Pozostałe

RODO w przedszkolu to oczywiście podstawa. W końcu odpowiadasz za dane osobowe dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników. Jednak na jakie zdarzenia podczas których musi być zapewniona ochrona danych osobowych powinnaś zwrócić baczniejszą uwagę? Zwróć uwagę na te zdarzenia i sprawdź, czy chronisz dane osobowe Chroniąc dane osobowe zachowaj szczególną czujność podczas: Rekrutacji do przedszkola. W zgłoszeniu […]

Lekarz orzecznik wydał decyzję odmowną w sprawie przyznania Ci renty z tytułu niezdolności do pracy? Czy napisałeś już odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS? W jaki sposób to zrobić i ile masz na to czasu od odebrania decyzji? Zapraszamy Cię do lektury!   Zadania lekarza orzecznika ZUS Lekarzem orzecznikiem ZUS lub członkiem komisji lekarskiej może […]

Kategoria otwarta lotów dronem

Autor: Redakcja w kategorii: Pozostałe

Aktualne prawo dotyczące dronów obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Zostało wprowadzone na podstawie rozporządzenia wykonawczego UE 2019/947 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przepisów i procedur eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Celem wprowadzenia w życie rozporządzenia było ujednolicenie przepisów w każdym państwie unijnym.   Dron – klasyfikacja lotów Klasyfikacja lotów dronami została opracowana […]

Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja to procedura, która może zostać wykorzystana w przypadku dłużnika, co do którego ogłoszono upadłość. Pozwala ona na szybkie zaspokojenie wierzycieli, jednak na czym tak naprawdę polega? Pre-pack – co to jest? Przygotowana likwidacja polega na sprzedaży jej przedmiotu. Może nim być całe przedsiębiorstwo dłużnika, jego zorganizowana lub znaczna część. Jak już […]

Czy pieniądze z programu Rodzina 500+ są chronione przed zajęciem przez egzekucją komorniczą? Według ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, pieniądze z programu Rodzina 500+ należą do grupy świadczeń wychowawczych i nie podlegają egzekucji. Oznacza to, że komornik nie może zająć je u podmiotu wypłacającego 500+. Jednakże, gdy […]

Wielu obywateli Ukrainy, którzy przekraczają granicę Polską potrzebuje nie tylko podstawowej opieki zdrowotnej. Uchodźcy zmagają się z chorobami przewlekłymi, potrzebują także specjalistycznego leczenia. Naprzeciw tym potrzebom wyszła Polska i postanowiła rozliczać świadczenia zdrowotne dla Ukraińców poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomoc medyczna dla wszystkich uchodźców Aby pomoc medyczna była finansowana ze środków publicznych w Polsce, obywatel […]

Blogerzy Grupy web.lex oczywiście również wspierają Ukrainę! Zbiórka wyrobów medycznych dla Ukrainy – prowadzona przez Panią Mecenas Katarzynę Kroner, autorkę bloga Wyroby Medyczne Okiem Temidy Pan Mecenas Łukasz Bąk, autor bloga Prawo w lesie udzieli konsultacji prawnej dla Twojego pracownika z Ukrainy Pomocą prawną w Polsce dla Ukraińców służą również: Pracownicy Kancelarii Sawicki i Wspólnicy […]

Przez lata zawezwanie do próby ugodowej uznawano jako czynność zamierzająca do dochodzenia roszczeń, zatem przerywała bieg przedawnienia. Innymi słowy po rozprawie ugodowej termin ten biegł od nowa. W związku z tym, że nadużywano tego rozwiązania, to wprowadzono wysokie opłaty od wniosku. Następnie sądy zaczęły uznawać, że tylko pierwsze wezwanie przerywa bieg przedawnienia, a drugie nie […]

Każdy lekarz weterynarii powinien chociaż raz w życiu zapoznać się z ustawą Prawo Farmaceutyczne – ustawa ta reguluje zasady obrotu detalicznego lekami. Produkt leczniczy weterynaryjny a produkt leczniczy Ustawa Prawo farmaceutyczne wprowadza definicje produktu leczniczego oraz produktu leczniczego weterynaryjnego: – „produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób […]

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych obowiązuje już ponad 8 lat, niestety wiedza o jej przepisach jest nadal mało znana. Temat przedawnienia rekompensaty od początku budził wątpliwości, a nawet wywoływał rozbieżności w orzecznictwie. Termin przedawnienia roszczenia o rekompensatę za koszty odzyskiwania należności Uchwała Sądu Najwyższego z 30 września 2021 r. Kwestia przedawnień rekompensat […]

Prywatne telefony w czasie pracy

Autor: Redakcja w kategorii: Pozostałe

Zastanawiasz się czy twój pracownik może wykonywać prywatne telefony w czasie pracy? Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:“Plaga telefoniczno-internetowa, czyli czy pracownik może korzystać z prywatnego telefonu w czasie pracy?”. Telefon w czasie pracy pracownika Czy pracownicy mają prawo do korzystania z prywatnego telefonu w czasie pracy? Jak możesz się zabezpieczyć przed niewłaściwym wykorzystaniem […]