Tekst jednolity umowy spółki

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Prawo dla biznesu, Spółki

Tekst jednolity umowy spółki należy złożyć w KRS przy każdej, nawet najmniejszej zmianie treści tej umowy. Czym jest ów tekst jednolity umowy spółki?

Tekst jednolity umowy spółki trzeba dołączyć do wniosku o wpis zmian w KRS wraz z formularzem KRS Z1, aktem notarialnym zmiany umowy spółki oraz opłatami. Co ciekawe, Kodeks spółek handlowych wcale tego nie wymaga, ale rejestracja spółki to jednak nie tylko k.s.h.

Próba polemiki z koniecznością dołączenia tekstu jednolitego umowy spółki może zakończyć się otrzymaniem pism takich jak:

  • zwrot wniosku o wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS
  • oddalenie wniosku w KRS
  • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

Tekst jednolity umowy spółki musi być dołączony do wniosku o wpis zmian w KRS na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769). Brzmi on następująco:
Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych.”.

Istotne, że wbrew temu co mówią niektórzy notariusze, tekst jednolity umowy spółki nie musi być złożony w formie aktu notarialnego – wystarczy więc zwykła forma pisemna. Nie można natomiast zapomnieć o podpisaniu teksty jednolitego umowy spółki przez wspólników, przy czym praktyka sądów KRS w tej kwestii nieco się od siebie różni. Jednym wystarczy podpis komplementariusza, a inne wymagają podpisów wszystkich wspólników.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: