Jak założyć spółkę z o.o.

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) wymaga przejścia przez kilka kluczowych kroków.

Oto najważniejsze etapy, które pomogą w sprawnym procesie rejestracji.

Jak założyć spółkę z o.o

Wybór sposobu rejestracji

Pierwszym krokiem jest decyzja, jak zarejestrować spółkę.

Można to zrobić tradycyjnie, sporządzając umowę spółki w formie aktu notarialnego, lub skorzystać z internetowego portalu S24.

Rejestracja online jest szybsza i tańsza, ale wiąże się z pewnymi ograniczeniami, jak na przykład standardowy wzór umowy.

Tradycyjna rejestracja, w formie aktu notarialnego, jest zalecana w przypadku bardziej skomplikowanych struktur spółki – tu pomoc notariusza jest niezbędna.

Tworzenie umowy spółki

Umowa spółki to fundament funkcjonowania spółki, zawierający takie elementy jak nazwa, siedziba, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego oraz sposób podziału udziałów.

Ważne jest, aby była ona precyzyjna i zgodna z przepisami prawa, co można osiągnąć korzystając z pomocy prawnika.

Zgodnie z art. 157 Kodeksu spółek handlowych, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego; chyba że korzysta się z portalu S24.

Składanie wniosku do KRS

Po sporządzeniu umowy spółki kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Wniosek można złożyć osobiście w sądzie rejestrowym lub przez internet za pośrednictwem portalu S24.

Wniosek musi zawierać umowę spółki, dowód wniesienia kapitału zakładowego oraz oświadczenia zarządu.

Poprawne i kompletne wypełnienie wniosku przyspiesza proces rejestracji, a błędy formalne mogą skutkować jego odrzuceniem.

Wpis do KRS

Sąd rejestrowy dokonuje weryfikacji wniosku i, jeśli wszystko jest w porządku, dokonuje wpisu spółki do KRS.

Od tego momentu spółka z o.o. nabywa osobowość prawną i może rozpocząć działalność.

Wpis jest potwierdzany poprzez nadanie numeru KRS oraz publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Informacja o wpisie trafia również do innych urzędów, takich jak Urząd Skarbowy oraz ZUS.

Działania po wpisie do KRS

Po uzyskaniu wpisu do KRS należy zgłosić spółkę do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru NIP oraz do Głównego Urzędu Statystycznego po numer REGON.

Konieczne jest również założenie firmowego konta bankowego oraz ewentualne zgłoszenie spółki jako płatnika VAT.

Warto zorganizować pierwsze zgromadzenie wspólników, aby podjąć niezbędne uchwały.

Jak założyć spółkę z o.o. – podsumowanie

Zakładanie spółki z o.o. obejmuje kilka kluczowych etapów: wybór sposobu rejestracji, tworzenie umowy spółki, złożenie wniosku do KRS oraz działania po uzyskaniu wpisu.

Prawidłowe przeprowadzenie tych działań zapewnia płynny start spółki.

Zdjęcie: MART PRODUCTION

***

Przekształcenie. Trzy podstawowe błędy

Przekształcenie w spółkę z o.o. – na jakie trzy podstawowe błędy musisz uważać jako przedsiębiorca? Są to:

  • Zbyt późno przygotowany plan przekształcenia
  • Przeoczenie terminu przekształcenia
  • Błędna nazwa spółki

Poniżej zajmę się pokrótce omówieniem tych błędów oraz wskażę, jak uniknąć błędów przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o. [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: