Błąd medyczny

W szpitalach przeprowadza się wiele zwykłych zabiegów. Tak miało być i tym razem. Pacjent powinien wyjść ze szpitala dosłownie dwa dni później. Koniec był jednak zupełnie inny – można powiedzieć tragiczny. Sama operacja się udała, ale pacjent został po niej sparaliżowany, czy jak określa się to językiem medycznym: „czterokończynowy niedowład dużego stopnia”. Pacjent cały czas […]

Jakiś czas temu otrzymałem interesujące pismo. Biegli sądowi z pewnego instytutu naukowego przedstawili sądowi swoją odpowiedź na pytanie w przedmiocie prawidłowości postępowania personelu medycznego w bardzo skomplikowanym przypadku błędu w sztuce medycznej. W postępowaniu tym wystepujemy z roszczeniem zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty z tytułu nierozpoznania u pacjenta zakażenia gronkowcem. Efektem była rozwijająca się w organizmie […]

W ubiegłym miesiącu dziennikarze informowali o śmierci dziecka w krakowskim szpitalu. Tragedię tę spowodowała pomyłka pielęgniarki przy aplikowaniu leku. Zamiast chlorek sodu, 3-miesięcznemu niemowlęciu podano w kroplówce chlorek potasu. Błąd ten zauważono i personel medyczny od razu zareagował. Pomimo wysiłków lekarzy dziecko zmarło. Wiadomo, że pielęgniarka pracowała w tym zawodzie od dwóch lat. Miała dobre wykształcenie, ale mogło […]

Błąd pielęgniarki, polegający chociażby na na podaniu niewłaściwego leku, to wcale nierzadki problem. Opisywana przez dziennikarzy sprawa pielęgniarki, która przez pomyłkę leku doprowadziła do śmierci dziecka, pociągnęła za sobą wiele komentarzy. Wśród nich znalazły się historie pacjentów, którym w ostatniej chwili udało się zwrócić pielęgniarce uwagę na to, że może ona podać niewłaściwy lek, albo […]

Jeden z Czytelników pod poprzednim artykułem na blogu Prawo dla lekarza wyraził pogląd, że specjalizacja sędziego – chociażby w sprawach medycznych – to dobry pomysł. Co więcej, podobnie wypowiada się też część samych sędziów. Moim zdaniem specjalizacja rzeczywiście ma sens, ale w ograniczonym zakresie. Tutaj ideę tą oparto na złym założeniu, jakim w ogóle jest […]

Zgoda na zabieg to bez wątpienia bardzo ważny etap leczenia. Dlatego też trzeba pamiętać o świadomym udziale pacjenta w tym procesie. Wydaje się to oczywiste, ale czasem wcale tak nie jest, co widać po działaniach niektórych lekarzy. Dla pacjenta zgoda na zabieg ma znaczenie kluczowe, a dla lekarza długa rozmowa z pacjentem zadającym pytania w […]

Błąd lekarza to nie jedyna przyczyna tego, że leczenie nie przebiega zgodnie z założeniami. Z typowymi powikłaniami pacjenci powinni się teoretycznie liczyć, problem najczęściej polega jednak tym, że nie są one na czas wykrywane przez personel medyczny. Pisałam już o tym, że może być to kwalifikowane jako błąd organizacyjny w leczeniu. Teraz zabrały w tej […]

Sąd Najwyższy podjął niezwykle ważną na poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych uchwałę ( II CZP 63/15 z dnia 19 maja 2016 roku): “Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).” Podkreślić należy, że uchwała ta […]

Zarządzeniem z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Krajowej, Prokurator Krajowy podjął decyzję, iż do składu Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej zostanie włączony Koordynator ds. Błędów Medycznych. Informacje, które uzyskała Prokuratura Krajowa wskazują, że Samodzielne Działy ds. Błędów Medycznych utworzono w prokuraturach regionalnych następujących miast: Warszawa, Katowice, Kraków, Lublin. W […]

KTG, czyli badanie kardiotokograficzne płodu, to szeroko wykorzystywany sposób monitorowania stanu płodu i wykrywania ewentualnego pogorszenia dobrostanu płodu. Dzięki niemu mocno ograniczono wskaźniki zgonu płodów. Z drugiej strony, KTG często trudno jest zinterpretować i stwierdzić, czy występują symptomy niedotlenienia dziecka. Informacje, jaki to ma wpływ na wyroki sądów w sprawach o błąd medyczny i jak […]

RTG jest bardzo popularnym badaniem diagnostycznym. Nic w tym dziwnego, bo dzięki niemu można poznać i ocenić stan pacjenta przed podjęciem leczenia. Potem zaś można też sprawdzić, czy zabieg (np. repozycja, czyli nastawienie kości) odbył się w sposób prawidłowy. A często dobrze jest to zrobić, bo błędy lekarzy nie należą do rzadkości, o czym piszę […]