Upadłość i restrukturyzacja

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat nowych zasad we wniosku o ogłoszenie upadłości, zachęcamy do przeczytania artykułu Wniosek o ogłoszenie upadłości na nowych zasadach. Nowe zasady W dniu 24 marca 2020 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja prawa upadłościowego. Odmienił się także sam wniosek, tak że wymuszają ogłoszenie upadłości  należy podać więcej informacji, niż do tej pory. […]

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest oczywiście złożenie wniosku w sądzie. W tym poście dowiesz się, jak taki wniosek o upadłość sporządzić. Przede wszystkim taki wniosek musisz złożyć w sądzie na odpowiednim formularzu oraz go opłacić w stosownej wysokości. O tym, w którym sądzie złożyć wniosek i jak go opłacić piszę we wpisie: Wniosek o […]

Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Okazuje się bowiem, że upadłość konsumencka nie koniecznie będzie dostępna dla każdego. Jedynie osoby, które spełniają określone warunki ściśle zapisane w przepisach prawa mogą ogłosić upadłość konsumencką. Jakie to są warunki? Zobacz: Przede wszystkim – Konsument Upadłość konsumencką może ogłosić tylko konsument. Czyli kto? Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. […]

Najbardziej banalna odpowiedź to ich zła sytuacja finansowa. Natomiast w praktyce zdarza się, że firma, która znajduje się w złej sytuacji finansowej bądź utraciła swoją płynność finansową, wcale nie potrzebuje restrukturyzacji w formie postępowania restrukturyzacyjnego. Jakie zatem czynniki decydują o tym, czy firmie potrzebne jest postępowanie restrukturyzacyjne czy też nie? Po pierwsze – pieniądze. Jeśli […]

Im więcej ogłoszonych upadłości konsumenckich, tym więcej nieruchomości sprzedawanych przez syndyków. Co za tym idzie, coraz częściej padają też pytania o to, jak dokonać takiego zakupu. Podstawowe zasady odnoszące się do zakupu nieruchomości od syndyka omówiłem W TYM MIEJSCU. Teraz czas nieco rozszerzyć przedstawione tam informacje. Jeśli myślisz o zakupie nieruchomości od syndyka, na początek […]

Upadłość konsumencka powoduje, że dłużnik uzyskuje umorzenie swoich niespłaconych zobowiązań. Płynie z tego jeszcze jeden wniosek – przypuszczalnie wierzyciel nie zostanie zaspokojony. Tego typu rozwiązanie nie zawsze okazuje się właściwe. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy dłużnik ogłaszający upadłość konsumencką wcale na to nie zasługuje. Wierzyciel nie bierze udziału w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej. Sąd nierzadko […]

Od początku 2016 roku obowiązuje Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978). Przewiduje ona aż cztery procedury dla podmiotów zarówno niewypłacalnych, jak i tych zagrożonych niewypłacalnością: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. My w dzisiejszym wpisie zajmiemy się szerzej tym pierwszym – postępowaniem […]

1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z nowymi przepisami inaczej rozumiana będzie niewypłacalność dłużnika. Ograniczy to nieuczciwe praktyki wierzycieli w zakresie składania wniosków o upadłość. Niewypłacalność dłużnika – jak jest? Obecnie przez niewypłacalność dłużnika rozumie się sytuację, kiedy nie wykonuje on ciążących na nim, wymagalnych zobowiązań pieniężnych. […]

Ważna informacja dla osób, które interesuje upadłość konsumencka! Od 1 stycznia 2016 roku sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości miejscowej sądów okręgowych w Liblinie, Siedlcach oraz Zamościu są rozpoznawane przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Jeśli więc postanowiłeś złożyć wniosek o […]

Podczas postępowania o zatwierdzenie układu zwykle oczekuje się od nadzorcy układu, że będzie on brał czynny udział w zbieraniu głosów nad układem po stronie dłużnika. W zakresie tego czynnego udziału mieści się także prowadzenie negocjacji z wierzycielami na korzyść dłużnika. Oczekiwanie takie wynika z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, który stanowi […]

W dniu 23 marca 2016 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 4/16. Dotyczyła ona kwestii tego, czy notariusz jest przedsiębiorcą oraz czy posiada zdolność upadłościową. Szczegóły w dalszej części wpisu, a więcej na ten temat już niebawem na blogu Zakończenie działalności firmy. Sąd Najwyższy poszukiwał odpowiedzi na następujące pytanie: […]