Spółka komandytowa i jej upadłość

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Prawo dla biznesu, Spółki, Upadłość i restrukturyzacja

Spółka komandytowa może znaleźć się w stanie upadłości likwidacyjnej, albo upadłości układowej. Likwidacja w tym przypadku oznacza likwidację spółki i a więc i jej przedsiębiorstwa, natomiast i upadłość układowa  oznacza to, że dłużnik (czyli spółka komandytowa) ma jeszcze szansę na porozumienie z wierzycielami.

Jakie są skutki upadłości sp.k. dla samej spółki?

Pierwszym skutkiem ogłoszenia upadłości spółki komandytowej jest po prostu rozwiązanie spółki. Spółka taka będzie wykreślona z KRS na wniosek syndyka po ukończeniu upadłości. Ponadto wygasa też wtedy każda prokura udzielona przez spółkę, a jej majątek staje się masą upadłości, z której syndyk, wspólnie ze wspólnikami, ma zaspokoić wierzycieli spółki.

Co się dzieje w przypadku upadłości likwidacyjnej?

  • niestety wspólnicy tracą kontrolę nad spółką natomiast masą upadłości zarządza syndyk;
  • natomiast, co ważne, wierzyciele nie mogą prowadzić egzekucji z majątku masy upadłości;
  • w nazwie spółki powinien pojawić się dodatek ,,w upadłości likwidacyjnej„;

A co się dzieje w przypadku upadłości układowej?

  • w zależności od decyzji sądu upadłościowego wspólnicy mogą sprawować ,,zarząd własny” nad masą upadłości pod kontrolą nadzorcy sądowego, albo może go sprawować samodzielnie nadzorca sądowy;
  • w nazwie spółki powinien pojawić się dodatek ,,w upadłości układowej”;

Powyżej wspomniałem o samych podstawach upadłości spółki komandytowej. Jeśli jesteś zainteresowany tym, co oznacza upadłość spółki komandytowej dla jej wierzycieli, zajrzyj do mojego bloga do serii artykułów na temat upadłości spółki komandytowej.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: