Jak skutecznie odstąpić od umowy o roboty budowlane?

Autor: Redakcja w kategorii: Prawo budowlane

W dzisiejszym wpisie dowiesz się, jak skutecznie odstąpić od umowy o roboty budowlane. I to bez względu na fakt, czy jesteś inwestorem, generalnym wykonawcą czy może podwykonawcą.

W sytuacji, gdy pojawia się problem na budowie, oczywiście najbardziej pożądanym sposobem zakończenia współpracy byłoby porozumienie stron.

Jednak z mojego doświadczenia wynika, że w spornych sytuacjach najczęściej do rozwiązania umowy dochodzi poprzez złożenie przez jedną ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Aby skutecznie odstąpić od umowy o roboty budowlane, możesz skorzystać z dwóch rozwiązań:

  • Ustawowe prawo do odstąpienia
  • Umowne prawo do odstąpienia.

Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce.

Jak skutecznie odstąpić od umowy o roboty budowlane

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane?

W zakresie prawa do odstąpienia od umowy o roboty budowlane, masz w zanadrzu dwie możliwości.

Możesz skorzystać z przepisów ogólnych – np. art. 491 k.c. – w przypadku, gdy Twój kontrahent pozostaje w zwłoce w realizacji robót.

Takie rozwiązanie najczęściej jest wybierane przez inwestorów albo generalnych wykonawców wobec swoich podwykonawców.

Ponadto, możesz rozwiązać umowę w oparciu o bardziej szczegółowe podstawy prawne.

Spójrz poniżej.

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – kodeks cywilny

W poniższych przypadkach, możesz  skorzystać z przepisów dotyczących umowy o dzieło, które zastosujesz na zasadzie odesłania do umowy o roboty budowlane:

  • 635 k.c. – odstąpienie przez inwestora od umowy z powodu opóźnienia wykonawcy
  • 636 k.c. – odstąpienie przez inwestora od umowy, gdy wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową
  • 638 § 1 k.c. – odstąpienie przez inwestora od umowy w razie wystąpienia wad obiektu
  • 644 k.c. – odstąpienie od umowy przez zamawiającego w każdej chwili z obowiązkiem zapłaty umówionego wynagrodzenia
  • 640 k.c. – odstąpienie od umowy przez wykonawcę z powodu braku koniecznego współdziałania zamawiającego / inwestora.

Praktyczne wskazówki znajdziesz w artykule >>> odstąpienie od umowy.

Brak gwarancji zapłaty a odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Poza powyższymi przypadkami, prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane powiązane jest również z gwarancją zapłaty.

Mianowicie, jeżeli jesteś wykonawcą (generalnym albo podwykonawcą), to możesz żądać gwarancji zapłaty Twojego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 649 (4) § 1 i 2 k.c., jeżeli wykonawca nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia.

Nieuzyskanie gwarancji oznacza w praktyce nie tylko jej niedostarczenie (generalnemu) wykonawcy przez inwestora lub osobę trzecią (np. gwaranta) w ogóle.

Ponadto, jeżeli inwestor przedstawi gwarancję obejmującą mniejszą wysokość wynagrodzenia od tej, której zażądał wykonawca, to również powstanie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie inwestora.

Trzeba tylko spełnić odpowiednie przesłanki i oczywiście w prawidłowy sposób skierować żądanie gwarancji zapłaty.

          >>> Na jakie błędy musisz uważać przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o. o.?

Umowne prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane

Lepiej bądź przezorny i zabezpiecz w umowie prawo do odstąpienia w dodatkowych przypadkach pominiętych w kodeksie cywilnym.

Warto wprowadzić szczegółowe klauzule umowne, na podstawie których jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy.

W razie wystąpienia określonych w umowie problemów będziesz miał prawo rozwiązać umowę.

Wystarczy, że złożysz drugiej stronie odpowiednie oświadczenie woli.

Tylko pamiętaj! Bezwzględnym wymogiem dotyczącym treści umownego prawa odstąpienia jest zastrzeżenie terminu, do którego uprawnienie można będzie wykonać.

Brak terminu spowoduje, że taka klauzula umowna będzie nieważna.

          >>> Poznaj wyjątkowe prawnicze podcasty!

Jak skutecznie zastrzec w umowie prawo odstąpienia?

Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoje prawo do odstąpienia od umowy o roboty budowlane jest skutecznie zabezpieczone w umowie, skorzystaj z konsultacji prawnej.

Doświadczony prawnik w robotach budowlanych podpowie, w jaki sposób wprowadzić ważną i skuteczną klauzulę umowną.

Czasami niewielki błąd ( brak dosłownie jednego lub dwóch zdań w umowie) może Cię narazić na przykre konsekwencje  finansowe.

Dlatego nie ryzykuj zgodnie z zasadą – > przezorny zawsze ubezpieczony.

Tym bardziej, że w zależności od tego, którą jesteś stroną umowy (inwestorem, generalnym wykonawcą czy podwykonawcą), różne będą zdarzenia, w których będziesz zmuszony rozwiązać umowę.

Więcej praktycznych wskazówek na temat skutecznego rozwiązania umowy o roboty budowlane, znajdziesz w artykule Odstąpienie od umowy oraz na blogu Prawnik podpowie na budowie.

Zdjęcie: Igor Starkov

***

Co powinna zawierać umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane?

Z niniejszego wpisu dowiesz się co powinna zawierać umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane.

Podwykonawcy stanowią bardzo ważny filar na budowie. Nie tylko wielkość i stopień skomplikowania inwestycji budowlanej powoduje konieczność podjęcia współpracy z podwykonawcami [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: