Placówka zdrowia

Teleporady – podstawy prawne Jedną ze zmian, którą wprowadzono z powodu pandemii, jest możliwość przeprowadzenia teleporady przez lekarza. Jak powinny przebiegać teleporady oraz kiedy nie wolno ich udzielać? O teleporadach przeczytasz w ustawie o działalności leczniczej, wspomina też o nich ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Warunki, które muszą spełnić lekarze i lekarze dentyści […]

Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do informacji (w tym prawo pacjenta do informacji o błędzie medycznym). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Czy pacjent ma prawo do informacji o błędzie medycznym? Czym jest prawo pacjenta do informacji Jest to upoważnienie pacjenta do uzyskania od lekarza jasnej informacji o: stanie zdrowia, […]

Wracając do tematu tego artykułu, to przede wszystkim należy stwierdzić iż uczestnikami postępowania przed ww komisją oprócz wnioskodawcy (poszkodowanego pacjenta) jest przedstawiciel podmiotu leczniczego (szpitala) i przedstawiciel ubezpieczyciela (czyli podmiotu ubezpieczającego szpital). Celem postępowania przed komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Zatem celem jest ustalenie wysokości […]

Z udostępnieniem dokumentacji medycznej wiąże się wiele aspektów. Kilka z nich w skrócie omówiłem poniżej: Upoważnienie do wydawania dokumentacji medycznej. W pewnych przypadkach upoważnienie do wydania, czy udstępnienia dokumetacji medycznej powinno mieć formę aktu notarialnego. Kiedy? Kiedy upoważnienie to nie jest udzielone w obecności personelu medycznego. W tej sytuacji nie można zweryfikować bowiem, czy zostało […]

Tegoroczną zimę bardziej widać w kalendarzu niż za oknem. Zmiany pogody powodują jednak, że dużo osób cierpi na przeziębienie czy grypę. Dlatego w telewizji emitowane są różne reklamy o lekach, suplementach diety, albo innych wyrobach medycznych. Czy lekarz występujący w reklamie popełnia przewinienie zawodowe? Wykorzystanie wizerunku lekarza w celach komercyjnych narusza Kodeks Etyki Lekarskiej, a […]

Wydatki czynione przez Polaków na prywatną służbę zdrowia to temat głośno dyskutowany w mediach. Link do jednego z takich artykułów znajdziecie TUTAJ. Nie da się bowiem ukryć, że dużo osób decyduje się na abonamenty medyczne, albo dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Szczególnie po tym, kiedy usłyszą, ile miesięcy czy nawet lat przyjdzie im czekać na wizytę u […]

W swojej praktyce nie raz widziałam jak wygląda kontrola świadczeniodawcy NFZ co do zgodności z prawem realizacji umowy. Pamiętając o kilku podstawowych kwestiach można przeprowadzić samodzielnie wewnętrzną kontrolę, aby uporać się z ewentualnymi problemami przed właściwą kontrolą z NFZ. W razie wątpliwości chętnie też służę pomocą – kontakt znajdziecie TUTAJ. Kontrola świadczeniodawcy NFZ zwykle prowadzona […]

Spowodowanie lub narażenie na ciężki uszczerbek na zdrowiu pacjenta jest przestępstwem, za które najczęściej zarzuty stawia się temu lekarzowi, który bezpośrednio udzielał pomocy medycznej. O jakie przypadki chodzi, można przeczytać w tym miejscu. Zdarza się jednak, że w grę wchodzi odpowiedzialność karna ordynatora – chociażby za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. […]

W 2015 roku miały miejsce protesty, w których brały udział pielęgniarki i położne. Doprowadziły one do porozumienia z piastującym wówczas stanowisko Ministra Zdrowia Marianem Zębalą w zakresie podwyżki wynagrodzeń. Niestety realizacja tych założeń może nie być tak oczywista. Poprzedni minister rozumie pielęgniarki We wrześniu 2015 roku Ministra Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów […]

Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe OWU, czyli ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.. Po więcej na ten temat zapraszam do mojego artykułu sprzed kilku miesięcy. Dziś natomiast skupię się na tym, czy obecnie warte uwagi są tylko nowe OWU, czy warto pamiętać też o tych starych. Stare OWU wciąż […]

Często zajmując się sprawami przekształcenia czy powstania podmiotu leczniczego tworzę wymagany przepisami prawa regulamin porządkowy. O nim już pisałem, dlatego jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, po prostu kliknij. Dziś natomiast o opłatach za udostępnienie dokumentacji medycznej, które muszą być w takim regulaminie określone. Udostępnienie dokumentacji medycznej podlega opłatom, co do których przepisy prawa określają jedynie ich […]