Kto to jest zarządca sukcesyjny

Kim jest zarządca sukcesyjny? Zarządca sukcesyjny to osoba powołana do tymczasowego zarządu przedsiębiorstwem zmarłego właściciela (tzw. przedsiębiorstwem w spadku) do czasu działu spadku. Zarząd ten może potrwać maksymalnie do dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy, wyjątkowo z ważnych przyczyn sąd może go wydłużyć do pięciu lat. Co istotne, w tym samym czasie może być ustanowiony […]

więcej

Jak długo można znosić współwłasność? Nawet 20 lat!

Tyle to trwało w przypadku krakowskiej kamienicy, w której urodził się Wit Stwosz. Sprawa trzykrotnie trafiała do Sądu Najwyższego, a wartość nieruchomości wyceniono na 13 milionów złotych. Nie tylko dlatego warto zwrócić na nią uwagę – posłużyć może jako jaskrawy przykład problemu rozliczania posiadania i korzystania przez współwłaścicieli z rzeczy „ponad przysługujący im udział”. Do […]

więcej

Kurator w prawie restrukturyzacyjnym

Jak wygląda sprawa kuratora w nowym prawie restrukturyzacyjnym? Otóż od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje regulacja w postaci  art. 68 prawa restrukturyzacyjnego: 1. Jeżeli po złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego dłużnik utracił zdolność procesową i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, a także jeżeli w składzie organów dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, […]

więcej

„Zapasowy” zarządca sukcesyjny

Zasadą jest, że funkcję zarządcy sukcesyjnego może pełnić tylko jedna osoba. Zdarzyć się może jednak tak, że osoba powołana na zarządcę sukcesyjnego z jakichś przyczyn nie może lub po prostu nie chce tej funkcji pełnić. W końcu po wpisaniu zarządcy sukcesyjnego do CEIDG, może upłynąć wiele lat zanim dojdzie do jego ustanowienia (co następuje w chwili […]

więcej

Pełnomocnik na zgromadzeniu w spółce kapitałowej

Nie każdy akcjonariusz czy wspólnik wie, że nie musi zawsze uczestniczyć osobiście w każdym zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Ba! Czasem wręcz nie może, z jemu tylko znanych powodów, być na zgromadzeniu. Czy traci wtedy szansę oddania swojego głosu i – jednocześnie – wpływ na sprawy spółki, której jest wspólnikiem lub akcjonariuszem? Nie! Od […]

więcej

Tymczasowy przedstawiciel

Po co tymczasowy przedstawiciel? Tymczasowy przedstawiciel ma ułatwić zarząd przedsiębiorstwem w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo stanowiło w całości majątek przedsiębiorcy i jego małżonka nie będącego przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG. Po śmierci małżonka udział w przedsiębiorstwie (wraz z innymi prawami majątkowymi wchodzącymi do spadku) przechodzi na własność jego spadkobierców. Może to prowadzić do znacznych utrudnień w zarządzie […]

więcej

Dla kogo estoński CIT?

Dla kogo jest estoński CIT? Aby skorzystać z estońskiego CITu musisz spełniać wszystkie warunki tj.: musisz prowadzić działalność w formie np. spółki z o.o., sp. k., SKA, itd. w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka ta nie może mieć udziałów w innych spółkach i inne spółki nie mogą mieć udziałów w niej min. […]

więcej

Przestępstwo drogowe

Przestępstwo drogowe Przestępstwo drogowe to katastrofa, sprowadzenie jej niebezpieczeństwa i wypadek drogowy. Uczestnicy ruchu drogowego mogą dopuścić się także innych czynów. Surowsza odpowiedzialność Opisane wyżej czyny sprawca może popełnić w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Sprawca może też uciec z miejsca zdarzenia. Jeśli osoba w takim stanie (okolicznościach) spowodowała katastrofę, sprowadziła jej niebezpieczeństwo […]

więcej

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym i grozi za to, co do zasady, kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Prowadzenie po użyciu alkoholu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym albo każdego innego pojazdu na […]

więcej

Odpowiedzialność za wypadek

Stwierdzenie, że uczestnik ruchu drogowego naruszył określoną zasadę bezpieczeństwa i wywołał określony skutek nie wystarcza dla przypisania mu winy. Konieczne jest ustalenie, że  podnosi on odpowiedzialność za wypadek. W każdej sprawie o czyn z art. 177 k.k. należy rozważyć czy istnieje związek przyczynowy między naruszeniem przepisów a wypadkiem. Związek ten nie jest jedynie czasowym lub […]

więcej

Sprawność techniczna pojazdu

Na kanale „Discovery” emitowany był serial dokumentalny rodzimej produkcji „Największe polskie katastrofy„. Odcinek 6 został poświęcony tragicznemu wypadkowi autobusu w Kokoszkach.  Wypadkowi, w którym istotną rolę odegrała sprawność techniczna pojazdu. Wypadek z dnia 2 maja 1994 r. Tego dnia wieczorem kierowca PKS Gdańsk pokonywał trasę Zawory-Gdańsk. To był ostatni kurs tego dnia więc uległ prośbom […]

więcej