Podatek VAT od należności komorniczych

Autor: Redakcja w kategorii: Działalność gospodarcza, Wierzytelności i długi

Podatek VAT od należności komorniczychCzy komornik może pobrać opłaty z podatkiem VAT?

Komornik sądowy nie może podwyższyć opłat egzekucyjnych pobieranych przez siebie od dłużnika o podatek VAT.

Dowiedz się, gdzie znajdziesz podstawę prawną i czy należy Ci się zwrot, jeśli podatek został pobrany.

Z czego to wynika?

SN w uchwale siedmiu sędziów o sygn. III CZP 97/16 stwierdził, że komornik nie może podwyższyć opłat egzekucyjnych, pobieranych na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o podatek od towarów i usług.

Podatek zawiera się już w opłatach egzekucyjnych i komornicy nie mogą go dodatkowo naliczać.

Jeśli podatek został pobrany, możesz wystosować wezwanie do zwrotu kwot nienależnie pobranych jako podatek VAT.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Czy komornicy będą musieli zwracać dłużnikom kwoty pobrane jako podatek VAT od opłat egzekucyjnych ?”.

***

Po przeczytaniu: “Podatek VAT od należności komorniczych”, zapraszamy również do lektury:

Obraz mohamed Hassan z Pixabay

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: