Jak instytucja kultury powinna rozliczyć zakup dzieła sztuki od artysty

Autor: Redakcja w kategorii: PCC, PIT, VAT

Jak instytucja kultury powinna rozliczyć zakup dzieła sztuki od artysty

Konsekwencje podatkowe z którymi musi się zmierzyć instytucja kultury podczas zakupu dzieła sztuki od artysty zależą od tego, czy artysta prowadzi działalność gospodarczą w Polsce czy też tego nie robi.

Jak instytucja kultury powinna rozliczyć zakup dzieła sztuki od artysty

Zakup od artysty, który jest przedsiębiorcą

W sytuacji, gdy kupujesz od polskiego artysty, który jest przedsiębiorcą, to sprzedaż jest obciążona podatkiem VAT.

Jednakże, jeśli artysta jest zwolniony podmiotowo ze względu na obroty, które ani w poprzednim, ani w obecnym roku nie przekroczyły 200 000 zł, wtedy możliwe jest zwolnienie sprzedaży z podatku VAT.

Jako kupujący otrzymasz w takim wypadku fakturę ze zwolnieniem.

Jeśli artysta jest podatnikiem VAT czynnym, to na podstawie art. 120 ust. 3 Ustawy o VAT do sprzedaży swoich dzieł sztuki może zastosować stawkę 8% VAT.

Natomiast w sytuacji, gdy artysta sprzedawać będzie w sposób masowy (np. drukowane fotografie), to na sprzedaż będzie nałożona podstawowa stawka podatkowa.

Zakup od artysty, który nie jest przedsiębiorcą

W sytuacji zakupu dzieła sztuki od artysty, który nie jest przedsiębiorcą sprzedaż nie będzie obciążona podatkiem VAT.

Jednak będziesz musieć zwrócić uwagę na inne podatki, które będą w takiej sytuacji Ciebie dotyczyć:

  • PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych. To instytucja kultury jako nabywca składa deklaracje PCC i płaci należny podatek w terminie 14 dni od daty dokonania czynności cywilnoprawnej. Jeśli wartość rynkowa dzieła sztuki jest niższa niż 1000 złotych, to obowiązuje zwolnienie z tego podatku
  • PIT – podatek dochodowy. Organy podatkowe klasyfikują przychód ze sprzedaży praw autorskich do dzieła sztuki jako przychód z praw majątkowych. W takim wypadku jako płatnik będziesz musieć odprowadzić PIT od wynagrodzenia należnego artyście oraz dopełnić obowiązków informacyjnych.

 

***

Chcesz wiedzieć więcej o tym jak brzmi definicja dzieła sztuki i jak na tej podstawie ustala się wysokość stawki VAT?

Przeczytaj artykuł Zakup dzieł sztuki od artysty. Znajdziesz go na blogu Kulturalnie o podatkach.

 

📌

Po przeczytaniu o tym, jak instytucja kultury powinna rozliczyć zakup dzieła sztuki od artysty, zapraszamy również do lektury następujących artykułów:

Noc Muzeów a prewspółczynnik w odliczeniu VAT

Kwestia VAT na usługi przewodnickie

 

Photo by Anna Kolosyuk on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: