Pracodawcą być

Idea Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, czyli PKZP, sięga około 100 lat wstecz. PKZP udzielają zapomóg i pożyczek pracownikom i ich rodzinom. Do zeszłego roku działanie kas określał jedynie krótki przepis Ustawy o związkach zawodowych oraz Rozporządzenie z 1992 roku. W 2021 ustawodawca przewidział dla kas nową Ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Kasy zapomogowo-pożyczkowe Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych […]

Od czego zależy wysokość wynagrodzenia/odszkodowania za zakaz konkurencji? Wynagrodzenie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinno być docenieniem za lojalność pracownika. Powinno realnie pozwolić mu na utrzymanie się przez ustalony w umowie czas. Wysokość wynagrodzenia to najważniejszy element umowy tego typu. Wysokość wynagrodzenia za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy – jak jest? Często […]

Fikcyjne zatrudnienie polega na kwestionowaniu przez ZUS zatrudnienia członka rodziny jako fikcyjnego. Oczywiście zatrudnienie członka rodziny nie jest przez przepisy zakazane, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe. ZUS może jednak podważyć takie zatrudnienie, gdy dojdzie do wniosku, że celem umowy było uzyskanie nadmiernie wysokich świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Jakich umów dotyczy fikcja […]

W maju 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wystąpiło z projektem zakładającym zmiany kontroli trzeźwości pracowników. Nowy projekt kontroli trzeźwości pracowników znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. Co mają na celu zmiany? Zmiany mają zwiększyć uprawnienia pracodawcy do wyrywkowego i samodzielnego sprawdzania trzeźwości pracowników, aby tym samym zwiększyć bezpieczeństwo miejsca pracy. Na jakim […]

Zastanawiasz się jak wygląda zatrudnienie studenta z zagranicy? Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Jak zatrudnić studenta z zagranicy? Nawiązanie współpracy ze studentem z UE Każdy obywatel UE , który studiuje w Polsce może podjąć w tym czasie zatrudnienie. Nie są potrzebne zezwolenia na pracę. W związku z tym pracodawca nie jest […]

Kiku pracowników jednej z firm spedycyjnych odeszło z pracy. Przy okazji skopiowali oni dane firmowe, obejmujące między innymi dokładne informacje o kontrahentach, cenach czy zasadach współpracy. Niedługo potem założyli konkurencyjną działalność i… odnieśli sukces tak wielki, że ich były pracodawca został w tyle. Pracodawca okradziony z danych Biegli wycenili straty spółki związane z utratą sześciu […]

W wielu miastach liczba cudzoziemców próbujących legalizować swój pobyt wzrosła lawinowo. Od dłuższego czasu systematycznie wdrażane są w Polsce działania mające na celu ułatwienie powierzania im pracy na terytorium Polski. Jakie są to ułatwienia i co zrobić aby w prosty i szybki sposób zatrudnić obywatela Ukrainy, Białorusi lub innego z naszych sąsiadów? Więcej o tym […]