VAT

Jak rozliczyć zakup dzieła sztuki od artysty? Konsekwencje podatkowe z którymi musi się zmierzyć instytucja kultury podczas zakupu dzieła sztuki od artysty zależą od tego, czy artysta prowadzi działalność gospodarczą w Polsce czy też tego nie robi. Jak instytucja kultury powinna rozliczyć zakup dzieła sztuki od artysty Zakup od artysty, który jest przedsiębiorcą W sytuacji, […]

Temat podatku od towarów i usług VAT od lat budzi emocje wśród organizatorów Nocy Muzeów. Wszystko przez to, że działania, które promują działalność odpłatną muzeów klasyfikowane są przez organy podatkowe jako działalność inna niż gospodarcza. W takim wypadku musisz rozliczać się za pomocą użycia prewspółczynnika w odliczeniu VAT. Noc Muzeów a prewspółczynnik w odliczeniu VAT […]

Mimo, że dokonujesz rozliczeń ze starannością i sumiennie prowadzisz Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT), możesz popełnić błąd w części ewidencyjnej. Często przedsiębiorcy wybierają niewłaściwy kod grup towarowo-usługowych (GTU) lub nieodpowiedni kod procedury. Zazwyczaj odkrywasz błąd, gdy już wysłałeś plik i otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Aby odwrócić tą problematyczną sytuację musisz złożyć tzw. czynny żal […]

Kwestia VAT na usługi przewodnickie

Autor: Redakcja w kategorii: VAT

Praktyka muzeów w zakresie stosowania VAT-u na usługi przewodnickie była różna – zależała od okoliczności i zasad ich zakupu. Niektóre instytucje stosowały zwolnienie z VAT, inne 8%, a były takie, które dochodziły nawet do 23% VAT. Kto może korzystać ze zwolnienia z VAT? Usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane za […]

Nowa matryca VAT – już jest! Na początku listopada opublikowano propozycję nowej matrycy obniżonych stawek VAT. Czy oznacza ona zmianę stawek VAT dla Twojego biznesu? Jak się do niej przygotować i do kiedy mam czas? Dziś zaproponuję działania, które odpowiedzą na pytanie jak przygotować się do zmiany stawek VAT (planowanej już na 2020 r.). Zmiana […]

Od 01 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące czegoś, co nazywamy odwrócony VAT w budownictwie. Przepisy te dotyczą głównie podwykonawców robót budowlanych, z którymi na bieżąco współpracuję. W wyniku wprowadzenia zmian sytuacja podwykonawców robót budowlanych spowodowała, że nie muszą się oni martwić rozliczeniem podatku VAT od prac, które zrealizowali na rzecz Generalnego Wykonawcy. A […]

Spółka cywilna – najważniejsze informacje. Spółka ta bez wątpienia jest – UWAGA – umową pomiędzy przynajmniej dwoma wspólnikami, jeżeli chcą oni współpracować w celu osiągnięcia wspólnego celu – głównie celu gospodarczego. Spółka cywilna jest więc umową. Co z tego wynika? Ano to, że nie może ona posiadać własnego majątku ani odpowiadać za swoje zobowiązania. Są […]

Luka w VAT będzie mniejsza?

Autor: Redakcja w kategorii: Podatki, VAT

15 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) VAT, wprowadzająca klauzulę nadużycia prawa. Ma ona zapobiegać nielegalnym praktykom w optymalizacji podatku VAT. Dwa tygodnie później Minister Finansów (MF) Paweł Szałamacha ogłosił, że w najbliższym czasie powołana […]

Zastrzeżenie własności na fakturze staje się bardzo popularnym sposobem na zabezpieczanie transakcji zarówno o krajowym, jak i międzynarodowym charakterze. Jak to działa? O tym w dzisiejszym wpisie. Zastrzeżenie własności chroni sprzedawcę Często zdarza się, że dokonując jakiejś transakcji nie podpisujemy z kontrahentem umowy sprzedaży bądź też jej ustalenia nie są zbyt obszerne – obejmują tylko […]

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na biuro wirtualne, jako adres korespondencyjny dla prowadzenia swojej działalności. Dzięki temu zmniejszają koszty, ale zdarza się, że napotykają inną przeszkodę. Urzędy skarbowe odmawiają im rejestracji jako podatnika VAT. Zwykłe biuro – wyższe koszty Wielu przedsiębiorców w takiej sytuacji decyduje się na bardzo niekorzystne rozwiązanie. Zamiast biura […]