Decyzja PZU – wzór odwołania

Autor: Redakcja w kategorii: Odszkodowania, Odszkodowania komunikacyjne, Prawo dla każdego

Ubezpieczenia komunikacyjne – OC, AC czy NW – w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń (PZU) są stale bardzo popularne od wielu lat. Być może to efekt tradycji, pewnego zaufania, korzystnych ofert, albo wpływają na to jeszcze inne czynniki. Nie ulega natomiast wątpliwości, że ten zakład ubezpieczeń realizuje naprawdę dużo szkód. Co za tym idzie, nie każda decyzja PZU satysfakcjonuje poszkodowanego, a wtedy ma prawo się od niej odwołać.

Najczęściej to wysokość odszkodowania bądź sposoby realizacji szkody wywołują niezadowolenie u poszkodowanych. Klasyczny przykład to taki, gdzie ubezpieczyciel uznaje szkodę za całkowitą, choć winien był ustalić wysokość odszkodowania w oparciu o wartość części oraz robocizny wymaganej do naprawy pojazdu.

Właśnie w takich przypadkach można żądać, by ubezpieczyciel zmienił swoją decyzję. Jak? Najłatwiej wnieść odwołanie od decyzji PZU. Będzie ono wyglądało nieco inaczej, zależnie od przyczyny odwołania. TUTAJ znajdziecie wzór odwołania ze względu na zbyt niskie zadośćuczynienie. A poniżej wzór takiego pisma, gdzie powodem jest zaniżenie odszkodowania z uwagi na wartość pojazdu:

Warszawa, dnia xx xxxx 2016 r.

Jan Nowak
ul. Nowa 1 m. 2
00-123 Warszawa
Nr Pesel: 56010212345

Polski Zakład Ubezpieczeń
Oddział Okręgowy Warszawa
IV Inspektorat
ul. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Nr szkody: 00/0000/00/0
Polisa nr: KOM/000/00/00

ODWOŁANIE OD DECYZJI
W związku z doręczoną mi dnia xx xxxx 2016 r. decyzją o likwidacji szkody nr. 00/000/00/0 i ustaleniu wysokości odszkodowania w wysokości …………… zł – uprzejmie proszę o ponowne rozpatrzenie mojej sprawy.

Według mojej oceny wskazana w decyzji wartość rynkowa pojazdu, który uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji, została ustalona w zbyt niskiej wysokości. Z tego powody wnoszę, że przy prawidłowym dokonaniu wyceny, wartość mojego auta powinna być ustalona w wysokości ………………….. zł.

Uzasadnienie

W chwili zawarcia umowy ubezpieczenia pojazd był wyceniany na kwotę ……………………. zł, co wynika bezpośrednio z polisy ubezpieczeniowej nr KOM/000/00/00.

Powodem ustalenia zaniżonej kwoty odszkodowania nie może być w mojej opinii oparcie się na ocenie stanu wizualnego pojazdu, gdyż nie wpływa on w tak istotny sposób na jakość i cenę rynkową pojazdu. Dodatkowo od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia nie miały miejsca zdarzenia (inne kolizje), mogące decydować o obniżeniu wartości mojego pojazdu.

W związku z powyższym proszę o ponowne ustalenie wartości mojego pojazdu oraz ponowne ustalenie kwoty należnego mi odszkodowania.

W przypadku nieuwzględnienia mojej prośby skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego.

Z poważaniem,
Jan Nowak

Poprzedni wpis:

Następny wpis: