Zatrudnienie studenta z zagranicy

Autor: Redakcja w kategorii: Praca, Pracodawcą być

Zatrudnienie studenta z zagranicy

Zastanawiasz się jak wygląda zatrudnienie studenta z zagranicy? Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Jak zatrudnić studenta z zagranicy?

Nawiązanie współpracy ze studentem z UE

Każdy obywatel UE , który studiuje w Polsce może podjąć w tym czasie zatrudnienie. Nie są potrzebne zezwolenia na pracę. W związku z tym pracodawca nie jest zmuszony przechodzić długiej i trudnej procedury  pozyskiwania dokumentów pozwalających cudzoziemcowi do podjęcia w Polsce pracy.

Członkowie UE mają prawo do pobytu i pracy na terenie Polski.

W przypadku, gdy obywatel UE pracuje w Polsce dłużej niż 3 miesiące, to musi zarejestrować swój pobyt w Urzędzie Wojewódzkim, który jest właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania. Urząd po zarejestrowaniu pobytu w Polsce wyda obywatelowi UE zaświadczenie.  Kopię tego dokumentu należy przekazać pracodawcy.

Umowa  o pracę ze studentem spoza UE

Aby legalnie zatrudnić przybysza spoza UE,  wymagane jest uzyskanie zezwolenia na pracę.

Z tego obowiązku zwolnieni są studenci/absolwenci stacjonarnych studiów wyższych wszystkich uczelni, obojętnie czy jest to publiczna czy niepubliczna placówka.

Pracodawca jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w przypadku cudzoziemca będącego studentem lub absolwentem  niestacjonarnych studiów wyższych.

Zobowiązania pracodawcy

Aby zatrudnić cudzoziemca, który ma status studenta w trybie stacjonarnym  pracodawca musi uzyskać od kandydata na pracownika pracownika takie dokumenty jak kopię legitymacji studenckiej i ważne zaświadczenie z uczelni potwierdzające kontynuację studiów.

Gdy pracodawca chce zatrudnić obcokrajowca, który jest absolwentem stacjonarnych studiów wyższych, musi wziąć  od przyszłego pracownika kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pracodawca musi sprawdzić czy obcokrajowiec przebywa w Polsce legalnie. Z tego powodu pracownik powinien mieć jeden z niżej wymienionych dokumentów:

  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • aktualną wizę,
  • paszport biometryczny i niewykorzystany okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Obcokrajowca można zatrudnić również wtedy, gdy niniejszy dokument wygasł podczas pobytu w Polsce. Jest to możliwe, gdy cudzoziemiec złożył podanie o pobyt czasowy jeszcze w czasie legalnego pobytu.

Gdy cudzoziemiec złoży taki wniosek i dołączy do akt sprawy niezbędne dokumenty otrzyma prawidłową pieczątkę w paszporcie.

Stempel w paszporcie udokumentowuje złożenie wniosku w terminie legalnego pobytu. Dzięki temu cudzoziemiec może mieszkać i pracować na terenie RP do momentu wydania decyzji.

Obcokrajowcy bardzo często czekają miesiącami a nawet latami na  na uzyskanie decyzji udzielającej zezwolenia na pobyt czasowy.

Pracodawca powinien dostać od pracownika aktualne zaświadczenie z urzędu wojewódzkiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie dostania zezwolenia na pobyt czasowy.

Dzięki takiemu zaświadczeniu unikniemy zatrudnienia cudzoziemca, który przebywa w Polsce nielegalnie.

Jeżeli zainteresował Cię temat „Zatrudnienie studenta z zagranicy” zapraszam do lektury: Kiedy zatrudnianie cudzoziemca nie wymaga uzyskania zezwolenia na pracę?

 

Photo by Windows on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: