Odszkodowania

Czym jest zadośćuczynienie

Autor: Redakcja w kategorii: Odszkodowania

Zadośćuczynienie to podstawowe roszczenie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, które można skierować do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Czym dokładniej jest zadośćuczynienie – zapraszamy do lektury poniższego wpisu. Zadośćuczynienie Art. 445 par. 1 k.c. mówi o tym, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać dla poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. […]

W sytuacji gdy winę ponosi jedna osoba to osoba lub osoby poszkodowane mają prawo do pełnego odszkodowania. Jednak zdarzają się bardziej skomplikowane przypadki. Niekiedy każdy z uczestników kolizji drogowej swoim zachowaniem przyczynił się do powstania szkody. Przyczynienie poszkodowanego może zmniejszyć jego odszkodowanie. Przyczynienie poszkodowanego a odszkodowanie Poszkodowany również przyczynił się do zwiększenia lub nawet powstania […]

Zgłoszenie szkody to pierwszy krok do uzyskania kwoty odszkodowania czy zadośćuczynienia od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Jakie elementy powinno zawierać zgłoszenie szkody do TU Szkodę możesz zgłosić przez telefon, wypełnić formularz na stronie Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub sporządzić pisemne zgłoszenie szkody. Niezależnie od tego, którą formę wybierzesz zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: Zawiadomienie o wypadku – wskazanie daty, […]

Zanim złożysz pozew w sprawie medycznej musisz przemyśleć kogo chcesz pozwać. Każdy wybór niesie ze sobą korzyści i zagrożenia. Składając pozew przeciwko ubezpieczycielowi i szpitalowi teoretycznie możesz wygrać najwięcej, ale też najwięcej stracić w razie niepowodzenia. Ale zacznijmy od początku – kogo możesz pozwać w sprawie medycznej? Kogo możesz pozwać w sprawie medycznej W sprawie […]

Jeżeli uczestniczyłeś w tzw. zdarzeniu szkodowym, to powinieneś zgłosić to do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Im wcześniej zgłosisz szkodę, tym lepiej – rozpoczęty proces likwidacji szkody może naprawdę długo trwać. Teoretycznie więc im szybciej dopełnisz formalności, tym wcześniej otrzymasz należne Ci odszkodowanie. Jednakże na zgłoszenie szkody obowiązują określone terminy. Od czego zależą? Ile masz czasu na zgłoszenie […]

Wypadek to nie tylko uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, lecz także prowadzi do straty w dochodach. Mogą przepaść wszelkie korzyści płynące z wykonywania zawodu. Dochód nieosiągnięty, ale realny Osoba poszkodowana ma prawo do zwrotu dochodu utraconego na skutek wypadku od sprawcy szkody lub od jego ubezpieczyciela. Roszczenie to dotyczy wszelkich dochodów, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby […]

Dostajesz wezwanie na rozprawę przeciwko Ubezpieczycielowi. W piśmie określają Cię jako przesłuchiwanego w charakterze strony, wskazują dzień, godzinę i salę rozprawy. Jeżeli zastanawiasz się jak przygotować się do rozprawy czy jak wygląda przebieg rozprawy – dobrze trafiłeś 😉 Zarysujemy najważniejsze punkty tych procesów. Rozprawa o odszkodowanie – jak się przygotować? Bądź 15 minut przed czasem! […]

Zwłoka czy opóźnienie – różnice w odpowiedzialności za nieterminowość Rozróżnienie terminów „zwłoka” i „opóźnienie” pojawia się najczęściej w umowach, w częściach dotyczących zasad naliczania kar umownych. Zobacz, jakie znaczenie mają te pojęcia i jak wpływa to na karę umowną. Opóźnienie Opóźnienie jest zwane również „opóźnieniem zwykłym”. Używane jest wówczas, gdy mamy na myśli niewykonanie umowy […]

Częstą praktyką ubezpieczycieli jest niedopłata odszkodowania, gdy domagamy się odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia powodującego szkodę. Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy? Odwołanie od decyzji. W sytuacji, gdy nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela, możemy się od niej odwołać do ubezpieczyciela lub wystąpić na drogę sądową. Po drugie rozwiązanie sięgniemy wówczas, kiedy mimo odwołania od […]

Najważniejsze wiadomości o odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu. Czym jest uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia? Uszkodzenie ciała polega na naruszeniu integralności cielesnej, np. złamanie ręki. Są nim także utrata lub naruszenie powłoki cielesnej narządów wewnętrznych. Rozstrój zdrowia jest zakłóceniem funkcjonowania organizmu ludzkiego. To szkoda osobowa, która nie objawia się widocznym uszkodzeniem ciała i poszczególnych organów, […]

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych często poszukują odpowiedzi na pytanie, ile wynosi odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. O odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu możemy mówić, jeśli chodzi o szkodę majątkową, np. koszty leczenia. Natomiast w przypadku doznanej krzywdy odpowiednie będzie roszczenie o zadośćuczynienie. Jego wysokości jednak nie da się wyliczyć w prosty przewidywalny sposób, a wpływają […]