Użytkowanie wieczyste

Zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią, ten wpis poświęcę problemowi negatywnych konsekwencji, które mogą dotknąć deweloperów, jeśli projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność wejdzie w życie. Projekt ten przewiduje, że już niebawem, bo od 1 stycznia 2017 roku, nie będzie możliwe ustanawianie odrębnej własności lokali w budynkach, które wybudowano […]

Opłata za przekształcenie prawo użytkowania wieczystego w prawo własności to w rzeczywistości swego rodzaju cena, jaką użytkownik wieczysty musi ponieść w związku z tym, że staje się właścicielem danego gruntu. W tym wpisie właśnie o opłatach za przekształcenie, a więcej o użytkowaniu wieczystym na moim nowym BLOGU. Opłata za przekształcenie ustalana jest w drodze decyzji […]