Linie energetyczne

Wyobraź sobie sytuacje, że masz nieruchomość przez którą przebiegają wodociąg i kanalizacja. Urządzenia te są dzierżawione przez spółkę wodno-kanalizacyjną, a należą do gminy. Musisz złożyć więc wniosek o ustanowienie służebności przesyłu. Na kogo ma zostać ustanowiona służebność przesyłu – na gminę czy na przedsiębiorstwo wodociągowe? Przedsiębiorca Służebność przesyłu można ustanowić wyłącznie na rzecz przedsiębiorcy. Czyli […]