Działalność gospodarcza

W dzisiejszych czasach ważna jest znajomość języka angielskiego. Jeżeli myślisz o założeniu szkoły językowej, zastanawiasz się jakie są wymagania żeby ją założyć, zachęcamy do przeczytania artykułu Jak założyć szkołę językową? Wymagania do założenia szkoły językowej Aby prowadzić szkołę językową nie trzeba mieć szczególnych pozwoleń. Warto jednak postarać się o wpis do rejestru szkół i placówek […]

Zastanawiasz się co zrobić gdy kontrahent ogłasza upadłość? Więcej informacji na ten temat znajdziesz  w moim  artykule Upadłość dłużnika – i co dalej?. Czy można się przygotować na upadłość dłużnika? Sprzedając swoje towary i usługi najlepiej pobierać zaliczki. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Warto sprawdzać zaległości kontrahentów i reagować na bieżąco. Rozsądnym poręczenie mogą […]

Wyobraź sobie taką sytuację: Jesteś jedynym wspólnikiem swojej sp. z o.o. i zgłasza się do Ciebie inwestor, zainteresowany odkupieniem całości lub części twojej spółki. Oto jakie dokumenty musisz przygotować. Umowa sprzedaży udziałów Umowa sprzedaży udziałów to podstawa. Może mieć różną treść – zależy od stron umowy. Najczęściej taka umowa sprzedaży udziałów zawiera w sobie: Dokładnie […]

Spółka cywilna bez wątpienia jest – UWAGA – umową pomiędzy przynajmniej dwoma wspólnikami, jeżeli chcą oni współpracować w celu osiągnięcia wspólnego celu – głównie celu gospodarczego. Spółka cywilna jest więc umową. Co z tego wynika? Ano to, że nie może ona posiadać własnego majątku ani odpowiadać za swoje zobowiązania. Są to fakty, z których znaczenia większość przyszłych wspólników sp. cyw. […]

Spółka cywilna to po prostu umowa między co najmniej dwoma wspólnikami, którzy chcą współpracować w celu osiągnięcia ich wspólnego celu gospodarczego. A zatem – ważne – spółka cywilna z punktu widzenia prawa nie jest osobnym podmiotem prawa, ale jest … umową. Wynika z tego między innymi to, że spółka taka nie może posiadać własnego majątku ani, co także […]

Zakładając spółkę w Delaware, warto zapoznać się z właściwymi regulacjami prawnymi dotyczącymi podmiotów prawa amerykańskiego. Bez wątpienia w tym zakresie jedną z bardziej interesujących kwestii dla przedsiębiorców będzie problem zarządzania spółką LLC w Delaware. Szczególnie, że w Delaware mamy do czynienia z dwoma modelami zarządzania spółką LLC i jej reprezentacji. Co na ten temat ustawa? […]

Czytelnicy mojego bloga Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. bardzo często pytają, jak długo trwa przekształcenie. Zależy to od wielu czynników, w tym od wielkości przedsiębiorcy. Szczegóły w dalszej części wpisu. Przekształcenie w przypadku niezbyt dużego przedsiębiorcy może udać się przeprowadzić w ciągu 3-4 miesięcy. Jeśli na początku kwietnia zostanie zlecone księgowej przygotowanie […]

Spotkałem się ostatnio z sytuacją, kiedy pewien przedsiębiorca zaciągnął pożyczkę od Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na rozwój swojego biura. Po pewnym czasie postanowił dokonać przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Regulamin udzielenia pożyczki takiego przekształcenia jednak zakazywał. O takim przypadku poniżej, a o innych aspektach przekształceń działalności gospodarczej więcej na moim blogu. […]

W tym artykule na chwilę odejdę od zagadnień związanych z restrukturyzacją. Odpowiem natomiast na często powtarzające się pytanie, którego przedmiotem jest upadłość konsumencka. Mianowicie – czy upadłość konsumencka osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest możliwa? Zanim jednak wyjaśnię tę kwestię chciałbym wspomnieć, że tym materiałem otwieram nowy cykl, którego głównym tematem będzie właśnie upadłość konsumencka. […]

W jednym z ostatnich materiałów na blogu opisywałam nowelizację Prawa o stowarzyszeniach, która zacznie obowiązywać 20 maja 2016 roku. Natomiast 19 maja 2016 roku zmienione zostaną przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807). Mają one sprawić, że wykreślenie z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja […]

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zwykle podpisując z nią umowę, czy potem wystawiając jej fakturę, posiadamy informację o jej adresie, który został ujawniony w CEIDG. Jak ważny jest fakt, że osoba taka może posiadać adres zamieszkania inny niż podany w ewidencji? Adres zamieszkania albo […]