na umowę o pracę lub w ramach tej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniona.

Podstawa prawna

Podstawę stanowi art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło została opisana w art. 627 kodeksu cywilnego.

Aby można było mówić o umowie o dzieło, podlegającą wpisowi do rejestru, w wyniku zawarcia musi powstać dzieło. Polegające na jego stworzeniu lub przetworzeniu do takiej postaci, w której poprzednio nie istniało.

Wykonanie dzieła ma na celu osiągnięcie rezultatu zamierzonego przez strony umowy.

Dzieło powinno mieć cechy indywidualne i być wykonane zgodnie z zamówieniem.

Klasyczną umową o dzieło będzie np. umowa o namalowanie obrazu, renowacja mebla, uszycie torebki, stworzenie logo.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Rejestr umów o dzieło od 1.01.2021”.

***

Po przeczytaniu: “Obowiązek zarejestrowania umowy o dzieło. Od 1 stycznia 2021 r.”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Dan Dimmock on Unsplash

Blogowanie w czasie L4

Czy będąc blogerem lub blogerką, prowadzisz swój kanał na YT czy profil na Instagramie, czy w czasie choroby (L4) możesz dalej prowadzić swoją działalność? Blogowanie w czasie L4. Ubezpieczenie w ZUS lub KRUS Jeśli jesteś influencerem i posiadasz ubezpieczenie w ZUS lub KRUs, powinieneś zastanowić się, czy w czasie choroby możesz pracować. Każdy prowadzący działalność […]

więcej

Spółka jawna. Jak zmienić umowę?

Jeśli posiadasz spółkę jawną, w pewnych sytuacjach konieczne będzie dokonanie zmian w umowie spółki. W jakich sytuacjach będzie konieczna zmiana umowy? W jakiej formie dokonać zmiany? Kiedy należy dokonać zmiany spółki? Zmiana nazwy spółki jawnej, przedmiotu działalności, siedziby, podział zysku i strat, wstąpienie nowego wspólnika, zmiana zasad reprezentacji, wniesienie wkładu – które z tych sytuacji […]

więcej

Jak powinny przebiegać teleporady oraz kiedy nie wolno ich udzielać?

Teleporady – podstawy prawne Jedną ze zmian, którą wprowadzono z powodu pandemii, jest możliwość przeprowadzenia teleporady przez lekarza. Jak powinny przebiegać teleporady oraz kiedy nie wolno ich udzielać? O teleporadach przeczytasz w ustawie o działalności leczniczej, wspomina też o nich ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Warunki, które muszą spełnić lekarze i lekarze dentyści […]

więcej

Alkohol w i po pracy. Czy zawsze zakazany?

Spożywanie alkoholu w miejscu pracy jednoznacznie kojarzy się z dyscyplinarnym zwolnieniem pracownika. Czy są jednak od tej sytuacji wyjątki? Alkohol po pracy w miejscu pracy Większość regulaminów pracy w sposób jednoznaczny określa postanowienia, które mówią o spożywaniu alkoholu w miejscu pracy. Co jednak w sytuacji, gdy pracodawca wie i wyraża zgodę na spożywanie przez pracowników […]

więcej

Spór o służebność. Czy zrzeczenie się jest możliwe?

Masz służebność i chcesz się jej pozbyć to możesz złożyć właścicielowi nieruchomości oświadczenie o zrzeczeniu się służebności. Spór o służebność. Czy zrzeczenie się jest możliwe? Czym jest służebność? Jest to ograniczone prawo rzeczowe. Zastosowanie mają tutaj przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące właśnie ograniczonych praw rzeczowych. Czy można zrzec się służebności? Tak, jest to możliwe. Podstawę prawną […]

więcej

Jaką szerokość musi mieć droga konieczna?

Czy szerokość drogi publicznej wynosi 5 metrów? Jeśli zamierzasz wybudować budynek na działce, która nie posiada dostępu do drogi publicznej, nieodzowne będzie ustanowienie służebności drogi koniecznej. Jaką szerokość musi mieć droga konieczna? Czy zawsze taką samą? Przepisy kodeksu cywilnego Z regulacji kodeksowej wynika, że przeprowadzenie drogi koniecznej powinno nastąpić z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości, nie mającej […]

więcej

Cukiernia w domu a sanepid

Cukiernia w domu a sanepid. Zmiany od 2019 r. Obecnie coraz popularniejsze staje się otwieranie mini cukierni w domowym zaciszu przez osoby obnażone talentem w tym kierunku, które dotąd od lat piekły jedynie dla rodziny i przyjaciół. Jakie warunki trzeba spełnić, aby taka działalność poza lokalem gastronomicznym została dopuszczona przez Sanepid? Zwierzęta domowe Z dużym […]

więcej

Prywatne telefony w czasie pracy

Zastanawiasz się czy twój pracownik może wykonywać prywatne telefony w czasie pracy? Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Plaga telefoniczno-internetowa, czyli czy pracownik może korzystać z prywatnego telefonu w czasie pracy?”. Telefon w czasie pracy pracownika Czy pracownicy mają prawo do korzystania z prywatnego telefonu w czasie pracy? Jak możesz się zabezpieczyć przed niewłaściwym wykorzystaniem […]

więcej

Nowy projekt kontroli trzeźwości pracowników

W maju 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wystąpiło z projektem zakładającym zmiany kontroli trzeźwości pracowników. Nowy projekt kontroli trzeźwości pracowników znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. Co mają na celu zmiany? Zmiany mają zwiększyć uprawnienia pracodawcy do wyrywkowego i samodzielnego sprawdzania trzeźwości pracowników, aby tym samym zwiększyć bezpieczeństwo miejsca pracy. Na jakim […]

więcej

Przedawnienie należności komorniczych

Komornik prowadzi przeciwko tobie postępowanie egzekucyjne, zastanawiasz się kiedy następuje przedawnienie należności komorniczych? Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Czy opłaty egzekucyjne dla komornika ulegają przedawnieniu ?”. Czym są należności komornicze? Są to opłaty egzekucyjne pobierane przez komornika w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Co ważne, opłaty takie nie są roszczeniem w rozumieniu prawa cywilnego. […]

więcej