Zdrowie i medycyna

Czy będąc blogerem lub blogerką, prowadzisz swój kanał na YT czy profil na Instagramie, czy w czasie choroby (L4) możesz dalej prowadzić swoją działalność? Blogowanie w czasie L4. Ubezpieczenie w ZUS lub KRUS Jeśli jesteś influencerem i posiadasz ubezpieczenie w ZUS lub KRUs, powinieneś zastanowić się, czy w czasie choroby możesz pracować. Każdy prowadzący działalność […]

Teleporady – podstawy prawne Jedną ze zmian, którą wprowadzono z powodu pandemii, jest możliwość przeprowadzenia teleporady przez lekarza. Jak powinny przebiegać teleporady oraz kiedy nie wolno ich udzielać? O teleporadach przeczytasz w ustawie o działalności leczniczej, wspomina też o nich ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Warunki, które muszą spełnić lekarze i lekarze dentyści […]

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych często poszukują odpowiedzi na pytanie, ile wynosi odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. O odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu możemy mówić, jeśli chodzi o szkodę majątkową, np. koszty leczenia. Natomiast w przypadku doznanej krzywdy odpowiednie będzie roszczenie o zadośćuczynienie. Jego wysokości jednak nie da się wyliczyć w prosty przewidywalny sposób, a wpływają […]

Czy mogę zrealizować w Polsce recepty rosyjskie, ukraińskie lub białoruskie? Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Realizacja recepty rosyjskiej lub ukraińskiej w Polsce”. Recepty wystawione poza UE mogą być realizowane w Polsce za pełną odpłatnością pod pewnymi warunkami. Kategorie obcych recept Wyróżniamy obce recepty dwóch kategorii: recepty transgraniczne, wystawiane przez uprawnione osoby z terenu państw […]

Powikłania po sczepieniu na Covid-19. Czy będą odszkodowania za szczepienia? Ustawodawca planuje fundusz Kompensacyjny. Fundusz Kompensacyjny – plany W styczniu 2021 rząd mówił o planach na szybką zmianę przepisów w kwestii rekompensaty za powikłania poszczepienne. Projekt ustawy nie trafił jeszcze pod obrady Sejmu. Odszkodowania – komu, jak i ile? Projekt zakłada, że osoby, które przyjęły […]

Obowiązkowe szczepienia dzieci. Czy są legalne? Rzeczywistość szczepień. Czy obecnie sprawy szczepień są wystarczająco uregulowane w prawie? Program Szczepień Ochronnych. Trybunał Konstytucyjny zajmie się kwestią PSO. Konstytucja w art. 87 tzw. „Katalog źródeł prawa”, a należą do nich: Konstytucja; ratyfikowane umowy międzynarodowe; ustawy; rozporządzenia; akty prawa miejscowego. Przepisy, w których władza publiczna może obywatelom czegoś zakazać lub […]

Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do informacji (w tym prawo pacjenta do informacji o błędzie medycznym). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Czy pacjent ma prawo do informacji o błędzie medycznym? Czym jest prawo pacjenta do informacji Jest to upoważnienie pacjenta do uzyskania od lekarza jasnej informacji o: stanie zdrowia, […]

Wracając do tematu tego artykułu, to przede wszystkim należy stwierdzić iż uczestnikami postępowania przed ww komisją oprócz wnioskodawcy (poszkodowanego pacjenta) jest przedstawiciel podmiotu leczniczego (szpitala) i przedstawiciel ubezpieczyciela (czyli podmiotu ubezpieczającego szpital). Celem postępowania przed komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Zatem celem jest ustalenie wysokości […]

Czy dopuszczalna jest publiczna krytyka lekarza przez lekarza? To problem, na który składają się dwie kwestie – swoboda wypowiedzi oraz zaufanie do lekarza. W rozwianiu wątpliwości dużą pomocą jest orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (TK). Mowa tu przede wszystkim o następującym fragmencie wyroku TK z dnia 23 kwietnia 2008 roku (sygn. akt SK 16/07): „art. 52 ust. […]

Odmowa leczenia

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo dla każdego, Zdrowie i medycyna

W swojej praktyce bardzo często słyszę pytanie, na które udzielić odpowiedzi jest bardzo trudno. Nie chodzi tu o względu prawne czy medyczne, ale po prostu etyczne. Co bowiem zrobić, gdy w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia w poważnym stopniu ze strony pacjenta następuje odmowa leczenia? Przepisy polskiego prawa nie przewidują zakazu samobójstwa, a więc nawet […]

Z udostępnieniem dokumentacji medycznej wiąże się wiele aspektów. Kilka z nich w skrócie omówiłem poniżej: Upoważnienie do wydawania dokumentacji medycznej. W pewnych przypadkach upoważnienie do wydania, czy udstępnienia dokumetacji medycznej powinno mieć formę aktu notarialnego. Kiedy? Kiedy upoważnienie to nie jest udzielone w obecności personelu medycznego. W tej sytuacji nie można zweryfikować bowiem, czy zostało […]