PIT

Czy właściwe sformułowanie zapisów zawartych w statucie fundacji może mieć wymierny wpływ na skutki podatkowe po stronie beneficjentów pomocy udzielanej przez fundację jako pomoc społeczna? Okazuje się, że tak – więcej na ten temat w niniejszym tekście. Świadczenie fundacji darowizną? Największy problem w praktyce stanowi ustalenie, czy pomoc udzielana przez fundację jest opodatkowana podatkiem od […]

Wydaje się, że spółka cywilna jest dosyć prostą konstrukcją prawną. To tylko pozory. A w szczególności, pozory w zakresie opodatkowania tej spółki. Dlaczego? Dlatego, że istotą spółki cywilnej jest to, że jest ona spółką co najmniej dwóch przedsiębiorców.  A zatem może to być spółka: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą spółek prawa handlowego nie mających osobowości […]

Jest jeszcze jedna rzecz tak pewna, jak Twoje podatki. Jeśli prowadzisz firmę jako indywidualny przedsiębiorca, to dzień końca Twojego biznesu na pewno nadejdzie. Stanie się tak z chwilą Twojej śmierci. Jest to nieuniknione i zupełnie naturalne. Jakie to pociągnie za sobą skutki? Zobacz: Zostaną niezapłacone podatki, może akcyza, niezłożone deklaracje podatkowe, i musisz wiedzieć że nikt […]

O czynnym żalu słów kilka

Autor: Redakcja w kategorii: PIT, Podatki

Właśnie minął okres rozliczeń podatkowych. Tych dla osób fizycznych (PIT-37) i tych dla jednoosobowych przedsiębiorców (PIT-36). Zapewne i w tym roku ktoś nie zdążył złożyć swojej deklaracji w terminie, albo po prostu zapomniał, bądź nie wiedział, że taki obowiązek ma. A “zapominanie”, czy też “nie-wiedzenie” dotyczy bardzo często osób, które pracowały za granicą i nie […]