Administracja

Tyle to trwało w przypadku krakowskiej kamienicy, w której urodził się Wit Stwosz. Sprawa trzykrotnie trafiała do Sądu Najwyższego, a wartość nieruchomości wyceniono na 13 milionów złotych. Nie tylko dlatego warto zwrócić na nią uwagę – posłużyć może jako jaskrawy przykład problemu rozliczania posiadania i korzystania przez współwłaścicieli z rzeczy „ponad przysługujący im udział”. Do […]

23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny i nieco zmieniła formę powszechnego obowiązku obrony ojczyzny, znaną z wcześniejszej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiązek obrony ojczyzny dotyczy większości z nas. Kto zatem mu podlega?   Obowiązek obrony ojczyzny – kto mu podlega Obowiązek obrony ojczyzny posiadają wszyscy obywatele Polski. […]

Jeśli masz zamiar wykorzystać zasiedzenie w celu zdobycia cudzej nieruchomości, to nie masz innej opcji – musisz przeprowadzić sprawę sądową. Oczywiście, jak w przypadku każdej sprawy sądowej, wiąże się to z kosztami. Jakie koszty poniesiesz jako wnoszący o zasiedzenie?   Wpis sądowy Koszt wpisu sądowego w sprawach o zasiedzenie określony jest w ustawie z dnia […]

Leki i suplementy – czy lekarz może wziąć udział w ich reklamie? A co z innymi zawodami medycznymi?   Czy lekarz może wziąć udział w reklamie Odpowiedź na pytanie, czy lekarz może wziąć udział w reklamie, znajdziemy w Kodeksie Etyki Lekarskiej (KEL). W przepisie art. 63 KEL przeczytamy, że: Lekarz nie powinien wyrażać zgody na […]

23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny. Zastąpiła wcześniejsze przepisy zebrane w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Jedną z najważniejszych zmian jest koniec służby kontraktowej w wojsku. I właśnie tym tematem zajmiemy się w niniejszym artykule. Odpowiemy także na pytania jak wygląda przejście z kontraktu na żołnierza zawodowego oraz […]

Prawo do emerytury pomostowej uzyskujesz, jeżeli pracujesz i spełniasz warunki ustawowe. Jakie to są warunki i jakich okresów ZUS nie wlicza do czasu pracy?   Emerytura pomostowa – kiedy możesz na nią przejść? Możesz przejść na emeryturę pomostową do momentu, aż osiągniesz powszechny wiek emerytalny, ALE musisz spełnić łącznie następujące warunki: Ukończyłaś co najmniej 55 […]

Dwie metody powołania Prezesa KIO

Autor: Redakcja w kategorii: Administracja

Uczestniczysz w przetargach do zamówień publicznych? To dobrze wiesz czym jest KIO. Jeżeli złożyłeś odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to złożyłeś je do tej właśnie instytucji, czyli do Krajowej Izby Odwoławczej. Organami Krajowej Izby Odwoławczej są Prezes oraz Zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby. A dziś przekażemy kilka słów na temat metod powołania […]

Jeżeli uważasz, że decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest dla Ciebie niekorzystna, to możesz złożyć od niej odwołanie. Gdy dostaliśmy decyzję od ZUS-u, to mamy 1 miesiąc na jego złożenie. Co w sytuacji, gdy minął termin złożenia odwołania? – czy można złożyć odwołanie od decyzji ZUS po terminie? Odwołanie decyzji ZUS po terminie – […]

  Jesteś właścicielem nieruchomości obciążonej służebnością? Czy wiesz, że możesz domagać się zniesienia służebności za wynagrodzeniem? – czyli takiej w wyniku zniesienia której sąd określa wysokość wynagrodzenia, które będziesz musiał zapłacić właścicielowi nieruchomości władnącej. Aby do tego doszło muszą być spełnione dwie przesłanki. Przesłanka I – zmiana stosunków powodująca, że służebność staje się szczególnie uciążliwa […]

Zastanawiasz się czy musisz umieścić politykę prywatności na stronie internetowej szkoły językowej, poniższy artykuł jest dla Ciebie. Polityka prywatności to dokument dzięki któremu przedsiębiorca spełnia swoje obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – wskazuje w nim, między innymi, dane, które gromadzi i przetwarza, sposób i cel ich przetwarzania oraz podmioty które mogą […]

W artykule 3. Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przeczytamy, że: „pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez oznaczony czas, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania”. Regulacja pojęcia pracy zdalnej jest niewystarczającą, dlatego […]