Opodatkowanie zagranicznego odszkodowania

Autor: Redakcja w kategorii: Odszkodowania, PIT, Podatki, Prawo dla każdego

Zdarza się, że ktoś pracując za granicą, przykładowo na podstawie kontraktu, ulega tam wypadkowi podczas wykonywania zadań służbowych. Otrzymuje potem odszkodowanie i tutaj zaczynają się wątpliwości. Jak bowiem kształtuje się opodatkowanie zagranicznego odszkodowania? O tym w dalszej części artykułu.

Odpowiedź prawdopodobnie zaskoczy niejednego Czytelnika. Co więcej, zaskoczy pozytywnie, bo odszkodowanie zagraniczne będzie zwolnione z opodatkowania. Dobra wiadomość? Na pewno, ale wciąż w głowie pozostaje jedno pytanie – dlaczego?

Otóż na gruncie przepisów polskiego prawa podatkowego odszkodowanie jest zwolnione z opodatkowania. Bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, czy jest to odszkodowanie polskie czy też zagraniczne. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350), który nie zawęża zwolnienia z opodatkowania tylko do odszkodowań uzyskanych w Polsce. A contrario zwolnienie ma zastosowanie do odszkodowań zagranicznych.

W praktyce oznacza to tyle, że odszkodowania otrzymanego dla przykładu w roku 2015 nie będziemy uwzględniać przy rozliczaniu deklaracji PIT za ten rok (składanej w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2016 roku).

Trzeba natomiast pamiętać o tym, iż zasada zwolnienia z opodatkowania pewnych kategorii dochodów niezależnie od tego, czy pochodzą one z Polski czy zza granicy nie ma charakteru bezwzględnego. Niekiedy bowiem jakieś świadczenie może być zwolnione z opodatkowania właśnie za granicą, a polskie prawo podatkowe takiego zwolnienia wcale nie przewiduje.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: