Spółka jawna. Jak zmienić umowę?

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Działalność gospodarcza

Spółka jawna. Jak zmienić umowę?Jeśli posiadasz spółkę jawną, w pewnych sytuacjach konieczne będzie dokonanie zmian w umowie spółki. W jakich sytuacjach będzie konieczna zmiana umowy? W jakiej formie dokonać zmiany?

Kiedy należy dokonać zmiany spółki?

Zmiana nazwy spółki jawnej, przedmiotu działalności, siedziby, podział zysku i strat, wstąpienie nowego wspólnika, zmiana zasad reprezentacji, wniesienie wkładu – które z tych sytuacji wymagają zmiany umowy spółki, a które nie?

W każdej powyższej sytuacji konieczne będzie dokonanie zmian w umowie, choć to wyliczenie nie ma charakteru zamkniętego.

W jakiej formie trzeba zmienić umowę?

Zmian w umowie spółki jawnej należy dokonać w takiej samej formie, w jakiej została zawarta ta umowa.

Jeśli więc umowę spółki jawnej została zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w formie pisemnej również należy dokonać zmian.

Jeśli jednak strony zawarły umowę w formie aktu notarialnego, konieczne będzie udanie się do notariusza, aby dokonał zmian w formie aktu notarialnego.

Czy potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników?

Co do zasady zmiana umowy spółki jawnej wymaga, aby zgodę wyrazili wszyscy wspólnicy.

Jest to regulacja kodeksową i jeśli umowa nie przewiduje innego zapisu, będzie obowiązywać.

Jednak wspólnicy mogą w umowie postanowić, że zmiana postanowień umowy spółki będzie wymagać większości głosów.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Zmiana umowy spółki jawnej”.

***

Po przeczytaniu: “Spółka jawna. Jak zmienić umowę?”, zapraszamy również do lektury:

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: