Koniec służby kontraktowej w wojsku

Autor: Redakcja w kategorii: Administracja

23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny. Zastąpiła wcześniejsze przepisy zebrane w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

Jedną z najważniejszych zmian jest koniec służby kontraktowej w wojsku. I właśnie tym tematem zajmiemy się w niniejszym artykule.

Odpowiemy także na pytania jak wygląda przejście z kontraktu na żołnierza zawodowego oraz co musisz zrobić w sytuacji, gdy jesteś żołnierzem na kontrakcie, a nie chcesz być żołnierzem zawodowym.

Koniec służby kontraktowej w wojsku

Wcześniej: służba stała lub kontraktowa

Przez czas obowiązywania ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej żołnierz zawodowy mógł pełnić dwa rodzaje służby:

  1. Służbę stałą – na czas nieokreślony
  2. Kontraktową – obowiązywały kontrakty/umowy, zazwyczaj podpisywano je na 2 do 6 lat; przed końcem kontraktu żołnierz miał możliwość wystąpienia o kolejny.

Aktualna ustawa o obronie Ojczyzny wprowadza służbę tylko na czas nieokreślony, pełnić ją mają żołnierze zawodowi.

          >>> Czy matka może przeprowadzić się z dzieckiem po rozwodzie bez zgody ojca dziecka?

Przejście z kontraktu na żołnierza zawodowego

O zasadach przejścia z kontraktu na żołnierza zawodowego mówi nam przepis art. 790 ustawy o obronie Ojczyzny:

Żołnierze pełniący służbę kontraktową w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stają się żołnierzami zawodowymi w rozumieniu niniejszej ustawy, z zachowaniem ciągłości służby, chyba że w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożą u dowódcy jednostki wojskowej, w której wykonywali obowiązki służbowe, rezygnację z pełnienia służby wojskowej

Przejście z kontraktu na żołnierza zawodowego dokonało się automatycznie – od 23 kwietnia 2022 wszyscy żołnierze na kontrakcie stali się żołnierzami zawodowymi.

Rezygnacja z pełnienia służby kontraktowej

Art. 790 ustawy o obronie Ojczyzny jasno wskazuje, że jeżeli jesteś żołnierzem kontraktowym, a nie chcesz już dłużej pełnić służby i być żołnierzem zawodowym – musisz złożyć rezygnację z pełnienia służby wojskowej.

Masz na to 14 dni od daty wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny (czyli 14 dni od 23 kwietnia 2022 roku).

Rezygnację składasz u dowódcy jednostki wojskowej, w której służyłeś.

          >>> O tym, jak powinien wyglądać żołnierz zawodowy przeczytasz we wpisie: Czy żołnierz może nosić brodę?

Rezygnacja z pełnienia służby kontraktowej – jak długo trwa okres wypowiedzenia?

Wiesz już, że jedyną możliwością, żeby nie przejść na służbę żołnierza zawodowego jest Twoja decyzja o tym i złożenie w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy rezygnacji z pełnienia służby kontraktowej.

Innymi słowy: składasz rezygnację ze służby na czas nieokreślony i zostajesz na kontrakcie.

W takiej sytuacji obowiązują Cię stare przepisy ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Czyli okres wypowiedzenia będzie wynosił 6 miesięcy. Tak, jak wcześniej, jest możliwość skrócenia tego okresu.

Chcesz wiedzieć więcej o niuansach nowych zmian w służbie wojskowej? Zapraszamy do zapoznania się z blogiem Prawnik na poligonie.

Jego lekturę rozpocznij od następujących artykułów:

Masz pytanie? Skorzystaj z szybkiej porady prawnej przez internet!

Zdjęcie Specna Arms pochodzi z Unsplash

***

Czy można wyzbyć się prawa własności psa

W dzisiejszym wpisie postaramy się nakreślić kilka istotnych faktów o prawie własności związanych z hodowlą psów.

A szczególnie zajmiemy się zagadnieniem czy można wyzbyć się prawa własności psa.

Przyczynkiem do tych rozważań jest historia klienta mec. Agnieszki Łyp-Chmielewskiej [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: