Wierzytelności i długi

Jeżeli spłacenie pożyczki może być niemożliwe, często szukasz sposobów, które zamiast pomóc mogą Cię wciągnąć w spiralę długów (np. pożyczki w parabankach). Zamiast tego sprawdź, czy możesz wykorzystać instytucję datio in solutum.   Czym jest datio in solutum? Artykuł 453 Kodeksu cywilnego mówi nam, że: Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za […]

Uprawomocnione orzeczenie sądowe o planie spłat zakańcza proces dochodzenia do upadłości. W niniejszym wpisie zakreślimy na czym polega plan spłat oraz jakie obowiązki spadają na upadłego konsumenta. Co to jest plan spłat wierzycieli? Plan spłat to harmonogram ustalony przez sąd. Zawiera spis wierzytelności do spłacenia przez dłużnika, termin tych spłat oraz wysokość poszczególnych rat. Określenie […]

Dziś zarysujemy okoliczności sprawy, którą prowadził Pan Mecenas Leszek Bloch. Kontrahent nie zapłacił właścicielowi kopalni za piasek i żwir. Sytuacja wyglądała tak, że nie było wiadomo, kto zamawiał oraz kto odebrał towar. Wiadomo było jedynie, że nieuczciwy kontrahent powinien zapłacić właścicielowi 70 tysięcy złotych. Jak do tego doszło i jaki niuans zadecydowały o wygraniu sprawy […]

Czy komornik może pobrać opłaty z podatkiem VAT? Komornik sądowy nie może podwyższyć opłat egzekucyjnych pobieranych przez siebie od dłużnika o podatek VAT. Dowiedz się, gdzie znajdziesz podstawę prawną i czy należy Ci się zwrot, jeśli podatek został pobrany. Z czego to wynika? SN w uchwale siedmiu sędziów o sygn. III CZP 97/16 stwierdził, że […]

Jestem dłużnikiem, czy mogę dokonać darowizny? Dług a darowizna. Czy warto dokonać darowizny z perspektywy dłużnika? Więcej na ten temat w artykule” Czy osoba zadłużona może dokonać darowizny?„. Osoba zadłużona może oczywiście dokonać darowizny. Umowa darowizny pomiędzy osobą zadłużoną a osobą trzecią jest ważna między stronami tej umowy. Wierzyciel może jednak zaskarżyć ją za pomocą […]

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przeobrazić się w spółkę kapitałową, czyli spółkę akcyjną lub spółkę z o.o. Co się dzieje w przypadku gdy na przedsiębiorcy ciążą długi? Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule Odpowiedzialność za długi przedsiębiorcy. Zapewne często słyszysz, że niełatwo jest odzyskać pieniądze od przedsiębiorcy lub spółki, ponieważ nieoczekiwanie […]

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat nowych zasad we wniosku o ogłoszenie upadłości, zachęcamy do przeczytania artykułu Wniosek o ogłoszenie upadłości na nowych zasadach. Nowe zasady W dniu 24 marca 2020 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja prawa upadłościowego. Odmienił się także sam wniosek, tak że wymuszają ogłoszenie upadłości  należy podać więcej informacji, niż do tej pory. […]

Windykacja zagraniczna jest procesem bardziej skomplikowanym niż windykacja krajowa. Na ogół wymaga większego nakładu czasu oraz środków, jeśli ma być zakończona sukcesem. Tego rodzaju windykację od krajowej różni to, że pojawiają się tutaj dodatkowe czynniki w postaci problemów językowych, różnic kulturowych i różnic prawnych. Nie bez znaczenia jest też poczucie większej bezkarności po stronie dłużnika, którego kontakt z wierzycielem często […]

Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy małżonkowie razem wzięli kredyt czy poręczyli dług. Wtedy problemem stają się wspólne długi małżonków. Mąż i żona mogą jednak złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Ważne przy tym, by wniosek taki złożył za siebie oddzielnie każdy z małżonków. W przeciwnym wypadku bank wciąż będzie egzekwował należności od drugiego małżonka. Właśnie w […]

Okazuje się, że nie każdy przedsiębiorca wie, jaka będzie właściwość sądowa w wypadku postępowania z udziałem zagranicznego podmiotu. Nie zawsze bowiem spór rozstrzyga polski sąd. Jak powinna być ustalana właściwość sądowa? O tym w poniższym wpisie. Właściwość sądowa do wyboru Problemów z ustaleniem jurysdykcji można sobie oszczędzić już na początku współpracy z partnerem zza granicy. […]

Kilka tygodni temu pisałem o tym, jakie wady może zawierać Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Dziś natomiast o ich praktycznych przykładach w oparciu o sprawę małżeństwa X i Y, którzy w 2008 roku zawarli z pewnym bankiem umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego. Przestali oni jednak ten kredyt spłacać, przez co bank wypowiedział im umowę. Następnie […]