Zielona energia

Spółdzielnia energetyczna to nowe pojęcie, które na pewno trzeba wyjaśnić. Przede wszystkim dlatego, że spółdzielnia jest rozumiana tutaj tak, jak na gruncie ustawy Prawo spółdzielcze, ale mniej oczywisty jest zakres działalności takiej spółdzielni. Spółdzielnia energetyczna – przedmiot działalności Otóż spółdzielnia energetyczna za przedmiot swojej działalności ma wytwarzanie: energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii (OZE) […]

Prace nad nową ustawą, która reguluje zagadnienia związane z sektorem odnawialnych źródeł energii trwały od 2012 roku. Ustawa weszła w życie 4 maja 2015 roku, jednak z wyłączeniem przepisów regulujących system mający na celu zachęcanie do inwestycji w odnawialne źródła energii, które miały obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Odnawialne źródła energii. Nowelizacja ustawy Tuż […]