Forma opodatkowania – zmiana po 20 stycznia

Autor: Redakcja w kategorii: PIT, Podatki

Do środy 20 stycznia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, albo będąca wspólnikiem w spółce osobowej (tj. jawnej bądź komandytowej) mogła wybrać, jaka forma opodatkowania najbardziej jej odpowiada. Jak powinno się to zrobić i czy istnieje jeszcze możliwość zmiany formy opodatkowania po 20 stycznia?

Forma opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działaności gospodarczej może odnosić się do:

  • opodatkowania według skali podatkowej – praktycznie mowa tutaj o stawce 18% bądź 32% od dochodów
  • podatku liniowego PIT w stawce 19% – stosuje go większość przedsiębiorców, co jest korzystne przy przekroczeniu progu dochodowego z tytułu działalności gospodarczej w wysokości 82 528 złotych. Podatek liniowy PIT nie pozwala na wykorzystanie większości ulg podatkowych oraz możliwości rozliczania wspólnie z małżonkiem
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych forma opodatkowania przeznaczona tylko dla kategorii osób wprost wskazanych w przepisach podatkowych
  • podatku tonażowego – dla bardzo nielicznej grupy podatników

Może się okazać, że bardziej opłacalna przy prowadzeniu działalności będzie inna forma opodatkowania niż dotychczasowa. Wówczas o zmianie swojej preferencji należy powiadomić naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Przez właściwy Urząd Skarbowy rozumie się w tym wypadku ten, gdzie dokonuje się rozliczeń.

Powiadomienie takie nie musi być sporządzone na piśmie, ale bez konieczności zachowania żadnej szczególnej formy. Nie ma bowiem oficjalnych wzorów takich powiadomień, choć niektóre Urzędy Skarbowe wprowadzają wewnętrzne formularze.

Ważne, że jeśli nie poinformuje się organu o wyborze formy opodatkowania, to zastosowanie wciąż ma dotychczasowa forma opodatkowania.

Kolejna możliwość zmiany dopiero za rok! Będę o tym informował na swoim blogu, a do tego czasu na pewno opublikuję tam inne ciekawe materiały 🙂

Poprzedni wpis:

Następny wpis: