Deweloper

Ustawa deweloperska z 2021 roku rozszerzyła rodzaje umów do których należy stosować jej wszystkie lub niektóre przepisy. Umowy przedwstępne to nowość w Ustawie deweloperskiej z 2021 roku w porównaniu do poprzedniej jej wersji z 2011 roku. Klasyczne umowy deweloperskie Klasyczne umowy deweloperskie, które obowiązują aktualnie, są tożsame z tymi z Ustawy deweloperskiej z 2011 roku. […]

Zakup mieszkania – ile zapłacisz  za dodatkowe koszty? Kupujesz mieszkanie – jakie są inne opłaty i podatki? Ile wyniosą podatki, opłaty sądowe i inne związane z zakupem mieszkania? Kupując własne mieszkanie, warto mieć na uwadze dodatkowe koszty, które musisz ponieść u notariusza, przed sądem czy w Urzędzie Skarbowym. Przedstawiamy krótkie zestawienie. Podatek od czynności cywilnoprawnych […]

Od 01 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące czegoś, co nazywamy Odwrócony VAT w budownictwie. Przepisy te dotyczą głównie podwykonawców robót budowlanych, z którymi na bieżąco współpracuję. W wyniku wprowadzenia zmian sytuacja podwykonawców robót budowlanych spowodowała, że nie muszą się oni martwić rozliczeniem podatku VAT od prac, które zrealizowali na rzecz Generalnego Wykonawcy. A […]

Zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią, ten wpis poświęcę problemowi negatywnych konsekwencji, które mogą dotknąć deweloperów, jeśli projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność wejdzie w życie. Projekt ten przewiduje, że już niebawem, bo od 1 stycznia 2017 roku, nie będzie możliwe ustanawianie odrębnej własności lokali w budynkach, które wybudowano […]

W dzisiejszym wpisie nieco przydatnych informacji o badaniu stanu prawnego nieruchomości. Konkretniej rzecz ujmując – dlaczego deweloper, badając stan prawny interesującej go nieruchomości, powinien ustalić, czy jest ona objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O czym powinien pamiętać deweloper Dla dewelopera, który chciałby zakupić nieruchomość celem zrealizowania inwestycji, niezwykle ważne jest, czy w odniesieniu do […]

Budowa księgi wieczystej

Autor: Redakcja w kategorii: Budowa, Deweloper

Budowa księgi wieczystej jest prosta: są to cztery działy (jeden podwójny) oraz tzw. Okładka. Księga wieczysta dla każdego rodzaju nieruchomości jest taka sama – niezależnie od tego, czy jest to np. wielka działka zabudowana wieloma domami, mieszkanie czy działka, na której znajduje się droga osiedlowa. Dział I Dział I dzieli się na 2 części: Dział I-O – jest […]

Zdarza się, że w księdze wieczystej nieruchomości, której deweloper jest użytkownikiem wieczystym znajduje się informacja o jej terminie zagospodarowania. Co to oznacza i jakie może mieć konsekwencje dla potencjalnego klienta takiego dewelopera? W artykule na temat sposobów korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste pisałam, że umowa zawarta pomiędzy właścicielem danego gruntu (dla przykładu gminą) […]

W dzisiejszym artykule znów poruszę kwestię, jaką jest odpowiedzialność inwestora za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy, którą reguluje art. 6471 Kodeksu cywilnego. Okazją ku temu jest uchwała Sądu Najwyższego (SN) z dnia 17 lutego 2016 roku (sygn. akt III CZP 108/15). To w niej dokonano korzystnej na inwestorów interpretacji interesującego nas przepisu. Odpowiedzialność inwestora za wypłatę wynagrodzenia […]

Umowa przedwstępna jest bardzo często podpisywana przed umową przenoszącą własność nieruchomości (umowa przyrzeczona). Można ją zawrzeć zarówno w formie pisemnej jak i w formie aktu notarialnego. Różnica w tych przypadkach dotyczy skutków, jakie wywołuje umowa przedwstępna. Forma pisemna Jeśli umowa przedwstępna przyjęła formę pisemną, to w razie jej niewykonania można dochodzić jedynie odszkodowania. Co więcej, […]

Realizując inwestycję budowlaną deweloperzy napotykają na różne problemy, w których rozwiązaniu pomagam pisząc na blogu. Jednym z takich problemów jest zapewnienie odpowiedniej dla realizowanej inwestycji liczby miejsc postojowych. Niestety zasada, że jedno takie miejsce dla jednego lokalu wystarczy, odchodzi powoli do lamusa. Coraz częściej urzędnicy stawiają dużo wyższe wymagania. Potrzeba dużo miejsc postojowych Co jednak […]

W swoim blogu Umowaorobotybudowlane.pl pisałem o nowych rozwiązaniach przewidzianych w projekcie nowego Kodeksu budowlanego. Jedna ze zmian dotyczy zasad naliczania opłaty w przypadku legalizacji samowoli budowlanej. Aktualnie opłata legalizacyjna naliczana jest na podstawie wzoru, który uwzględnia m.in. kategorię obiektu budowlanego. Kategorię obiektu budowlanego określa załącznik do ustawy Prawo budowlane. Obowiązujący sposób wyliczania opłaty legalizacyjnej prowadził do pewnych patologii. Już […]