Co to jest molestowanie seksualne

Autor: Redakcja w kategorii: Odpowiedzialność karna

W dzisiejszym wpisie zarysujemy co to jest molestowanie seksualne i jakie czyny się do niego zaliczają.

Odpowiemy także na pytanie jakie zachowania nie są molestowaniem seksualnym.

Co to jest molestowanie seksualne

Co to jest molestowanie seksualne

Sąd Najwyższy określił molestowanie seksualne jako zachowanie wbrew woli osoby pokrzywdzonej, związane z szeroko rozumianym życiem seksualnym człowieka.

Polega ono na kontakcie cielesnym sprawcy ze strefami intymnymi osoby pokrzywdzonej lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary.

Dodatkowo wobec osób powyżej 15 lat – sprawca musi działać z użyciem przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu.

Przykładem molestowania seksualnego jest dotykanie palcami lub dłonią narządów płciowych ofiary. Zalicza się do tego dotyk bezpośredni jak i przez ubranie. Nie chodzi tu, oczywiście, o przypadkowy dotyk, tylko taki o charakterze seksualnym.

          >>> Molestowanie dzieci. Co z dowodami? Które dowody mogą być najważniejsze, a które pomocnicze?

Czy molestowanie zawsze zaspokaja seksualnie sprawcę

Czynności, które stanowią molestowanie seksualne nie muszą skutkować zaspokojeniem seksualnym sprawcy. Wystarczy, że naruszają intymność seksualną ofiary.

Co nie jest molestowaniem seksualnym

Przede wszystkim molestowaniem seksualnym nie są czyny, które nie posiadają charakteru seksualnego (pamiętajcie jednak o przestępstwie naruszenia nietykalności cielesnej).

Do molestowania seksualnego nie zaliczymy np. zabiegów czy diagnostyki medycznych, które są wykonywanie zgodnie ze sztuką lekarską.

Jeśli czynności higieniczne i pielęgnacyjne nie są sztucznie kreowane w celu zaspokojenia seksualnego sprawcy, to, oczywiście, także nie są molestowaniem.

          >>> Przeczytaj także artykuł: Milczenie ofiar przestępstw seksualnych. Jak im pomóc?

Ale, co może dziwić, molestowaniem nie jest także pocałunek, dotykanie kolan, a nawet łapanie za pośladek! Ma to bezpośredni związek z tym, że aktualnie za molestowanie uważany jest właśnie kontakt fizyczny sprawcy z intymnymi częściami ciała ofiary.

Jak można się domyślić, granica pomiędzy molestowaniem, a tym, co molestowaniem nie jest, może być bardzo niejednoznaczna.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź blog Gwałt. Pornografia. Molestowanie – Pomoc pokrzywdzonym. Jego lekturę rozpocznij od artykułu o tytule Molestowanie – pomoc pokrzywdzonym.

Photo by Saneej Kallingal on Unsplash

***

Jesteś ofiarą molestowania seksualnego? Co teraz?

Molestowanie seksualne jest tragedią dla poszkodowanej osoby. Powoduje spustoszenie w sferze psychicznej. Ofiara może zmagać się z konsekwencjami molestowania nawet przez całe życie.

Co powinnaś/powinieneś zrobić, jeśli padłaś/padłeś ofiarą molestowania seksualnego? [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: