Jakie są wymagania żeby założyć szkołę językową?

Autor: Redakcja w kategorii: Biznes i firma, Działalność gospodarcza

W dzisiejszych czasach ważna jest znajomość języka angielskiego. Jeżeli myślisz o założeniu szkoły językowej, zastanawiasz się jakie są wymagania żeby ją założyć, zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu.

Wymagania do założenia szkoły językowej

Wymagania do założenia szkoły językowej

Aby prowadzić szkołę językową nie trzeba mieć szczególnych pozwoleń. Warto jednak postarać się o wpis do rejestru szkół i placówek oświatowych, który jest prowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Oczywiście nie jest to obowiązkowe, jednak może zwiększyć renomę szkoły.

W zależności od tego na jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej się zdecydujesz, będziesz musiał spełnić wszystkie wymagania formalne.

Masz możliwość wybrania każdej, z wyjątkiem spółki partnerskiej, która zastrzeżona jest dla osób  wykonujących wolny zawód.

W zasadzie na ogół wybieraną formą przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej jest działalność jednoosobowa lub spółka cywilna.

          >>> Poznaj dziesięć podstawowych cech spółki cypryjskiej, które są niezwykle korzystne dla polskiego rezydenta

Ogromną zaletą tych opcji są najczęściej ulgi na start, czyli m.in. półroczne zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia.

W dodatku w ciągu prowadzenia działalności korzystna może okazać się możliwość uproszczonej księgowości dla przedsiębiorców, których obroty w danym roku rozliczeniowym nie będą wyższe niż 2 000 000 euro.

Te formy nie zobowiązują do posiadania kapitału zakładowego na start przedsiębiorstwa, w odróżnieniu do spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnej) oraz komandytowo-akcyjnej.

W przypadku, gdy zdecydujesz się na jednoosobową działalność musisz złożyć wniosek o wpis do CEIDG.

Jest możliwe zrobienie tego w domu, wypełniając dokument on-line.

          >>> Poznaj 3 najczęstsze błędy, które szkodzą w relacji z Twoim adwokatem

Inną opcją jest złożenie tego wniosku osobiście do urzędu gminy  lub przez wysłanie listem poleconym.

Pamiętaj, że w przypadku korespondencyjnego złożenia wniosku konieczne jest notarialne poświadczenie podpisu! W przypadku, gdy wniosek będzie źle wypełniony zostaniesz o tym poinformowany.

Jeśli postanowisz prowadzić działalność w formie spółki cywilnej, należy zawrzeć pisemną umowę ze wspólnikiem.

Spółka ta nie podlega rejestracji, ale przyszli wspólnicy są zobowiązani uzyskać wpis do CEIDG zyskując tym samym status przedsiębiorcy.

Powinieneś wiedzieć, że gdy jesteś płatnikiem składek tylko na własne ubezpieczenia ZUS, to nie jesteś zmuszony zgłaszać się bezpośrednio do urzędu, możesz to zrobić już na etapie składania wniosku o wpis do ewidencji.

          >>> Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej – jakie są szanse na pozytywne zakończenie sprawy? Sprawdź we wpisie: Czy warto złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej?

Pamiętaj, gdy zatrudniasz pracowników musisz zgłosić ten fakt do ZUS w terminie 7 dni od nawiązania stosunku pracy!

Prowadzenie szkoły językowej w domu

Do prowadzenia szkoły językowej możesz wykorzystać swoje własne miejsce zamieszkania.

Swoją działalność możesz prowadzić w domu.

W czasie pandemii – wiele Szkół językowych przerzuciło swoją działalność w całości lub częściowo do sieci.

Największą zaletą prowadzenia działalności w Internecie są niskie koszty jej uruchomienia.

Kontrakt z kursantem

W swojej działalności musisz mieć umowy z kursantem.

          >>> Poznaj wyjątkowe prawnicze podcasty!

Są one bardzo ważne.

Określasz w nich jasne zasady współpracy z Klientem.

Najistotniejsze jest to że dobrze napisana umowa chroni Cię przed oskarżeniami, które mogą spowodować wszczęcie postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Istotne:

Pamiętaj, że zawieranie umów poza siedzibą Szkoły zobowiązuje do poinformowania kursantów o przysługującym im prawie do odstąpienia od umowy. Nieudzielenie tej informacji będzie skutkowało tym, że kursant będzie mógł domagać się zwrotu 100% ceny przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zdjęcie: Ivan Samkov

***

Zatrudnienie studenta z zagranicy

Zastanawiasz się jak wygląda zatrudnienie studenta z zagranicy?

Nawiązanie współpracy ze studentem z UE Każdy obywatel UE , który studiuje w Polsce może podjąć w tym czasie zatrudnienie.

Nie są potrzebne zezwolenia na pracę. W związku z tym pracodawca nie jest [Czytaj dalej…]

Poprzedni wpis:

Następny wpis: