Działalność gospodarcza

Podstawowym trybem dokonywania wpisów w CEIDG jest tryb wnioskowy. Co do zasady oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą sama decyduje o momencie jej zakończenia, zaś wpisy z urzędu dokonywane są wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Wykreślenie z CEIDG Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG w drodze czynności materialno-technicznej z powodu zaistnienia czynników nieodwracalnych w następujących […]

Zasadą jest, że funkcję zarządcy sukcesyjnego może pełnić tylko jedna osoba. Zdarzyć się może jednak tak, że osoba powołana na zarządcę sukcesyjnego z jakichś przyczyn nie może lub po prostu nie chce tej funkcji pełnić. W końcu po wpisaniu zarządcy sukcesyjnego do CEIDG, może upłynąć wiele lat zanim dojdzie do jego ustanowienia (co następuje w chwili […]

Nie musisz być lekarzem weterynarii, aby prowadzić działalność weterynaryjną. Nie musisz posiadać żadnego wykształcenia związanego z leczeniem zwierząt. Ale, jak pewnie się domyślasz, musisz spełnić kilka dodatkowych wytycznych w porównaniu z przedsiębiorcami działającymi w nieregulowanych branżach. A więc jak otworzyć gabinet weterynaryjny? Działalność weterynaryjna jest regulowana Działalność weterynaryjna należy do działalności regulowanych. Co to dokładniej […]

Wzrost cen sprawił, że wielu właścicieli, którzy wynajmują lokale użytkowe, podejmuje kroki, aby podwyższyć czynsz najmu lokalu użytkowego. Najemcy obawiają się i zastanawiają czy i kiedy zostanie zwiększony ich czynsz. Sprawdź jak ta kwestia została rozwiązana przez prawo. Najem lokalu użytkowego – umowa jest najważniejsza Po pierwsze musisz jeszcze raz przeczytać swoją umowę i sprawdzić […]

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach nałożyły na przedsiębiorcę podatek od nieruchomości. Najwyższe stawki podatku obowiązywały bez względu na to czy przedsiębiorcy wykorzystywali nieruchomość w swojej działalności gospodarczej. Na szczęście w 2021 roku Trybunał Konstytucyjny uznał tę regulację za niezgodną z Konstytucją. Dziś odpowiemy na pytanie jak odzyskać nadpłaty. Podatek od nieruchomości – wyrok Trybunału […]

Ochrona sygnalistów staje się powoli faktem, dla przedsiębiorców oznacza to nowe obowiązki. Przedsiębiorcy zobowiązani do ochrony sygnalistów Pracodawcy z sektora publicznego zatrudniający co najmniej 50 pracowników oraz pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników mają 14 dni od ogłoszenia ustawy na wprowadzenie nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów. Pracodawcy z sektora prywatnego, którzy zatrudniają od 50 […]

Zastanawiasz się czy musisz umieścić politykę prywatności na stronie internetowej szkoły językowej, poniższy artykuł jest dla Ciebie. Polityka prywatności to dokument dzięki któremu przedsiębiorca spełnia swoje obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – wskazuje w nim, między innymi, dane, które gromadzi i przetwarza, sposób i cel ich przetwarzania oraz podmioty które mogą […]

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności określa zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności i negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności. Kto marnuje najwięcej żywności? Za 60% jedzenia zmarnowanego w Polsce odpowiadają konsumenci. Trudno temu przeciwdziałać systemowo. Banki żywności nie przyjmują […]

Czy będąc blogerem lub blogerką, prowadzisz swój kanał na YT czy profil na Instagramie, czy w czasie choroby (L4) możesz dalej prowadzić swoją działalność? Blogowanie w czasie L4. Ubezpieczenie w ZUS lub KRUS Jeśli jesteś influencerem i posiadasz ubezpieczenie w ZUS lub KRUS, powinieneś zastanowić się, czy w czasie choroby możesz pracować. Każdy prowadzący działalność […]

Spółka jawna a umowa spółki. Jeśli posiadasz spółkę jawną, w pewnych sytuacjach konieczne będzie dokonanie zmian w umowie spółki. W jakich sytuacjach będzie konieczna zmiana umowy? W jakiej formie dokonać zmiany? Kiedy należy dokonać zmiany spółki? Zmiana nazwy spółki jawnej, przedmiotu działalności, siedziby, podział zysku i strat, wstąpienie nowego wspólnika, zmiana zasad reprezentacji, wniesienie wkładu […]

Czy komornik może pobrać opłaty z podatkiem VAT? Komornik sądowy nie może podwyższyć opłat egzekucyjnych pobieranych przez siebie od dłużnika o podatek VAT. Dowiedz się, gdzie znajdziesz podstawę prawną i czy należy Ci się zwrot, jeśli podatek został pobrany. Z czego to wynika? SN w uchwale siedmiu sędziów o sygn. III CZP 97/16 stwierdził, że […]