Przedsiębiorca nie zmienia swojego statusu MŚP automatycznie (wyrok TSUE T-745/17)

Autor: Redakcja w kategorii: Pozostałe

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie T-745/17 podkreśla, że przedsiębiorca nie zmienia automatycznie swojego statusu małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) na podstawie wyników finansowych za jeden rok obrotowy.

Zasada dwóch lat obrotowych ma kluczowe znaczenie przy ocenie statusu MŚP.

Oznacza to, że aby firma mogła zmienić swój status z MŚP na dużą firmę (lub odwrotnie), musi spełniać odpowiednie kryteria dotyczące liczby pracowników i obrotów przez dwa kolejne lata obrotowe.

To pozwala uniknąć sytuacji, w której jednorazowe zwiększenie obrotów lub zatrudnienia wpływa na zmianę statusu przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca nie zmienia swojego statusu MŚP automatycznie

Wyrok TSUE w praktyce

W praktyce wyrok TSUE oznacza, że przedsiębiorcy mogą mieć większą pewność co do swojego statusu MŚP, ponieważ nie jest on uzależniony od jednorazowych wyników finansowych.

Dla członków zarządów firm oznacza to stabilność w planowaniu strategicznym i budżetowaniu.

Przykładowo, firma, która przekroczy limity MŚP w jednym roku obrotowym, ale wróci do wcześniejszych wyników w kolejnym roku, nie zmieni swojego statusu.

Dzięki temu przedsiębiorcy mogą uniknąć nieprzewidzianych konsekwencji, takich jak utrata dostępu do programów wsparcia przeznaczonych dla MŚP.

Czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE jest nieważny?

Wyrok TSUE nie oznacza, że zasada dwóch lat obrotowych została uznana za nieważną.

Wręcz przeciwnie, wyrok ten potwierdza jej znaczenie i konieczność jej stosowania.

Zasada ta jest zgodna z definicją MŚP przyjętą przez Komisję Europejską, która wymaga spełnienia kryteriów przez dwa lata z rzędu.

To kluczowe orzeczenie potwierdza, że zmiany w statusie przedsiębiorstwa powinny być oparte na długoterminowej analizie, a nie na krótkoterminowych wahaniach.

To daje przedsiębiorcom pewność co do stosowanych kryteriów i stabilność prawną.

          >>> Przeczytaj o tym, jak skutecznie zastrzec w umowie prawo odstąpienia w artykule: Jak skutecznie odstąpić od umowy o roboty budowlane?

„Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP”

 „Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP” jest kluczowym dokumentem wyjaśniającym, jak prawidłowo interpretować definicje i kryteria MŚP.

Wyrok TSUE jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tym podręczniku, co dodatkowo podkreśla znaczenie zasady dwóch lat obrotowych.

Poradnik ten jest użytecznym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą upewnić się, że spełniają kryteria MŚP.

Dokument ten zawiera szczegółowe wyjaśnienia, przykłady i wskazówki, które pomagają w prawidłowej interpretacji przepisów dotyczących statusu MŚP.

Zasada dwóch lat obrotowych wyłączona w szczególnych przypadkach

Warto zauważyć, że zasada dwóch lat obrotowych może być wyłączona w szczególnych przypadkach, takich jak projekty z dziedziny jądrowej.

Projekty te mogą wymagać innych kryteriów ze względu na specyficzny charakter i wymogi branży.

Dla większości przedsiębiorców jednak zasada ta jest wiążąca, co oznacza, że muszą oni monitorować swoje wyniki finansowe przez dwa lata, aby ocenić, czy kwalifikują się jako MŚP.

Wyłączenia te są rzadkie i dotyczą specyficznych sektorów.

          >>> Na jakie błędy musisz uważać przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o. o.?

Czy jest szansa na zmianę linii orzeczniczej?

Obecna linia orzecznicza TSUE wydaje się stabilna i zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej. Jednakże, w przyszłości mogą pojawić się nowe interpretacje lub zmiany w przepisach, które wpłyną na sposób klasyfikacji MŚP.

Przedsiębiorcy powinni być na bieżąco z orzecznictwem i zmianami prawnymi, aby odpowiednio reagować na nowe wytyczne.

