Upadłość i restrukturyzacja

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, które znajdziemy w ustawie Prawo restrukturyzacyjne.   Jakie korzyści niesie za sobą przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu? Poniżej przedstawiamy najważniejsze korzyści, które niesie za sobą zawarcie układu z wierzycielami. Unikniesz bankructwa i masz szansę na ustalenie korzystnych warunków spłaty Kluczową korzyścią zawarcia układu jest możliwość […]

Co do zasady postępowanie restrukturyzacyjne oraz upadłościowe są to postępowania odrębne i samodzielne, ale na gruncie ustawy Prawo restrukturyzacyjne dochodzi niekiedy do ich spotkania. Co się wówczas dzieje? Na czym polega zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego? Najistotniejsza jest sama kolejność rozpoznania wniosków o ogłoszenie upadłości i o restrukturyzację. Ten pierwszy jest dalej idący, gdyż dla przedsiębiorcy […]

Potencjalny upadły zazwyczaj myśli, że jeśli ogłosi upadłość konsumencką, to spokojnie spłaci swoje długi, ewentualnie – zostaną one umorzone. Owszem, to możliwe. Spokoju jednak nie zazna poręczyciel jego kredytu. Bo to do niego zwrócą się wierzyciele po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej kredytobiorcy. Odpowiedzialność poręczyciela upadłego w upadłości konsumenckiej Wskazaną sytuację normuje art. 491(15) ust. 5 ustawy […]

Jak wygląda sprawa kuratora w nowym prawie restrukturyzacyjnym? Otóż od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje regulacja w postaci  art. 68 prawa restrukturyzacyjnego: 1. Jeżeli po złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego dłużnik utracił zdolność procesową i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, a także jeżeli w składzie organów dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, […]

Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja to procedura, która może zostać wykorzystana w przypadku dłużnika, co do którego ogłoszono upadłość. Pozwala ona na szybkie zaspokojenie wierzycieli, jednak na czym tak naprawdę polega? Pre-pack – co to jest? Przygotowana likwidacja polega na sprzedaży jej przedmiotu. Może nim być całe przedsiębiorstwo dłużnika, jego zorganizowana lub znaczna część. Jak już […]

Dziś zakreślimy w jakich dwóch trybach może przebiegać postępowanie upadłościowe i od czego to zależy. Zapraszamy do wpisu! Postępowanie upadłościowe – dwie drogi Postępowanie to może być prowadzone w 2. trybach: Wg zasad ogólnych, przeznaczony głównie dla przedsiębiorców, spółek z o. o., spółek akcyjnych bez działalności gospodarczej, prostych spółek akcyjnych oraz dla wspólników osobowych spółek […]

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat nowych zasad we wniosku o ogłoszenie upadłości, zachęcamy do przeczytania artykułu Wniosek o ogłoszenie upadłości na nowych zasadach. Nowe zasady W dniu 24 marca 2020 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja prawa upadłościowego. Odmienił się także sam wniosek, tak że wymuszają ogłoszenie upadłości  należy podać więcej informacji, niż do tej pory. […]

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest oczywiście złożenie wniosku w sądzie. W tym poście dowiesz się, jak taki wniosek o upadłość sporządzić. Przede wszystkim taki wniosek musisz złożyć w sądzie na odpowiednim formularzu oraz go opłacić w stosownej wysokości. O tym, w którym sądzie złożyć wniosek i jak go opłacić piszę we wpisie: Wniosek o […]

Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Okazuje się bowiem, że upadłość konsumencka nie koniecznie będzie dostępna dla każdego. Jedynie osoby, które spełniają określone warunki ściśle zapisane w przepisach prawa mogą ogłosić upadłość konsumencką. Jakie to są warunki? Zobacz: Przede wszystkim – Konsument Upadłość konsumencką może ogłosić tylko konsument. Czyli kto? Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. […]

Najbardziej banalna odpowiedź to ich zła sytuacja finansowa. Natomiast w praktyce zdarza się, że firma, która znajduje się w złej sytuacji finansowej bądź utraciła swoją płynność finansową, wcale nie potrzebuje restrukturyzacji w formie postępowania restrukturyzacyjnego. Jakie zatem czynniki decydują o tym, czy firmie potrzebne jest postępowanie restrukturyzacyjne czy też nie? Po pierwsze – pieniądze. Jeśli […]

Im więcej ogłoszonych upadłości konsumenckich, tym więcej nieruchomości sprzedawanych przez syndyków. Co za tym idzie, coraz częściej padają też pytania o to, jak dokonać takiego zakupu. Podstawowe zasady odnoszące się do zakupu nieruchomości od syndyka omówiłem W TYM MIEJSCU. Teraz czas nieco rozszerzyć przedstawione tam informacje. Jeśli myślisz o zakupie nieruchomości od syndyka, na początek […]