Dieta zagraniczna żołnierza zawodowego a obniżenie przychodu

Autor: Redakcja w kategorii: PIT, Podatki

W jednym z wpisów na blogu Podwójne opodatkowanie omówiłem kwestię opodatkowania dochodów żołnierzy, którzy przebywają w placówkach dyplomatycznych krajów objętych działaniami wojennymi. Ten artykuł również poświęcę żołnierzom, ale w nieco innym aspekcie. Czy dieta żołnierza zawodowego może zostać odliczona od jego przychodu zagranicznego?

Zagadnienie to nie od dzisiaj budzi wątpliwości. Co ciekawe, dotyczą one zarówno podatników, jak i organów skarbowych, co widać w wydawanych przez nie interpretacjach. Wynika to z faktu, iż często zawierały one nieprawidłowe wnioski – a to na gruncie polskiego prawa podatkowego nie powinno wcale nikogo dziwić.

Zawodowi żołnierze, którzy uzyskują wynagrodzenie za wykonywanie swoich obowiązków służbowych za granicą, mogą obniżyć przychód o 30% diety – za każdy dzień pobytu za granicą. Sama wysokość diety wskazana jest w stosownym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to, że żołnierz może od przychodu zagranicznego odliczyć odpowiednią część diety, zależną od tego, w jakim państwie służył – za każdy dzień przebywania z tego powodu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi o tym art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 poz. 361).

Trzeba jednak pamiętać, iż tyczy się to przychodów żołnierza zawodowego, ale dopiero od roku 2007 (włącznie). Do końca 2006 roku żołnierze byli uprawnieni do odliczenia od przychodu nie 30% diety za każdy dzień przebywania za granicą, ale 30 diet. Dlatego wówczas musieli wymnożyć wysokość przysługującej im diety przez wskaźnik 30 diet. Tak uzyskaną kwotę odliczali od przychodu.

Co niezmiernie ważne, powyżej opisane regulacje dotyczące obniżenia przychodu zagranicznego żołnierza zawodowego nie mają zastosowania do żołnierzy, którzy wyjechali za granicę, aby uczestniczyć w konflikcie zbrojnym i podobnych zdarzeniach. Wynika to z art. 21 ust. 15 wspomnianej wcześniej ustawy. Środki, jakie otrzymuje żołnierz biorący udział w konflikcie zbrojnym bądź podobnym zdarzeniu zagranicznym (których nie uznaje się za wynagrodzenie członka służby zagranicznej) są bowiem całkowicie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. W związku z tym żołnierz taki nie może od przychodu odliczyć diety w żadnej wysokości, co potwierdza art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: