Odszkodowania

Zwłoka czy opóźnienie – różnice w odpowiedzialności za nieterminowość Rozróżnienie terminów „zwłoka” i „opóźnienie” pojawia się najczęściej w umowach, w częściach dotyczących zasad naliczania kar umownych. Zobacz, jakie znaczenie mają te pojęcia i jak wpływa to na karę umowną. Opóźnienie Opóźnienie jest zwane również „opóźnieniem zwykłym”. Używane jest wówczas, gdy mamy na myśli niewykonanie umowy […]

Częstą praktyką ubezpieczycieli jest niedopłata odszkodowania, gdy domagamy się odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia powodującego szkodę.  Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy? Odwołanie od decyzji. W sytuacji, gdy nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela, możemy się od niej odwołać do ubezpieczyciela lub wystąpić na drogę sądową. Po drugie rozwiązanie sięgniemy wówczas, kiedy mimo odwołania od […]

Najważniejsze wiadomości o odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu. Czym jest uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia? Uszkodzenie ciała polega na naruszeniu integralności cielesnej, np. złamanie ręki. Są nim także utrata lub naruszenie powłoki cielesnej narządów wewnętrznych. Rozstrój zdrowia jest zakłóceniem funkcjonowania organizmu ludzkiego. To szkoda osobowa, która nie objawia się widocznym uszkodzeniem ciała i poszczególnych organów, […]

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych często poszukują odpowiedzi na pytanie, ile wynosi odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. O odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu możemy mówić, jeśli chodzi o szkodę majątkową, np. koszty leczenia. Natomiast w przypadku doznanej krzywdy odpowiednie będzie roszczenie o zadośćuczynienie. Jego wysokości jednak nie da się wyliczyć w prosty przewidywalny sposób, a wpływają […]

Jak postępować, kiedy ubezpieczyciel niesłusznie odmawia wypłaty odszkodowania? Co zrobić w sytuacji, kiedy ubezpieczyciel nie uznaje odpowiedzialności za szkodę z powodu braku związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem szkodowym a urazem zdrowotnym? O jakiej sytuacji mowa? Pan X jako pasażer uczestniczył w wypadku samochodowym. Na drugi dzień po zdarzeniu poczuł silny ból szyi, udał się więc na […]

Powikłania po sczepieniu na Covid-19. Czy będą odszkodowania za szczepienia? Ustawodawca planuje fundusz Kompensacyjny. Fundusz Kompensacyjny – plany W styczniu 2021 rząd mówił o planach na szybką zmianę przepisów w kwestii rekompensaty za powikłania poszczepienne. Projekt ustawy nie trafił jeszcze pod obrady Sejmu. Odszkodowania – komu, jak i ile? Projekt zakłada, że osoby, które przyjęły […]

Wracając do tematu tego artykułu, to przede wszystkim należy stwierdzić iż uczestnikami postępowania przed ww komisją oprócz wnioskodawcy (poszkodowanego pacjenta) jest przedstawiciel podmiotu leczniczego (szpitala) i przedstawiciel ubezpieczyciela (czyli podmiotu ubezpieczającego szpital). Celem postępowania przed komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Zatem celem jest ustalenie wysokości […]

Jak wskazano w tytule, jest to pewnego rodzaju odszkodowanie pieniężne wypłacane osobom (lub ich najbliższej rodzinie), które na skutek przestępstwa (czynu zabronionego) poniosły smierć, doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia na okres przekraczający 7 dni. Kompensata ta nie może przekroczyć 25 000 zł, a gdy ofiara poniosła śmierć – kwoty […]

Odszkodowanie za mobbing

Autor: Redakcja w kategorii: Odszkodowania, Praca

Spraw sądowych o odszkodowanie za mobbing jest wciąż dość mała liczba. Problemem jak się okazuje jest niepewność pracownika – co będzie dalej? Oczywiste jest, że jeśli chcesz domagać się odszkodowania za odejście z pracy w wyniku mobbingu, to powinieneś wskazać mobbing jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy. Wiele osób doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z […]

Pewna kobieta została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych. Bezpośrednio po wypadku nie odczuwała żadnego bólu, dlatego też na miejsce nie wezwano policji czy pogotowia ratunkowego. Kierowca natomiast odwiózł kobietę do domu i dał jej swoją wizytówkę… Kilka godzin później potrącona kobieta zaczęła czuć się źle – doskwierały jej zawroty głowy i nudności. Dodatkowo […]

W ostatnich dniach z sukcesem prawomocnie już zakończyłem trzy sprawy, których przedmiotem było – jak nietrudno domyślić się patrząc na samą tematykę mojego bloga Wywłaszczenia – odszkodowanie właśnie za wywłaszczone nieruchomości. Nieruchomości te wywłaszczono pod budowę osiedla mieszkaniowego. Ostatecznie stwierdzono jednak, że decyzje w tych sprawach wydano z naruszeniem prawa, a konkretniej – z naruszeniem […]