Wywłaszczenia i reprywatyzacja

Przy sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa bardzo często zdarza się, że dawni właściciele nieruchomości uzyskują korzystne dla siebie rozstrzygnięcie w zakresie należności głównej, ale w przedmiocie odsetek już nie. Sądy mają tendencję do przyznawania odsetek za okres od momentu wydania wyroku, nie zaś dla przykładu od chwili wezwania, które mogło mieć miejsce pięć […]

W ostatnich dniach z sukcesem prawomocnie już zakończyłem trzy sprawy, których przedmiotem było – jak nietrudno domyślić się patrząc na samą tematykę mojego bloga Wywłaszczenia – odszkodowanie właśnie za wywłaszczone nieruchomości. Nieruchomości te wywłaszczono pod budowę osiedla mieszkaniowego. Ostatecznie stwierdzono jednak, że decyzje w tych sprawach wydano z naruszeniem prawa, a konkretniej – z naruszeniem […]

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – niedawno uchwalona przez Senat, została teraz podpisana przez Prezydenta RP. Głośno i krytycznie komentowana ustawa ma wejść w życie już za kilka dni – 30 kwietnia 2016 roku. Uważa się, że nowa ustawa […]

Do nowej ustawy o ustroju rolnym (więcej o niej na BLOGU) zostały przyjęte poprawki przez komisję sejmową. Pozwalają one na nabywanie nieruchomości przez Kościół w ramach rekompensaty za krzywdy wyrządzone mu w okresie PRL. Prawo pierwszeństwa, które odbiera się byłym właścicielom nieruchomości, nie zostało zmodyfikowane względem wcześniejszych wersji projektu. Wynika więcej z powyższego, że na […]

Nie milkną echa wokół nowej ustawy o obrocie rolnym oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Planuje się w nich bowiem wprowadzenie rozwiązań iście kontrowersyjnych, takich jak przyznanie Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) prawa pierwokupu udziałów bądź akcji w spółkach prawa handlowego będących właścicielami gruntów rolnych. Inną […]

Nowy projekt ustawy o obrocie ziemią rolną wciąż zawiera w sobie przepis znany już z prac poprzedniej kadencji Parlamentu o braku tzw. prawa pierwszeństwa. Dotyczy to byłych właścicieli nieruchomości, które odebrano im na mocy dekretu o reformie rolnej tzw Dekretu Bieruta. Warto wspomnieć, że podczas ubiegłej kadencji obecna ekipa rządząca chciała jednak prawo pierwszeństwa pozostawić, […]

Dotychczas rynek nieruchomości generował obroty rzędu blisko 50 miliardów złotych rocznie. Nowa Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2016 roku, na pewno to zmieni – prawdopodobnie na gorsze. Więcej w dalszej części wpisu. Sprzedaż nieruchomości – mechanizm obecny Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości bardzo często mają swoje źródło w kredytach bankowych. […]

Dekret Bieruta to akt, na mocy którego na własność gminy m.st. Warszawy przechodziły wszelkie grunty w przedwojennych granicach miasta. Został on wydany 26.10.1945 roku przez Krajową Radę Narodową. Ówczesna władza wywłaszczenie uzasadniała zniszczeniami, jakie pozostawiła II wojna światowa w Warszawie, oraz oczywiście potrzebami mieszkańców. Dekret Bieruta przewidywał wynagrodzenie, czy może lepiej – rekompensatę za utraconą własność. Było to tzw. prawo własności czasowej. Formalnie […]