Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Nieraz zdarza się, że trzeba złożyć korektę wniosku Wn-D o dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnego. Pojawia się wówczas wiele obaw, dotyczących wypłaty tego finansowania. Czy blokuje się je tylko dla konkretnego pracownika czy całej spółki? Czy blokada obejmuje jedynie miesiąc, za który składa się korektę, czy obowiązuje na przyszłość aż do wyjaśnienia sprawy? Czy możliwe będzie złożenie […]

Dnia 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy ułatwiają przedsiębiorcom możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Tylko ich dotyczy obowiązek wykazania tzw. efektu zachęty. Wnioskując o dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego za okresy począwszy od 1 stycznia 2015 r. […]