Warto również korzystać z porad prawnych, aby upewnić się, że firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedsiębiorca nie zmienia swojego statusu MŚP automatycznie — podsumowanie

Wyrok TSUE w sprawie T-745/17 podkreśla znaczenie zasady dwóch lat obrotowych przy ocenie statusu MŚP.

Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą liczyć na stabilność w klasyfikacji swojego przedsiębiorstwa, co ułatwia planowanie i dostęp do programów wsparcia.

Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami przedsiębiorca, który przez dwa kolejne lata spełnia kryteria MŚP, nie zmienia swojego statusu automatycznie.

Kancelaria prawna może pomóc w interpretacji tych przepisów i zapewnieniu zgodności z obowiązującym prawem.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy zmienia się status przedsiębiorcy?

Status przedsiębiorcy zmienia się, gdy przedsiębiorstwo przestaje spełniać kryteria określone dla danej kategorii (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) przez dwa kolejne lata obrotowe.

Oznacza to, że jeśli firma przez dwa lata z rzędu przekroczy limity dotyczące liczby zatrudnionych pracowników, rocznego obrotu lub sumy bilansowej, zmienia swój status.

Jak ustalić status przedsiębiorcy?

Status przedsiębiorcy ustala się na podstawie trzech głównych kryteriów:

 1. Liczba zatrudnionych pracowników:
  • Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników.
  • Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników.
  • Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników.
 2. Roczny obrót:
  • Mikroprzedsiębiorstwo: do 2 milionów euro.
  • Małe przedsiębiorstwo: do 10 milionów euro.
  • Średnie przedsiębiorstwo: do 50 milionów euro.
 3. Suma bilansowa:
  • Mikroprzedsiębiorstwo: do 2 milionów euro.
  • Małe przedsiębiorstwo: do 10 milionów euro.
  • Średnie przedsiębiorstwo: do 43 milionów euro.

Przedsiębiorstwo musi spełniać te kryteria przez dwa kolejne lata obrotowe, aby zakwalifikować się do odpowiedniej kategorii.

Jak sprawdzić, czy firma jest MŚP?

Aby sprawdzić, czy firma jest MŚP, należy przeanalizować jej liczbę zatrudnionych pracowników, roczny obrót oraz sumę bilansową zgodnie z powyższymi kryteriami.

Można skorzystać z narzędzi dostępnych online, takich jak kalkulatory statusu MŚP, które automatycznie obliczają status na podstawie wprowadzonych danych.

Kto musi składać oświadczenie o statusie przedsiębiorcy?

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy muszą składać firmy, które ubiegają się o różnego rodzaju wsparcie finansowe, dotacje, subwencje czy preferencje podatkowe przeznaczone dla MŚP.

Oświadczenie to jest także wymagane w ramach niektórych procedur przetargowych oraz przy korzystaniu z programów wsparcia unijnego.

Kiedy traci się status mikroprzedsiębiorcy?

Status mikroprzedsiębiorcy traci się, gdy firma przez dwa kolejne lata obrotowe przekracza limity dotyczące liczby zatrudnionych pracowników (10) oraz rocznego obrotu lub sumy bilansowej (2 miliony euro).

Po przekroczeniu tych limitów firma zostaje zakwalifikowana jako małe przedsiębiorstwo.

Czy jednoosobowa działalność to MŚP?

Tak, jednoosobowa działalność gospodarcza może być zakwalifikowana jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, pod warunkiem że spełnia odpowiednie kryteria dotyczące liczby zatrudnionych pracowników, rocznego obrotu oraz sumy bilansowej.

Jednoosobowe działalności często kwalifikują się jako mikroprzedsiębiorstwa, ale mogą także spełniać kryteria małych lub średnich przedsiębiorstw w zależności od swoich wyników finansowych.

Zdjęcie: Sean Pollock

***

Nowe przepisy o ochronie sygnalistów – najważniejsze informacje

W dniu 19 czerwca 2024 Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”), która wprowadza nowe regulacje dotyczące ochrony sygnalistów.

Wejście w życie tych przepisów zaplanowano na 25 września tego roku. Ich celem jest wzmocnienie ochrony osób, które zgłaszają nieprawidłowości w swoich miejscach pracy, a tym samym zwiększenie transparentności i odpowiedzialności w polskim biznesie [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: