Kim są sygnaliści i w jakich dziedzinach prawa mogą zgłaszać naruszenia?

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Działalność gospodarcza, Odpowiedzialność karna, Prawo dla biznesu

Ochrona sygnalistów staje się powoli faktem, dla przedsiębiorców oznacza to nowe obowiązki.

Przedsiębiorcy zobowiązani do ochrony sygnalistów

Pracodawcy z sektora publicznego zatrudniający co najmniej 50 pracowników oraz pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników mają 14 dni od ogłoszenia ustawy na wprowadzenie nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów.

Pracodawcy z sektora prywatnego, którzy zatrudniają od 50 do 249 pracowników mają czas do 17 grudnia 2023 roku na wprowadzenie nowych przepisów w życie.

Kim jest sygnalista?

Sygnalista to osoba działająca w dobrej wierze, która dokonuje zgłoszenia informacji uzyskanej w kontekście związanym z pracą o naruszeniu prawa w zakresie dziedzin wymienionych w ustawie.

Ustawa wymienia następujące przykłady osób, które mogą być sygnalistami:

 • pracownicy, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał
 • osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy
 • stażyści
 • przedsiębiorcy
 • akcjonariusze lub wspólnicy
 • członkowie organu osoby prawnej
 • osoby świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Dziedziny w których sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia w prawie

Sygnaliści będą podlegać ochronie zgłaszając naruszenia w prawie w następujących zakresach:

 • usług, produktów i rynków finansowych
 • zamówień publicznych
 • zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • bezpieczeństwa transportu
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
 • ochrony środowiska
 • bezpieczeństwa żywności i pasz
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt
 • ochrony konsumentów
 • ochrony prywatności i danych osobowych
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
 • zdrowia publicznego
 • interesów finansowych Unii Europejskiej
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co powinna zawierać procedura zgłoszeń wewnętrznych odwiedź blog „Odpowiedzialność członka zarządu i rady nadzorczej” i przeczytaj artykuł „Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki dla zarządów i HR ”.

***

Po przeczytaniu: “Kim są sygnaliści i w jakich dziedzinach prawa mogą zgłaszać naruszenia?”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Floriane Vita on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: