Jak rozliczyć dochody z Holandii w Polsce

Autor: Redakcja w kategorii: PIT, Podatki, Prawo dla każdego

Skończył się rok 2015 i zaczął się nowy rok podatkowy. Do końca kwietnia zatem masz czas na rozliczenie swoich dochodów uzyskanych w Holandii w roku poprzednim. Jak to zrobić?

Kto rozlicza dochody w Holandii w Polsce

Obowiązek roliczenia tych dochodów ciąży tylko i wyłącznie na osobach, które w roku 2015 posiadały polską tak zwaną rezydencję podatkową. Kto zatem był takim rezydentem? Mamy tutaj dwa kryteria, z których spełnienie przynajmniej jednego skutkuje istnieniem polską rezydencją podatkową, a więc koniecznością rozliczenia się w Polsce (art. 3 ustawy o PIT).

Pierwsze kryterium to liczba dni:

183 dni w roku podatkowym. Niekoniecznie muszą być spędzone w Polsce łącznie – liczy się suma tych dni w całym (polskim) roku podatkowym.

Drugie kryterium, to posiadanie w Polsce tzw. ośrodka interesów życiowych:

Na który składa się centrum interesów osobistych (rodzina, przyjaciele, pasja, życie kulturalne, itp.) oraz centrum interesów gospodarczych (zatrudnienie, firma, działalność gospodarcza).

Spełnienie choćby jednego z tych kryteriów powoduje, że jesteś rezydentem podatkowym w Polsce. Oczywiście nie oznacza to, że automatycznie przestajesz być rezydentem holenderskim Możemy mieć bowiem podwójną rezydencję podatkową, ale opodatkowany od wszystkich swoich dochodów możesz być tylko w jednym kraju.

No dobrze, co więc w takim przypadku podwójnej rezydencji? Gdzie się rozliczamy- w PL, czy w NL?

Zobaczmy w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Holandią w art 4 ust 2. Wyraźnie mówi on, że:

Jeżeli osoba ma dwa miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym kraju, w którym posiada stałe miejsce zamieszkania, a jeżeli nie można ustalić, gdzie posiada ona stałe miejsce zamieszkania, to pod uwagę bierze się to państwo, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych).

A więc widzimy, że powracamy do punktu wyjścia: dochody opodatkowane są w całości w tym Państwie, w którym podatnik posiada ośrodek interesów życiowych. Nawet, jeżeli za granicą przebywa więcej niż 183 dni w roku, to jeśli jego rodzina (centrum osobiste) stale zamieszkuje w kraju, to wciąż ma on obowiązek rozliczenia się w Polsce od wszystkich swoich dochodów.

Jak dokładnie rozliczyć do końca swoje holenderskie dochody dowiesz się z artykułu w moim blogu pt.: Jak rozliczyć swoje dochody z Holandii.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: