Zastanawiacie się  jaki jest termin wygaśnięcie mandatu członka zarządu w S24? Więcej na ten temat w artykule Termin wygaśnięcia mandatu członka zarządu w S24“.

Kiedy wygaśnie mandat członka zarządu w S24?

W umowie spółki nie ma wielu wariantów wyboru. W przypadku terminu wygaśnięcia mandatu członka zarządu jest jeden:

Mandat członka Zarządu wygasa od momentu upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

Z pewnością w przypadku odwołania ze składu Zarządu, śmierci lub rezygnacji nie będzie raczej problemu co do momentu wygaszenia mandatu członka zarządu.

W sytuacji odwołania mandat członka zarządu dobiegnie końca w dniu podjęcia uchwały o odwołaniu lub w dniu określonym w uchwale.

Natomiast gdy członek zarządu zrezygnuje to datą wygaśnięcia mandatu będzie data przedłożenia rezygnacji na ręce osoby lub uprawnionego organu. W przypadku rezygnacji z przyszłą datą, data wskazana. Dlatego treść rezygnacji wskazywać będzie moment wygaśnięcia mandatu członka zarządu.

Upływ kadencji

Największym problemem jest określenie daty wygaśnięcia mandatu ustalanej w oparciu o upływ kadencji.  Następuje to w wyniku zapisów kodeksu spółek handlowych, które wprowadzają w błąd.

Zgodnie z zapisem art. 202 k.s.h.,

  1. jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
  2. w przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

W związku z tym, iż umowa spółki zawarta w S24 określa wyraźnie moment wygaśnięcia mandatu poprzez zapis „mandat członka zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji” to nie powołujcie się na k.s.h. Wyznacznikiem co do dnia wygaśnięcia mandatu jest umowa spółki.

***

Po przeczytaniu: “Wygaśnięcie mandatu członka zarządu”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Waldemar Brandt on Unsplash

 

Negocjacje przed sądowe- jak przyśpieszyć rozwód

Chcesz się rozwieść? Sprawy rozwodowe czasami trwają latami. Może warto spróbować negocjacji pozasądowych. Więcej na ten temat w artykule negocjacje pozasądowe. Dlaczego warto spróbować negocjacji przed wizytą w sądzie? Dzięki temu  spędzisz w sądzie dużo mniej czasu, w niektórych przypadkach nawet uda się ominąć sąd. Obecnie sprawy rozwodowe trwają miesiącami, a czasem latami warto więc […]

więcej

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przeobrazić się w spółkę kapitałową, czyli spółkę akcyjną lub spółkę z o.o. Co się dzieje w przypadku gdy na przedsiębiorcy ciążą długi? Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule Odpowiedzialność za długi przedsiębiorcy. Zapewne często słyszysz, że niełatwo jest odzyskać pieniądze od przedsiębiorcy lub spółki, ponieważ nieoczekiwanie […]

więcej

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat nowych zasad we wniosku o ogłoszenie upadłości, zachęcamy do przeczytania artykułu Wniosek o ogłoszenie upadłości na nowych zasadach. Nowe zasady W dniu 24 marca 2020 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja prawa upadłościowego. Odmienił się także sam wniosek, tak że wymuszają ogłoszenie upadłości  należy podać więcej informacji, niż do tej pory. […]

więcej

Celowe ukrycie testamentu

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat celowe ukrycie testamentu zachęcamy do przeczytania artykułu Umyślne ukrycie testamentu (928 kc) Ukrycie z premedytacją testamentu stanowi jedną z form, instytucji niegodności dziedziczenia. Świadome dokonanie czynności polegających na zniszczeniu, podrobieniu, przerobieniu lub ukryciu testamentu, jest przestępstwem.  Rozmyślne ukrycie testamentu Uznanie za niegodnego w gruncie rzeczy podyktowane jest pobudkami natury […]

więcej

Zalety zasiedzenia

Spełniasz przesłanki do zasiedzenia lub brakują ci zaledwie kilku lat do zasiedzenia, zastanawiasz się jakie są zalety zasiedzenia zachęcamy do przeczytania artykułu Zasiedzenie – czy warto? Czy warto starać się o zasiedzenie? Osoba która tylko posiada  nieruchomość nie ma wielu praw, jej obowiązkiem jest wydanie nieruchomości na każde żądanie właściciela. Jedynie przeprowadzenie sprawy o zasiedzenie […]

więcej

Jakie są wymagania żeby założyć szkołę językową?

W dzisiejszych czasach ważna jest znajomość języka angielskiego. Jeżeli myślisz o założeniu szkoły językowej, zastanawiasz się jakie są wymagania żeby ją założyć, zachęcamy do przeczytania artykułu Jak założyć szkołę językową? Wymagania do założenia szkoły językowej Aby prowadzić szkołę językową nie trzeba mieć szczególnych pozwoleń. Warto jednak postarać się o wpis do rejestru szkół i placówek […]

więcej

Prawo pacjenta do informacji o błędzie medycznym

Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do informacji (w tym prawo pacjenta do informacji o błędzie medycznym). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Czy pacjent ma prawo do informacji o błędzie medycznym? Czym jest prawo pacjenta do informacji Jest to upoważnienie pacjenta do uzyskania od lekarza jasnej informacji o: stanie zdrowia, […]

więcej

Prawo holdingowe

Chcesz się dowiedzieć co oznacza nowe prawo holdingowe? Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Krzysztofem Grabowskim. Czy można założyć że nowe prawo holdingowe jest bezpieczne dla spółek, dla zarządów? Na początku zaznaczamy że wpis dotyczy  dla ułatwienia tylko o akcjonariuszach. Jednak projekt prawa holdingowego dotyczy w takim samym stopniu również wspólników spółek innych niż spółki akcyjne. W […]

więcej

Zatrudnienie studenta z zagranicy

Zastanawiasz się jak wygląda zatrudnienie studenta z zagranicy? Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Jak zatrudnić studenta z zagranicy? Nawiązanie współpracy ze studentem z UE Każdy obywatel UE , który studiuje w Polsce może podjąć w tym czasie zatrudnienie. Nie są potrzebne zezwolenia na pracę. W związku z tym pracodawca nie jest […]

więcej

Upadłość dłużnika – jak się na to przygotować?

Zastanawiasz się co zrobić gdy kontrahent ogłasza upadłość? Więcej informacji na ten temat znajdziesz  w moim  artykule Upadłość dłużnika – i co dalej?. Czy można się przygotować na upadłość dłużnika? Sprzedając swoje towary i usługi najlepiej pobierać zaliczki. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Warto sprawdzać zaległości kontrahentów i reagować na bieżąco. Rozsądnym poręczenie mogą […]

więcej