PIT

Jak rozliczyć zakup dzieła sztuki od artysty? Konsekwencje podatkowe z którymi musi się zmierzyć instytucja kultury podczas zakupu dzieła sztuki od artysty zależą od tego, czy artysta prowadzi działalność gospodarczą w Polsce czy też tego nie robi. Jak instytucja kultury powinna rozliczyć zakup dzieła sztuki od artysty Zakup od artysty, który jest przedsiębiorcą W sytuacji, […]

Spółka cywilna – najważniejsze informacje. Spółka ta bez wątpienia jest – UWAGA – umową pomiędzy przynajmniej dwoma wspólnikami, jeżeli chcą oni współpracować w celu osiągnięcia wspólnego celu – głównie celu gospodarczego. Spółka cywilna jest więc umową. Co z tego wynika? Ano to, że nie może ona posiadać własnego majątku ani odpowiadać za swoje zobowiązania. Są […]

Sportowiec jako przedsiębiorca

Autor: Redakcja w kategorii: PIT, Podatki

Sportowiec, a więc zawodnik profesjonalnie uprawiający jakąś dyscyplinę sportową, może świadczyć usługi na rzecz klubu sportowego w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Usługami tymi będą głównie udział w różnych zawodach sportowych i reprezentowanie klubu. Organy podatkowe jednak nie we wszystkich sytuacjach zgadzały się z takim rozwiązaniem i kwestionowały je właśnie pod względem podatkowym.  Sportowiec […]

Każdy z nas jest rezydentem podatkowym jakiegoś państwa. A z tym faktem nieodłącznie wiąże się obowiązek zapłaty podatku w jakimś kraju. Rezydencja podatkowa jest stanem prawnym niezależnym – uwaga – od obywatelstwa. Możesz być obywatelem polskim, ale równocześnie rezydentem dla celów podatkowych na Kajmanach, nie posiadając tamtejszego paszportu. Tak, tak! Obywatelstwo nie ma większego znaczenia dla celów podatkowych. Z […]

Czynny żal – wzór

Autor: Redakcja w kategorii: PIT, Podatki, Wzory pism

Zbliża się wielkimi krokami termin złożenia deklaracji podatkowej PIT-37. W roku 2016 ostatecznym dniem na dokonanie tej czynności jest dzień 2 maja włącznie. Nie powinieneś się spóźnić – inaczej poniesiesz finansową karę. Jednakże jeśli w tym terminie deklaracji nie złożysz, bo na przykład nie wiedziałeś o jakichś dochodach (załóżmy, że twój pracodawca zapomniał o dostarczeniu ci PIT-11), […]

W jednym z wpisów na blogu Podwójne opodatkowanie omówiłem kwestię opodatkowania dochodów żołnierzy, którzy przebywają w placówkach dyplomatycznych krajów objętych działaniami wojennymi. Ten artykuł również poświęcę żołnierzom, ale w nieco innym aspekcie. Czy dieta żołnierza zawodowego może zostać odliczona od jego przychodu zagranicznego? Dieta zagraniczna żołnierza zawodowego a obniżenie przychodu Zagadnienie to nie od dzisiaj […]

Stało się! Jeszcze nie nadszedł 30 kwietnia, a liczba złożonych elektronicznie deklaracji PIT po raz pierwszy jest większa niż deklaracji papierowych. Zjawisko to doskonale pokazuje, że Polacy są otwarci na informatyzację, która bez wątpienia wiele ułatwia – także jeśli mowa o procedurach urzędowych. PIT elektroniczny popularniejszy od papierowego PIT składany elektronicznie to najszybsza i najwygodniejsza […]

Zdarza się, że ktoś pracując za granicą, przykładowo na podstawie kontraktu, ulega tam wypadkowi podczas wykonywania zadań służbowych. Otrzymuje potem odszkodowanie i tutaj zaczynają się wątpliwości. Jak bowiem kształtuje się opodatkowanie zagranicznego odszkodowania? O tym w dalszej części artykułu. Opodatkowanie zagranicznego odszkodowania Odpowiedź prawdopodobnie zaskoczy niejednego Czytelnika. Co więcej, zaskoczy pozytywnie, bo odszkodowanie zagraniczne będzie […]

Stypendium a deklaracja PIT

Autor: Redakcja w kategorii: PIT, Podatki

Ilekroć nadchodzi czas składania deklaracji PIT, tylekroć pojawiają się pytania – co należy wliczać do dochodu i rozliczać w deklaracji, a czego nie. Jednym ze świadczeń wywołujących wątpliwości w tym zakresie jest stypendium. Dziś rozstrzygnę ten problem. Stypendium a deklaracja PIT Jeśli chodzi o stypendium – naukowe, sportowej bądź z tytułu aktywności społecznej – deklarację […]

Do środy 20 stycznia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, albo będąca wspólnikiem w spółce osobowej (tj. jawnej bądź komandytowej) mogła wybrać, jaka forma opodatkowania najbardziej jej odpowiada. Jak powinno się to zrobić i czy istnieje jeszcze możliwość zmiany formy opodatkowania po 20 stycznia? Forma opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej może odnosić się do: […]

Skończył się rok 2015 i zaczął się nowy rok podatkowy. Do końca kwietnia zatem masz czas na rozliczenie swoich dochodów uzyskanych w Holandii w roku poprzednim. Jak to zrobić? Kto rozlicza dochody w Holandii w Polsce Obowiązek rozliczenia tych dochodów ciąży tylko i wyłącznie na osobach, które w roku 2015 posiadały polską tak zwaną rezydencję […]