Prawo dla biznesu

Nowa Ustawa o wyrobach medycznych

Autor: Redakcja w kategorii: Wyroby medyczne

  Od dnia 26 maja 2022 roku obowiązywać będzie nowa Ustawa o wyrobach medycznych (9 maja 2022 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw). Ustawa jest wynikiem dostosowania polskich uregulowań do unijnych aktów: Rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) oraz Rozporządzenia 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych in vitro (IVDR). Poniżej przeczytasz o nowych obowiązkach i […]

Pełnomocnik dla hodowli

Autor: Redakcja w kategorii: Hodowca

W dzisiejszym wpisie zarysujemy dlaczego jeśli prowadzisz hodowle, to warto, abyś pomyślał o tym żeby mieć pełnomocnika.   Hodowca podejmuje czynności prawne Jeżeli prowadzisz, dla przykładu, hodowlę kotów rasowych, to podejmujesz często wiele działań prawnych. Dokonujesz sprzedaży kociąt, podpisujesz czy zawierasz umowę rezerwacyjną – są to czynności prawne, które powinieneś dokonywać osobiście. Są sytuacje, kiedy […]

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (nazwana potocznie „40 euro), to najbardziej znany przepis Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Odkąd wprowadzono ten zapis prawny pojawiały się rozbieżności w orzecznictwie co do okresu przedawnienia rekompensaty. Niektóre sądy przyjmowały, że rekompensata przedawnia się w tym samym czasie, co roszczenie główne. Kwestia przedawnienia została rozwiązana przez […]

Jeżeli spłacenie pożyczki może być niemożliwe, często szukasz sposobów, które zamiast pomóc mogą Cię wciągnąć w spiralę długów (np. pożyczki w parabankach). Zamiast tego sprawdź, czy możesz wykorzystać instytucję datio in solutum.   Czym jest datio in solutum? Artykuł 453 Kodeksu cywilnego mówi nam, że: Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za […]

Jeżeli planujesz zakup apteki lub punktu aptecznego, to wedle artykułu 55 (4) kodeksu cywilnego ponosisz odpowiedzialność za zobowiązania zgodnie ze zbywcą. Dlatego też niezwykle ważne jest, abyś dokonał audytu przed zakupem apteki. Musisz ocenić m.in. sytuację prawną, rachunkową, podatkową. Nie zapominaj także o rozpoznaniu sytuacji samej apteki jako działalności – jej organizacji, sprawozdawczości czy refundacji. […]

Doświadczenie wskazuje na to, że przetwarzanie danych osobowych w spółce z o.o. to temat traktowany po macoszemu lub wręcz pomijany jako nieważny. Takie podejście może przynieść wiele problemów… Jeżeli przed Tobą wdrożenie RODO w Twojej spółce z o.o., to podpowiemy, co musisz zrobić w pierwszej kolejności! Im wcześniej zaczniesz, tym lepiej Pamiętaj o tym, że […]

  Wzrost cen sprawił, że wielu właścicieli, którzy wynajmują lokale użytkowe, podejmuje kroki, aby podwyższyć czynsz najmu lokalu użytkowego. Najemcy obawiają się i zastanawiają czy i kiedy zostanie zwiększony ich czynsz. Sprawdź jak ta kwestia została rozwiązana przez prawo. Najem lokalu użytkowego – umowa jest najważniejsza Po pierwsze musisz jeszcze raz przeczytać swoją umowę i […]

Uprawomocnione orzeczenie sądowe o planie spłat zakańcza proces dochodzenia do upadłości. W niniejszym wpisie zakreślimy na czym polega plan spłat oraz jakie obowiązki spadają na upadłego konsumenta. Co to jest plan spłat wierzycieli? Plan spłat to harmonogram ustalony przez sąd. Zawiera spis wierzytelności do spłacenia przez dłużnika, termin tych spłat oraz wysokość poszczególnych rat. Określenie […]

Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja to procedura, która może zostać wykorzystana w przypadku dłużnika, co do którego ogłoszono upadłość. Pozwala ona na szybkie zaspokojenie wierzycieli, jednak na czym tak naprawdę polega? Pre-pack – co to jest? Przygotowana likwidacja polega na sprzedaży jej przedmiotu. Może nim być całe przedsiębiorstwo dłużnika, jego zorganizowana lub znaczna część. Jak już […]

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach nałożyły na przedsiębiorcę podatek od nieruchomości. Najwyższe stawki podatku obowiązywały bez względu na to czy przedsiębiorcy wykorzystywali nieruchomość w swojej działalności gospodarczej. Na szczęście w 2021 roku Trybunał Konstytucyjny uznał tę regulację za niezgodną z Konstytucją. Dziś odpowiemy na pytanie jak odzyskać nadpłaty. Podatek od nieruchomości – wyrok Trybunału […]

Dziś zarysujemy okoliczności sprawy, którą prowadził Pan Mecenas Leszek Bloch. Kontrahent nie zapłacił właścicielowi kopalni za piasek i żwir. Sytuacja wyglądała tak, że nie było wiadomo, kto zamawiał oraz kto odebrał towar. Wiadomo było jedynie, że nieuczciwy kontrahent powinien zapłacić właścicielowi 70 tysięcy złotych. Jak do tego doszło i jaki niuans zadecydowały o wygraniu sprawy […]