E-commerce

Częścią wykorzystywania nowych technologii jest także gromadzenie informacji o użytkownikach. Kwestię wykorzystywania danych osobowych reguluje RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ale czy słyszeliście o DPIA? Czym jest i co ma wspólnego z kradzieżą tożsamości lub wyciekiem danych osobowych?   Co to jest DPIA? DPIA czyli Data Protection Impact Assessment można przetłumaczyć na […]

Dość duża część mojej praktyki zawodowej opiera się na obsłudze przedsiębiorców z branży IT. Tym samym, jako osoba zajmująca się obsługą wykonawców w branży IT dość często spotykam się z kwestią odpowiedzialności za wady programów komputerowych, rzekome albo rzeczywiste. Sytuacje są różne, ale w dużym uproszczeniu można je sprowadzić do dwóch schematów: albo jest to faktyczny problem […]

Tak jak zapowiedziałem w moim poprzednim wpisie, poświęconym organizatorowi aukcji internetowej, teraz zajmę się inną, ale równie wątpliwą kwestią jaką jest przybicie. W jakim momencie ono następuje? Czym jest przybicie? Uważa się, że przybicie to chwila o podwójnym znaczeniu – kończy bowiem licytację i jednocześnie powoduje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Co do zasady owego […]

Powstanie oprogramowania to proces, na który składa się kilka etapów – zwykle określonych w umowie z wykonawcą projektu. Pierwszym z takich etapów jest określenie preferencji użytkownika. Do tego celu służy specyfikacja wymagań użytkownika. Jak powinno to wyglądać? Tworzenie oprogramowania – co trzeba ustalić? Przy tworzeniu każdego oprogramowania koniecznym wydaje się znalezienie odpowiedzi na to, jakie […]

To trochę kłopotliwa konstrukcja. Załóżmy, że klient chce kupić, a przedsiębiorca chce sprzedać. Jeśli w momencie składania zamówienia klient nie potwierdzi wyraźnie, że wie o obowiązku zapłaty, do zawarcia umowy między nimi jednak nie dojdzie. Wydaje się, że dostarczenie towaru przez przedsiębiorcę nastąpi wówczas na jego ryzyko tak, jak w przypadku świadczeń niezamówionych przez konsumenta. Wszystkie obowiązki […]