Prawo dla biznesu

Czy będąc blogerem lub blogerką, prowadzisz swój kanał na YT czy profil na Instagramie, czy w czasie choroby (L4) możesz dalej prowadzić swoją działalność? Blogowanie w czasie L4. Ubezpieczenie w ZUS lub KRUS Jeśli jesteś influencerem i posiadasz ubezpieczenie w ZUS lub KRUs, powinieneś zastanowić się, czy w czasie choroby możesz pracować. Każdy prowadzący działalność […]

Jeśli posiadasz spółkę jawną, w pewnych sytuacjach konieczne będzie dokonanie zmian w umowie spółki. W jakich sytuacjach będzie konieczna zmiana umowy? W jakiej formie dokonać zmiany? Kiedy należy dokonać zmiany spółki? Zmiana nazwy spółki jawnej, przedmiotu działalności, siedziby, podział zysku i strat, wstąpienie nowego wspólnika, zmiana zasad reprezentacji, wniesienie wkładu – które z tych sytuacji […]

Teleporady – podstawy prawne Jedną ze zmian, którą wprowadzono z powodu pandemii, jest możliwość przeprowadzenia teleporady przez lekarza. Jak powinny przebiegać teleporady oraz kiedy nie wolno ich udzielać? O teleporadach przeczytasz w ustawie o działalności leczniczej, wspomina też o nich ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Warunki, które muszą spełnić lekarze i lekarze dentyści […]

W maju 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wystąpiło z projektem zakładającym zmiany kontroli trzeźwości pracowników. Nowy projekt kontroli trzeźwości pracowników znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. Co mają na celu zmiany? Zmiany mają zwiększyć uprawnienia pracodawcy do wyrywkowego i samodzielnego sprawdzania trzeźwości pracowników, aby tym samym zwiększyć bezpieczeństwo miejsca pracy. Na jakim […]

Czy komornik może pobrać opłaty z podatkiem VAT? Komornik sądowy nie może podwyższyć opłat egzekucyjnych pobieranych przez siebie od dłużnika o podatek VAT. Dowiedz się, gdzie znajdziesz podstawę prawną i czy należy Ci się zwrot, jeśli podatek został pobrany. Z czego to wynika? SN w uchwale siedmiu sędziów o sygn. III CZP 97/16 stwierdził, że […]

Ostatnio w kręgach biznesowych i prawniczych głośno jest o Nowym ładzie. Co to jest ten „Nowy ład”? Co musisz o nim wiedzieć prowadząc działalność? Dowiesz się tego z poniższego artykułu. „Nowy ład” program społeczno-gospodarczy, który zakłada szereg zmian legislacyjnych w szczególności w zakresie ustaw podatkowych, ale nie tylko. Przy prowadzeniu swojej działalności musisz pamiętać, że […]

Czy muszę otrzymać dywidendę, jeśli spółka wygenerowała zysk? Brak zysku a wypłata dywidendy w spółce. Czym jest dywidenda w spółce? Dywidenda jest najważniejszym prawem majątkowym wynikającym z akcji. Innymi słowy, to po prostu prawo do zysku spółki. Jeśli jesteś akcjonariuszem, a spółka, której akcje posiadasz, wygenerowała zysk, być może otrzymasz dywidendę, w formie pieniężnej lub […]

Najważniejsze informacje o akcjach w spółce akcyjnej. Prawa korporacyjne a prawa majątkowe w spółce akcyjnej. Od 1 lipca 2021 r. Akcje tylko w formie zdematerializowanej. Czym są akcje? Jeśli chodzi o majątek spółki, kluczowym jest tutaj kapitał zakładowy o minimalnej wartości 100 000 zł. Uzyskuje się go poprzez emisje i sprzedaż określonej liczby akcji. To […]

Jak odwołać członka zarządu? Jesteś członkiem zarządu i spodziewasz się odwołania. Jak sobie pomóc? Odwołanie prezesa, wiceprezesa i członka zarządu. Pozornie prosta kwestia, jaką jest odwołanie członka zarządu, w tym także prezesa czy wiceprezesa, powoduje często wiele trudności. O czym warto pamiętać, jeśli planujemy odwołać członka zarządu? Jak bronić się przed odwołaniem? Kiedy odwołanie nie […]

Za co odpowiesz, jeśli jesteś prezeską/prezesem zarządu? Jak się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością w zarządzie spółki? Jaka jest odpowiedzialność członka zarządu w spółce? Za co odpowiada członek zarządu spółki? Członek zarządu, w tym również prezes czy prezeska, odpowiada za każdą swoją decyzję w zarządzie. Nie prawdą jest, że jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, odpowiesz […]

Zakup mieszkania – ile zapłacisz  za dodatkowe koszty? Kupujesz mieszkanie – jakie są inne opłaty i podatki? Ile wyniosą podatki, opłaty sądowe i inne związane z zakupem mieszkania? Kupując własne mieszkanie, warto mieć na uwadze dodatkowe koszty, które musisz ponieść u notariusza, przed sądem czy w Urzędzie Skarbowym. Przedstawiamy krótkie zestawienie. Podatek od czynności cywilnoprawnych […]