Podatki

Fundacja rodzinna (F.R.) to nowy instrument prawny w polskim systemie prawnym, wprowadzony ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r., obowiązującą od 22 maja 2023 r. Ma na celu ułatwienie przekazania majątku rodzinnego przyszłym pokoleniom oraz realizację określonego celu na podstawie tego majątku. Zakładanie fundacji rodzinnej jest procesem wymagającym przestrzegania określonych kroków i spełnienia wymagań prawnych. […]

Jak zapewne się domyślasz, będzie to krótka historia kurateli podatkowej. Jej podstawą prawną był art. 138 § 3 Ordynacji podatkowej, 603 par. 1 w zw. z art. 13 par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Zakres czynności kuratora, wskazany w zaświadczeniu o kurateli, obejmował prowadzenie spraw spółki X w postępowaniu podatkowym. Określenia zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości dokonywał Prezydent Pewnego Miasta. Zażądał […]

Jak rozliczyć zakup dzieła sztuki od artysty? Konsekwencje podatkowe z którymi musi się zmierzyć instytucja kultury podczas zakupu dzieła sztuki od artysty zależą od tego, czy artysta prowadzi działalność gospodarczą w Polsce czy też tego nie robi. Jak instytucja kultury powinna rozliczyć zakup dzieła sztuki od artysty Zakup od artysty, który jest przedsiębiorcą W sytuacji, […]

Polski Ład wprowadził zmianę, która dotyczy zagranicznych jednostek kontrolowanych. Ci, którzy „posiadają” spółki zagraniczne odczuwają to najbardziej. Bowiem niewielka zmiana w brzmieniu przepisów, spowodowała, że CFC, czyli podatek od zagranicznej jednostki kontrolowanej, musi płacić o wiele więcej spółek, niż przed 2022 rokiem. Jak było przed 2022 rokiem Tak jak i teraz, to przesłanka kontroli nad […]

Temat podatku od towarów i usług VAT od lat budzi emocje wśród organizatorów Nocy Muzeów. Wszystko przez to, że działania, które promują działalność odpłatną muzeów klasyfikowane są przez organy podatkowe jako działalność inna niż gospodarcza. W takim wypadku musisz rozliczać się za pomocą użycia prewspółczynnika w odliczeniu VAT. Noc Muzeów a prewspółczynnik w odliczeniu VAT […]

Jesteś ciekaw jak długo może trwać sprawa o zachowek? Martwisz się o przedawnienie? Pamiętaj, że gdy złożysz pozew do Sądu w odpowiednim terminie to bieg przedawnienia zatrzymuje się  – Twoje roszczenie nie przedawni się. Bez względu na to ile będzie trwała sprawa – no właśnie – to ile trwa sprawa o zachowek? Jak długo może […]

Sporządzenie testamentu pod wpływem groźby jest jednym z możliwych powodów jego nieważności. W jakich sytuacjach mamy do czynienia z groźbą? Groźba w prawie spadkowym Przestępstwo to, szczególnie w zakresie badania nieważności testamentu, określane jest bardzo szeroko. To, czy ktoś użył groźby względem spadkodawcy bada się subiektywnie. Ocenia się stan zdrowia, położenie życiowe spadkodawcy. Nie bierze […]

28 czerwca 2009 roku to bardzo ważna data dla osób, które oczekują spadku. Po osobach, które zmarły przed tą datą dziedziczą małżonek i dzieci spadkobiercy oraz dalsi zstępni. W dalszej kolejności rodzice i rodzeństwo i ewentualnie ich zstępni. Natomiast po śmierci osoby po 28 czerwca 2009 roku mamy do czynienia z „rozszerzonymi” kręgami spadkobierców. Uprawnieni […]

Mimo, że dokonujesz rozliczeń ze starannością i sumiennie prowadzisz Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT), możesz popełnić błąd w części ewidencyjnej. Często przedsiębiorcy wybierają niewłaściwy kod grup towarowo-usługowych (GTU) lub nieodpowiedni kod procedury. Zazwyczaj odkrywasz błąd, gdy już wysłałeś plik i otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Aby odwrócić tą problematyczną sytuację musisz złożyć tzw. czynny żal […]

Kwestia VAT na usługi przewodnickie

Autor: Redakcja w kategorii: VAT

Praktyka muzeów w zakresie stosowania VAT-u na usługi przewodnickie była różna – zależała od okoliczności i zasad ich zakupu. Niektóre instytucje stosowały zwolnienie z VAT, inne 8%, a były takie, które dochodziły nawet do 23% VAT. Kto może korzystać ze zwolnienia z VAT? Usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane za […]

W kwestii Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), wynagrodzeń i Systemu Obsługi Dofinansowań powiedzieć, że dzieje się wiele, to tak jak nie powiedzieć nic. Ostatnie tygodnie i wdrażanie nowych przepisów Polskiego Ładu to ogólnie trudny czas dla przedsiębiorców. Jednakże ci z nich, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne przeżywają szczególne zawirowania podatkowe. Wszystko za przyczyną Rozporządzenia Ministra […]