Rozporządzenie unijne o zdrowiu zwierząt weszło w życie końcem marca 2021 roku. Zobowiązywało ono do rejestracji hodowli.

Nie było wtedy jasne, czy dotyczy ono również hodowli psów i kotów. Z obecnego stanu faktycznego wynika jednak, że hodowle kotów i psów zostały objęte rejestracją.

Po pół roku od rozporządzenia otrzymaliśmy bowiem Tymczasowe wytyczne głównego lekarza weterynarii w przedmiocie rejestracji hodowli psów i kotów rasowych.

Wytyczne o charakterze tymczasowym

Na podstawie punktu 4 wytycznych można przyjąć, że do czasu pojawianie się przepisów krajowych hodowla, która nie będzie zarejestrowana nie będzie łamała prawa.

Jednak należy pamiętać o tym, że dla hodowli psów i kotów, które nie zostaną zarejestrowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii (PIW) mogą się pojawić problemy z wystawieniem świadectwa zdrowia i wysyłką psów lub kotów za granicę.

Wnioski o rejestrację hodowli dostępne w wielu Powiatowych Inspektoratach Weterynarii

Punkt 6 wytycznych odpowiada nam na pytanie jakie informacje mamy podać we wniosku.

Oprócz imienia i nazwiska, adresu, informacji o lokalizacji hodowli, opisu pomieszczeń hodowli, rodzaju i zakresu działalności hodowlanej, powinniśmy podać:

  • liczbę zwierząt, ilość osobników dorosłych i ich potomstwa
  • prawdopodobna ilość miotów w ciągu roku
  • miejsce urodzenia kotów lub psów, informacje o tym, czy je nabyliśmy, czy pochodzą z naszej hodowli
  • informacje o objęciu hodowli stałą opieką lekarsko-weterynaryjną, ostatni termin badania zwierząt
  • informację o obowiązkowym szczepieniu na wściekliznę oraz o ostatniej dacie podania środków przeciwpasożytniczych.

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny

W wytycznych przeczytamy, że hodowla powinna mieć swój niepowtarzalny numer weterynaryjny.

Po złożeniu wniosku przez hodowcę, Powiatowy Lekarz Weterynarii dokonuje rejestracji hodowli i nadaje jej niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

Hodowco, czytaj blog „Koci paragraf” i znaj swoje prawa i obowiązki! Przeczytaj artykuł „Tymczasowe wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie rejestracji hodowli kotów i psów ”, aby dowiedzieć się więcej o wnioskach o rejestrację hodowli psów i kotów.

***

Po przeczytaniu: “Wnioski o rejestrację hodowli psów i kotów”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Andrew S on Unsplash

Czy musisz umieścić politykę prywatności na stronie internetowej szkoły językowej?

Zastanawiasz się czy musisz umieścić politykę prywatności na stronie internetowej szkoły językowej, poniższy artykuł jest dla Ciebie. Polityka prywatności to dokument dzięki któremu przedsiębiorca spełnia swoje obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – wskazuje w nim, między innymi, dane, które gromadzi i przetwarza, sposób i cel ich przetwarzania oraz podmioty które mogą […]

więcej

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, a banki żywności.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności  określa zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności i negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności. Kto marnuje najwięcej żywności? Za 60% jedzenia zmarnowanego w Polsce odpowiadają konsumenci.  Trudno temu przeciwdziałać systemowo. Banki żywności nie przyjmują […]

więcej

Indywidualna interpretacja

Składałeś wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o zajęcie stanowiska, ale albo nie otrzymałeś odpowiedzi albo była niesatysfakcjonująca? W takiej sytuacji pamiętaj o możliwości złożenia indywidualnej interpretacji, powołanej do działania artykułem 34 i 35 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców . Aby wniosek indywidualnej interpretacji był rozpatrzony, należy uiścić opłatę w wysokości 40 […]

więcej

Podpisanie porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Podpisanie porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal, w skrócie Sector Deal) nastąpiło 15 września 2021 roku. Dokument wzorowany był na brytyjskim pierwowzorze z marca 2019 roku – Offshore Wind Sector Deal. Sygnatariusze Porozumienia Sygnatariuszami polskiego Sector Deal byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, instytucji finansowo-ubezpieczeniowych, […]

więcej

Kto może zostać akcjonariuszem lub udziałowcem domu maklerskiego?

Domy maklerskie stoją przed wyższymi wymaganiami, niż inne spółki handlowe funkcjonujące na rynku. Ograniczenie co do akcjonariuszy i wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest kolejną trudnością co do zasad według których funkcjonują domy maklerskie w formie spółek kapitałowych. Jedynie osoba prawna może być jedynym akcjonariuszem domu maklerskiego w formie spółki akcyjnej, a także jedynym udziałowcem […]

więcej

Jak zawrzeć umowę o pracę zdalną? – warunki umowy oraz sposoby jej zawarcia

W artykule 3. Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przeczytamy, że: „pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez oznaczony czas, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania”. Regulacja pojęcia pracy zdalnej jest niewystarczającą, dlatego […]

więcej

Kiedy świadczenie nienależne może odebrać ZUS?

W sierpniu 2021 r. podpisanych zostało kilka nowelizacji dotyczących materii prawa ubezpieczeń społecznych. Większość zmian wejdzie w życie od przyszłego roku, a część zmian obowiązuje już od 18 września 2021 r. Jak w świetle nowelizacji przedstawiają się obecnie przepisy o świadczeniach nienależnych z ZUS? Podstawa prawna zmian Znowelizowany został art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń […]

więcej

Zatrudnienie członka rodziny. Czy ZUS może mieć wątpliwości?

Fikcyjne zatrudnienie polega na kwestionowaniu przez ZUS zatrudnienia członka rodziny jako fikcyjnego. Oczywiście zatrudnienie członka rodziny nie jest przez przepisy zakazane, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe. ZUS może jednak podważyć takie zatrudnienie, gdy dojdzie do wniosku, że celem umowy było uzyskanie nadmiernie wysokich świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Jakich umów dotyczy fikcja […]

więcej

Rażąca niewdzięczność obdarowanego

Czy darowiznę można odwołać? Co w sytuacji, gdy dokonaliśmy darowizny i okazało się, że drogi z osobą obdarowaną zaczynają się rozchodzić? Rażąca niewdzięczność Wyobraźmy sobie sytuację, w której rodzice darowali dziecku mieszkanie. W przypadku rażącej niewdzięczności rodzic może odwołać darowiznę. Nie ma znaczenia, czy darowizna została już wykonana, czy dopiero zawarto umowę. Co to oznacza […]

więcej

Obowiązek zarejestrowania umowy o dzieło. Od 1 stycznia 2021 r.

Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek  zarejestrowania umowy o dzieło. Co to oznacza w praktyce? Od 1 stycznia 2021 r. każda osoba zamawiająca dzieło będzie musiała poinformować ZUS, jeśli osoba […]

więcej