Odszkodowania

Jeżeli uczestniczyłeś w tzw. zdarzeniu szkodowym, to powinieneś zgłosić to do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Im wcześniej zgłosisz szkodę, tym lepiej – rozpoczęty proces likwidacji szkody może naprawdę długo trwać. Teoretycznie więc im szybciej dopełnisz formalności, tym wcześniej otrzymasz należne Ci odszkodowanie. Jednakże na zgłoszenie szkody obowiązują określone terminy. Od czego zależą? Ile masz czasu na zgłoszenie […]

Wypadek to nie tylko uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, lecz także prowadzi do straty w dochodach. Mogą przepaść wszelkie korzyści płynące z wykonywania zawodu. Dochód nieosiągnięty, ale realny Osoba poszkodowana ma prawo do zwrotu dochodu utraconego na skutek wypadku od sprawcy szkody lub od jego ubezpieczyciela. Roszczenie to dotyczy wszelkich dochodów, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby […]

Dostajesz wezwanie na rozprawę przeciwko Ubezpieczycielowi. W piśmie określają Cię jako przesłuchiwanego w charakterze strony, wskazują dzień, godzinę i salę rozprawy. Jeżeli zastanawiasz się jak przygotować się do rozprawy czy jak wygląda przebieg rozprawy – dobrze trafiłeś 😉 Zarysujemy najważniejsze punkty tych procesów. Rozprawa o odszkodowanie – jak się przygotować? Bądź 15 minut przed czasem! […]

Zwłoka czy opóźnienie – różnice w odpowiedzialności za nieterminowość Rozróżnienie terminów „zwłoka” i „opóźnienie” pojawia się najczęściej w umowach, w częściach dotyczących zasad naliczania kar umownych. Zobacz, jakie znaczenie mają te pojęcia i jak wpływa to na karę umowną. Opóźnienie Opóźnienie jest zwane również „opóźnieniem zwykłym”. Używane jest wówczas, gdy mamy na myśli niewykonanie umowy […]

Częstą praktyką ubezpieczycieli jest niedopłata odszkodowania, gdy domagamy się odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia powodującego szkodę.  Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy? Odwołanie od decyzji. W sytuacji, gdy nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela, możemy się od niej odwołać do ubezpieczyciela lub wystąpić na drogę sądową. Po drugie rozwiązanie sięgniemy wówczas, kiedy mimo odwołania od […]

Najważniejsze wiadomości o odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu. Czym jest uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia? Uszkodzenie ciała polega na naruszeniu integralności cielesnej, np. złamanie ręki. Są nim także utrata lub naruszenie powłoki cielesnej narządów wewnętrznych. Rozstrój zdrowia jest zakłóceniem funkcjonowania organizmu ludzkiego. To szkoda osobowa, która nie objawia się widocznym uszkodzeniem ciała i poszczególnych organów, […]

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych często poszukują odpowiedzi na pytanie, ile wynosi odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. O odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu możemy mówić, jeśli chodzi o szkodę majątkową, np. koszty leczenia. Natomiast w przypadku doznanej krzywdy odpowiednie będzie roszczenie o zadośćuczynienie. Jego wysokości jednak nie da się wyliczyć w prosty przewidywalny sposób, a wpływają […]

Jak postępować, kiedy ubezpieczyciel niesłusznie odmawia wypłaty odszkodowania? Co zrobić w sytuacji, kiedy ubezpieczyciel nie uznaje odpowiedzialności za szkodę z powodu braku związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem szkodowym a urazem zdrowotnym? O jakiej sytuacji mowa? Pan X jako pasażer uczestniczył w wypadku samochodowym. Na drugi dzień po zdarzeniu poczuł silny ból szyi, udał się więc na […]

Powikłania po sczepieniu na Covid-19. Czy będą odszkodowania za szczepienia? Ustawodawca planuje fundusz Kompensacyjny. Fundusz Kompensacyjny – plany W styczniu 2021 rząd mówił o planach na szybką zmianę przepisów w kwestii rekompensaty za powikłania poszczepienne. Projekt ustawy nie trafił jeszcze pod obrady Sejmu. Odszkodowania – komu, jak i ile? Projekt zakłada, że osoby, które przyjęły […]

Wracając do tematu tego artykułu, to przede wszystkim należy stwierdzić iż uczestnikami postępowania przed ww komisją oprócz wnioskodawcy (poszkodowanego pacjenta) jest przedstawiciel podmiotu leczniczego (szpitala) i przedstawiciel ubezpieczyciela (czyli podmiotu ubezpieczającego szpital). Celem postępowania przed komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Zatem celem jest ustalenie wysokości […]

Jak wskazano w tytule, jest to pewnego rodzaju odszkodowanie pieniężne wypłacane osobom (lub ich najbliższej rodzinie), które na skutek przestępstwa (czynu zabronionego) poniosły smierć, doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia na okres przekraczający 7 dni. Kompensata ta nie może przekroczyć 25 000 zł, a gdy ofiara poniosła śmierć – kwoty […]