Odmowa składania zeznań – kto jest do niej uprawniony?

Autor: Redakcja w kategorii: Odpowiedzialność karna

Odmowa składania zeznań

Najczęściej myśląc o składaniu zeznań mamy przed oczami oskarżonego. Jednakże sprawca czynu zabronionego, czyli osoba podejrzana nie musi mieć nawet przedstawionych zarzutów, abyś został wezwany w roli świadka w jej sprawie. I, jeżeli należysz do pewnego grona osób bliskich dla oskarżonego, to posiadasz uprawnienie, by tych zeznań nie składać. Kto może bez zbędnego tłumaczenia się odmówić składania zeznań?

Odmowa składania zeznań – osoby najbliższe

Do osób najbliższych, które mogą odmówić składania zeznań, według Kodeksu karnego zaliczamy:

 • małżonka, również tej samej płci
 • wstępnych – rodziców, dziadków, pradziadków
 • zstępnych, czyli dzieci, wnuki i prawnuki
 • rodzeństwo – siostra i/lub brat
 • wstępni i zstępni małżonka/małżonki
 • rodzeństwo małżonki/małżonka, mąż matki, mąż babki, żona ojca, żona dziadka, zięć, synowa, żona wnuka, mąż wnuczki
 • przysposobiony i jego małżonek, przysposobiona i jej małżonek, przysposabiający i jego małżonek, przysposabiająca i jej małżonek
 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, w tym pożyciu jednopłciowym
 • osoba będąca w szczególnej bliskiej relacji ze sprawcą/oskarżonym – taka osoba musi jednak złożyć specjalny wniosek o zwolnienie z obowiązku zeznań.

Inne osoby uprawnione

Do kolejnej grupy osób uprawnionych do odmowy składania zeznań należą:

 • była żona/były mąż oskarżonego/sprawcy
 • były przysposobiony, była przysposobiona
 • była przysposabiająca, były przysposabiający
 • współoskarżony/współsprawca, jeżeli jego postepowanie karne toczy się w ramach innego postępowania.

Odmowa składania zeznań – kiedy możesz skorzystać z tego prawa?

Jeżeli chcesz odmówić składania zeznań, to możesz to zrobić najpóźniej do pierwszego przesłuchania na rozprawie w sądzie. Czyli możesz odmówić zeznań podczas przesłuchania na Policji, w prokuraturze oraz na pierwszej rozprawie.

Jeśli wcześniej złożyłeś zeznania, ale później chcesz odmówić zeznań, to dotychczasowe zeznania nie będą odczytywane w sądzie – nie będą brane pod uwagę.

W sytuacji, gdy odmówiłaś zeznań i tak musisz stawić się na przesłuchanie, a Twoje oświadczenie będzie zamieszczone w protokole.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o odmowie składania zeznań , a szczególnie:

 • czy możliwa jest odmowa składania zeznań przez małoletniego
 • jak wygląda w praktyce odmowa odpowiedzi na pytania
 • czy policjant ma prawo żądać od Ciebie wskazania sprawcy, aby sprawdzić, czy masz prawo do odmowy zeznań?

To koniecznie przeczytaj wpis Odmowa składania zeznań. Znajdziesz go na blogu Pomoc pokrzywdzonym. Blog prowadzi Pan Mecenas Tomasz Kazubski.

📌

Po przeczytaniu „Odmowa składania zeznań – kto jest do niej uprawniony?”, zapraszamy również do lektury:

Czy podczas przesłuchania powinien towarzyszyć Ci adwokat?

Odpowiedzialność za fałszowanie dokumentacji medycznej

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Poprzedni wpis:

Następny wpis: