Przekształcenie. Trzy podstawowe błędy

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo dla biznesu, Spółki

Jakiś czas temu opublikowałem listę błędów, które popełniają przedsiębiorcy podczas przekształcenia działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Teraz czas na wybranie z tej listy trzech podstawowych błędów i ich szersze omówienie.

Zbyt późno przygotowany plan przekształcenia

Co niektórych może dziwić, istnieje „szansa” na zbyt późne przygotowanie planu przekształcenia. Jak może się to stać? Plan przekształcenia winien zawierać określenie wartości bilansowej majątki przedsiębiorcy na dany dzień w miesiącu poprzedzającym – jeśli ta wartość bilansowa została określona na dzień 30 listopada, to czas na przygotowanie planu przekształcenia mija wraz z końcem grudnia.

Taki błąd zwykle skutkuje niepożądaną stratą czasu oraz pieniędzy, a niekiedy nawet może zamknąć możliwość przekształcenia.

Kiedyś zresztą opisywałem tego typu historię na swoim blogu.

Przeoczenie terminu przekształcenia

Kluczowym punktem procedury przekształcenia jest dzień, kiedy ma miejsce rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wówczas sąd rejestrowy dokonuje wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców. To dzień, gdy spółka z o. o. zostaje stroną umów, koncencji czy innych praw oraz obowiązków dotychczas przysługujących przedsiębiorcy. Na gruncie Kodeksu spółek handlowych dzień ten określa się mianem dnia przekształcenia. Nietrudno go przeoczyć, a konsekwencje mogą być bardzo nieprzyjemne.

Na swoim blogu pisałem też i o takim przypadku.

Błędna nazwa spółki

Jeśli wybrana nazwa spółki wcześniej została zarejestrowana przez inną spółkę, sąd odmówi wpisania przekształcenia do rejestru. To częsta sytuacja, bowiem wielu przedsiębiorców przed podpisaniem aktu założycielskiego nie sprawdza w rejestrze, czy wybrana przez nich nazwa spółki nie została już zajęta.

Warto jednak to zrobić – najpóźniej do chwili podpisania u notariusza oświadczenia o przekształcenia oraz aktu założycielskiego.

Ciekawostka

Wspomniana we wstępie lista błędów zawierała pozycję „nieskorzystanie z możliwości wyboru biegłego rewidenta”. Tymczasem Sąd Rejonowy w Gliwicach jest chyba jedynym w Polsce, który jako błąd traktuje właśnie wskazanie biegłego z imienia i nazwiska. W tym sądzie wystarczy, że złożysz wniosek; sąd sam wybiera biegłego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: