Molestowanie dzieci. Co z dowodami?

Autor: Redakcja w kategorii: Odpowiedzialność karna, Rodzina

Molestowanie dzieci. Co z dowodami?Podejrzewasz, że Twoje dziecko jest ofiarą molestowania? Które dowody są ważne? Zeznania ofiary są najważniejszym dowodem molestowania dzieci.

Które dowody mogą być najważniejsze, a które pomocnicze?

W Polsce prokuratorzy muszą być pewni, mieć wewnętrzne przekonanie, że dysponują „mocnymi” dowodami, aby dowieść winy oskarżonego. Dlaczego tak się dzieje?

Wynika to z dwóch przyczyn:

  • jeśli prokurator nie przekona sądu o winie oskarżonego i sąd wyda wyrok uniewinniający, a stanie się to prawomocnie po wszelkich instancjach, wtedy nic już nie można zrobić;
  • niekiedy czas działa na korzyść pokrzywdzonego, np. w niektórych przypadkach łatwiej starszej ofierze mówić o wcześniejszych zdarzeniach, a co do zasady okres, w którym prokurator może zbierać dowody, to 15 lat.

Jaki jest najważniejszy dowód w sprawie?

W sprawach o molestowanie dzieci najważniejsze są zeznania naocznych świadków, w tym również zeznania pokrzywdzonego dziecka.

Pozwala to mieć pewność co do tożsamości sprawcy.

Nagrania i inne materiały

Drugim najważniejszym dowodem będą nagrania, np. z telefonu, zrobione przez samego sprawcę.

Takie nagrania powstają nierzadko z kilku powodów, m.in. sprawca tworzy własną pornografię, chęć pochwalenia się w internecie, szantaż wobec ofiary, aby zachowała milczenie, inaczej treści będą upublicznione.

Pamiętniki, wiadomości, rysunki, oględziny ciała

To kolejne możliwe dowody w sprawie.

Czasem sprawca wspomni coś o przestępstwie, kiedy dowody są już na tyle mocne, aby skorzystać z łagodniejszej kary. Czasem pewne choroby dziecka przeniosą się drogą płciową.

Są to jednak dowody pomocnicze.

Objawy molestowania – czy się liczą?

Do objawów mogących wskazywać na molestowanie dziecka możemy zaliczyć m.in.: erotyzację dziecka, problemy emocjonalne, zachowania autodestrukcyjne, objawy nerwicowe, problemy w szkole.

Objawy są ważne, ale nigdy nie staną się decydujące w wydaniu wyroku, gdyż podobne czy takie same przyczyny powyższych okoliczności    mogą nie wiązać się wcale z przestępstwem seksualnym.

Warto pamiętać, że każdy przypadek jest inny i nie ma uniwersalnego rozwiązania.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:”Dowody molestowania dzieci“.

***

Po przeczytaniu: “Molestowanie dzieci. Co z dowodami?”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Zahra Amiri on Unsplash

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: