Prawo dla biznesu

Co do zasady postępowanie restrukturyzacyjne oraz upadłościowe są to postępowania odrębne i samodzielne, ale na gruncie ustawy Prawo restrukturyzacyjne dochodzi niekiedy do ich spotkania. Co się wówczas dzieje? Na czym polega zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego? Najistotniejsza jest sama kolejność rozpoznania wniosków o ogłoszenie upadłości i o restrukturyzację. Ten pierwszy jest dalej idący, gdyż dla przedsiębiorcy […]

Potencjalny upadły zazwyczaj myśli, że jeśli ogłosi upadłość konsumencką, to spokojnie spłaci swoje długi, ewentualnie – zostaną one umorzone. Owszem, to możliwe. Spokoju jednak nie zazna poręczyciel jego kredytu. Bo to do niego zwrócą się wierzyciele po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej kredytobiorcy. Odpowiedzialność poręczyciela upadłego w upadłości konsumenckiej Wskazaną sytuację normuje art. 491(15) ust. 5 ustawy […]

Wykreślenie z CEIDG

Autor: Redakcja w kategorii: Działalność gospodarcza

Podstawowym trybem dokonywania wpisów w CEIDG jest tryb wnioskowy. Co do zasady oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą sama decyduje o momencie jej zakończenia, zaś wpisy z urzędu dokonywane są wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Wykreślenie z CEIDG Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG w drodze czynności materialno-technicznej z powodu zaistnienia czynników nieodwracalnych w następujących […]

Jak wygląda sprawa kuratora w nowym prawie restrukturyzacyjnym? Otóż od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje regulacja w postaci  art. 68 prawa restrukturyzacyjnego: 1. Jeżeli po złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego dłużnik utracił zdolność procesową i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, a także jeżeli w składzie organów dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, […]

Zasadą jest, że funkcję zarządcy sukcesyjnego może pełnić tylko jedna osoba. Zdarzyć się może jednak tak, że osoba powołana na zarządcę sukcesyjnego z jakichś przyczyn nie może lub po prostu nie chce tej funkcji pełnić. W końcu po wpisaniu zarządcy sukcesyjnego do CEIDG, może upłynąć wiele lat zanim dojdzie do jego ustanowienia (co następuje w chwili […]

Naszym gościem na łamach portalu Znam Swoje Prawo jest mecenas Katarzyna Kwasek. Pani Mecenas to jedna z trzech autorek serwisu GameDev Lawyer, który poświęcony jest prawnej stronie gamedevu. Dziś zgodziła się opowiedzieć o wycieku danych osobowych w studio gamedev i jego konsekwencjach. Redakcja: Czy wyciek danych osobowych w studio gamedev to zdarzenie, o którym zawsze należy […]

Idea Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, czyli PKZP, sięga około 100 lat wstecz. PKZP udzielają zapomóg i pożyczek pracownikom i ich rodzinom. Do zeszłego roku działanie kas określał jedynie krótki przepis Ustawy o związkach zawodowych oraz Rozporządzenie z 1992 roku. W 2021 ustawodawca przewidział dla kas nową Ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Kasy zapomogowo-pożyczkowe Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych […]

W dzisiejszym wpisie postaramy się nakreślić kilka istotnych faktów o prawie własności związanych z hodowlą psów. A szczególnie zajmiemy się zagadnieniem czy można wyzbyć się prawa własności psa. Przyczynkiem do tych rozważań jest historia klienta mec. Agnieszki Łyp-Chmielewskiej. Oto pies, który lata Ok, może nie lata, ale zjeżdża na linie, a to całkiem spory wyczyn […]

W dzisiejszym wpisie wypunktujemy najważniejsze zmiany jakie czekają nas od 13 października 2022 roku, kiedy to wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych Grupy spółek – spółka dominująca i spółki zależne Nowymi definicjami, które znajdziesz w Kodeksie będą: Grupy spółek Interes grupy spółek A także instytucja tzw. wiążących poleceń Spółki kapitałowe […]

Pojawienie się wiążącego polecenia zawdzięczamy nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (tzw. prawo holdingowe). Tylko spółka dominująca może wydać wiążące polecenie spółce zależnej. Oczywiście w sytuacji, gdy te spółki nalezą do tzw. grupy spółek (o której możesz przeczytać tutaj). Odpowiedzialność spółki dominującej Jeśli spółka dominująca wydaje wiążące polecenie w obrębie swojej grupy spółek, to w sytuacji powstania […]

Każdy z nas może paść ofiarą problemów finansowych. Stracić płynność finansową jest niezwykle prosto, szczególnie, jeżeli chodzi o urząd skarbowy. Wystarczy bowiem jeden niezapłacony podatek i dług staje się rzeczywistością. A co w przypadku, gdy nasz małżonek ma dług w skarbówce? Kto będzie go spłacał? Dług w urzędzie skarbowym – kto jest nim obciążony? Wydawać […]