Wykreślenie z CEIDG

Autor: Redakcja w kategorii: Działalność gospodarcza

Podstawowym trybem dokonywania wpisów w CEIDG jest tryb wnioskowy. Co do zasady oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą sama decyduje o momencie jej zakończenia, zaś wpisy z urzędu dokonywane są wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych.

Wykreślenie z CEIDG

Wykreślenie z CEIDG

Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG w drodze czynności materialno-technicznej z powodu zaistnienia czynników nieodwracalnych w następujących przypadkach:

  1. z powodu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, którego przyczyną jest zgon
  2. z tytułu upływu 24-miesięcznego okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  3. z tytułu orzeczenia prawomocnego zakazu prowadzenia działalności.

W pozostałych przypadkach (np. gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa) będzie konieczne prowadzenie postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

Rozwiązanie powyższe ocenić należy pozytywnie, w szczególności jeśli chodzi o kwestię zgonu przedsiębiorcy, gdyż wykreślenie będzie jedynie stwierdzeniem obiektywnym zaistniałego faktu.

Podobną regulację ustawodawca przyjmuje w brzmieniu art. 73 u.s.d.g.:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z CEIDG o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Informacje o wykreśleniu CEIDG automatycznie przekazuje drogą do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jeśli nawet jednak dokonasz wykreślenia z CEIDG na swój wniosek albo organ wykreśli Cię z urzędu, nie zapomnij o jednym – wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG nie oznacza usunięcia danych z wpisu do CEIDG.

W ewidencji będziesz figurował cały czas, choć przy wyszukiwaniu Twojego wpisu trzeba zaznaczyć rubrykę „uwzględnij wykreślone„.

Photo by Christin Hume on Unsplash

Zajrzyj również do:

Poprzedni wpis:

Następny wpis: