Budowa

Zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią, ten wpis poświęcę problemowi negatywnych konsekwencji, które mogą dotknąć deweloperów, jeśli projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność wejdzie w życie. Projekt ustawy uwłaszczeniowej – jakie skutki dla dewelopera Projekt ten przewiduje, że już niebawem, bo od 1 stycznia 2017 roku, nie będzie możliwe […]

Budowa księgi wieczystej

Autor: Redakcja w kategorii: Budowa, Deweloper

Budowa księgi wieczystej jest prosta: są to cztery działy (jeden podwójny) oraz tzw. Okładka. Księga wieczysta dla każdego rodzaju nieruchomości jest taka sama – niezależnie od tego, czy jest to np. wielka działka zabudowana wieloma domami, mieszkanie czy działka, na której znajduje się droga osiedlowa. Budowa księgi wieczystej – Dział I Dział I dzieli się na 2 części: […]

Na blogu Umowa o roboty budowlane omawiałem już temat solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy właśnie z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane (np. tutaj – solidarna odpowiedzialność wykonawcy i inwestora). Obowiązujące teraz regulacje dotyczące odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy niebawem mogą przejść do historii, a ich miejsce zajmą nowe rozwiązania. […]

Ustawa antywiatrakowa ma niebagatelny wpływ na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla inicjatyw polegających na budowie elektrowni wiatrowych. To efekt zasady, wedle której lokalizacja elektrowni wiatrowej może nastąpić wyłącznie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wynika to z art. 3 ustawy antywiatrakowej. Ustawa antywiatrakowa Wejście w życie ustawy spowodowało, iż niedopuszczalnym jest wydawanie decyzji […]

W dzisiejszym artykule znów poruszę kwestię, jaką jest odpowiedzialność inwestora za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy, którą reguluje art. 6471 Kodeksu cywilnego. Okazją ku temu jest uchwała Sądu Najwyższego (SN) z dnia 17 lutego 2016 roku (sygn. akt III CZP 108/15). To w niej dokonano korzystnej na inwestorów interpretacji interesującego nas przepisu. Odpowiedzialność inwestora za wypłatę wynagrodzenia […]

W swoim blogu Umowaorobotybudowlane.pl pisałem o nowych rozwiązaniach przewidzianych w projekcie nowego Kodeksu budowlanego. Jedna ze zmian dotyczy zasad naliczania opłaty w przypadku legalizacji samowoli budowlanej. Aktualnie opłata legalizacyjna naliczana jest na podstawie wzoru, który uwzględnia m.in. kategorię obiektu budowlanego. Kategorię obiektu budowlanego określa załącznik do ustawy Prawo budowlane. Obowiązujący sposób wyliczania opłaty legalizacyjnej prowadził do pewnych patologii. Już […]