Wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Przedsiębiorcy będący częścią grup kapitałowych oraz związki przedsiębiorców muszą zwrócić szczególną uwagę na nowe wytyczne dotyczące kar. 9 kwietnia 2024 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przedstawił nowe zasady nakładania kar na przedsiębiorców.

Wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

Wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców

Zmiany te są kluczowe dla firm działających w grupach kapitałowych oraz związków przedsiębiorców, mając na celu zwiększenie przejrzystości i skuteczności egzekwowania prawa.

Przedsiębiorcy powinni być świadomi, że nowe kary mogą być znacznie wyższe niż wcześniej, co ma zapewnić ich proporcjonalność do skali naruszeń oraz skuteczne odstraszanie od łamania prawa.

Nowe zasady dotyczą głównie naruszeń prawa konkurencji, takich jak praktyki monopolistyczne, nieuczciwa konkurencja, oraz naruszeń prawa konsumenckiego.

Celem tych wytycznych jest skuteczniejsze zapobieganie naruszeniom oraz ochrona konkurencji i konsumentów.

Zasady te dotyczą zarówno działań pojedynczych przedsiębiorców, jak i całych grup kapitałowych.

Nawet drobne naruszenia mogą prowadzić do znacznych sankcji, jeśli wpływają na szeroką grupę konsumentów lub konkurentów.

Firmy będące częścią grup kapitałowych muszą przygotować się na wyższe kary, które będą naliczane łącznie, co może znacząco zwiększyć ich wysokość.

Duże grupy kapitałowe mają większy wpływ na rynek, dlatego przedsiębiorcy powinni monitorować swoje działania oraz działania spółek zależnych, aby uniknąć naruszeń.

Compliance szczególnie ważne

Warto inwestować w programy zgodności (compliance), które mogą pomóc w identyfikowaniu i eliminowaniu ryzyk związanych z naruszeniami.

Członkowie związków przedsiębiorców muszą być szczególnie czujni, gdyż związki mogą odpowiadać za działania swoich członków, zwłaszcza jeśli są one wynikiem wspólnych decyzji.

Nowe zasady podkreślają, że odpowiedzialność za naruszenia może być zbiorowa, dlatego związki powinny wdrożyć odpowiednie mechanizmy kontrolne.

Programy zgodności stają się kluczowym elementem strategii zarządzania ryzykiem, pomagając uniknąć kar oraz budując reputację rzetelnego przedsiębiorcy na rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie nakładania kar na przedsiębiorców.

Zdjęcie: Pawel Czerwinski

***

UOKiK ma nowe uprawnienia!

Od 17 kwietnia 2016 roku obowiązują przepisy, które przyznają UOKiK nowe uprawnienia w zakresie kontroli i nakładania sankcji na przedsiębiorców.

Wprowadzone zmiany rozszerzają także możliwości konsumentów.

Teraz zawiadomią oni UOKiK o nieprawidłowościach we wzorach umownych wykorzystywanych przez przedsiębiorców [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: