Praca

Mobbing a zespół stresu pourazowego

Autor: Redakcja w kategorii: Praca

Psychiatrzy lub psychologowie sprawdzają czy u ofiary mobbingu w pracy wystąpił zespół stresu pourazowego. Zespół stresu pourazowego to post traumatyczne stany lękowe – post traumatic stress disorder –PTSD. Post traumatyczne stany lękowe dotykają ofiar przestępstw, wypadków, przemocy domowej, klęsk żywiołowych oraz wojny. Osoby, które cierpiały z powodu mobbingu w pracy również zaliczane są do pacjentów […]

W Sejmie znajduje się projekt dotyczący pracy zdalnej. Jeżeli zostanie zatwierdzony, to po raz pierwszy praca zdalna będzie miała swoje uregulowanie w Kodeksie pracy. Jakie rozwiązania w kwestii pracy zdalnej będą przewidziane dla Twojego zakładu pracy? Praca zdalna w Twoim zakładzie pracy – porozumienie ze związkami zawodowymi Jeśli w Twoim zakładzie pracy działają związki zawodowe, […]

W dzisiejszym wpisie poruszymy zagadnienie jak powinien wyglądać żołnierz zawodowy. Jeżeli już nim jesteś to doskonale wiesz, jak wyglądasz w pracy 😉 Natomiast, jeżeli planujesz nim być, to czy wiedziałeś, że musisz uzyskać zgodę dowódcy na noszenie przez Ciebie brody? Żołnierz To, jak powinien wyglądać żołnierz zawodowy jest dokładnie sprecyzowane. Ma mieć krótko obcięte włosy. […]

Zagadnienia związane z okresem wypowiedzenia umowy stanowią problematyczny obszar dla wielu osób. Dziś zarysujemy w jaki sposób obliczyć okres wypowiedzenia umowy liczony w tygodniach, miesiącach i latach oraz jak obliczyć ten liczony w dniach. Technikę obliczania okresu wypowiedzenia umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Jak obliczyć okres wypowiedzenia umowy liczony w tygodniach, miesiącach, latach? Z artykułu […]

Wynagrodzenie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinno być docenieniem za lojalność pracownika. Powinno realnie pozwolić mu na utrzymanie się przez ustalony w umowie czas. Wysokość wynagrodzenia to najważniejszy element umowy tego typu. Wysokość wynagrodzenia za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy – jak jest? Często wysokość odszkodowania (wynagrodzenia) znajduje się na poziomie ustawowego […]

W artykule 3. Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przeczytamy, że: „pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez oznaczony czas, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania”. Regulacja pojęcia pracy zdalnej jest niewystarczającą, dlatego […]

Fikcyjne zatrudnienie polega na kwestionowaniu przez ZUS zatrudnienia członka rodziny jako fikcyjnego. Oczywiście zatrudnienie członka rodziny nie jest przez przepisy zakazane, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe. ZUS może jednak podważyć takie zatrudnienie, gdy dojdzie do wniosku, że celem umowy było uzyskanie nadmiernie wysokich świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Jakich umów dotyczy fikcja […]

Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek  zarejestrowania umowy o dzieło. Co to oznacza w praktyce? Od 1 stycznia 2021 r. każda osoba zamawiająca dzieło będzie musiała poinformować ZUS, jeśli osoba […]

Czy będąc blogerem lub blogerką, prowadzisz swój kanał na YT czy profil na Instagramie, czy w czasie choroby (L4) możesz dalej prowadzić swoją działalność? Blogowanie w czasie L4. Ubezpieczenie w ZUS lub KRUS Jeśli jesteś influencerem i posiadasz ubezpieczenie w ZUS lub KRUs, powinieneś zastanowić się, czy w czasie choroby możesz pracować. Każdy prowadzący działalność […]

Spożywanie alkoholu w miejscu pracy jednoznacznie kojarzy się z dyscyplinarnym zwolnieniem pracownika. Czy są jednak od tej sytuacji wyjątki? Alkohol po pracy w miejscu pracy Większość regulaminów pracy w sposób jednoznaczny określa postanowienia, które mówią o spożywaniu alkoholu w miejscu pracy. Co jednak w sytuacji, gdy pracodawca wie i wyraża zgodę na spożywanie przez pracowników […]

W maju 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wystąpiło z projektem zakładającym zmiany kontroli trzeźwości pracowników. Nowy projekt kontroli trzeźwości pracowników znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. Co mają na celu zmiany? Zmiany mają zwiększyć uprawnienia pracodawcy do wyrywkowego i samodzielnego sprawdzania trzeźwości pracowników, aby tym samym zwiększyć bezpieczeństwo miejsca pracy. Na jakim […]